Etnografische collecties

Houten masker. Foto: Jacques Gaimard via Pixabay

Materialen en technieken

Etnografische collecties vertonen vaak een zeer grote diversiteit aan - vooral natuurlijke - materialen. Volgende hoofdstukken kunnen daarom nuttige informatie bevatten:

Wees u ook bewust van de mogelijke aanwezigheid van giftige stoffen (uit de gebruiksperiode) en residu's van bestrijdingsmethodes. Bescherm uzelf bij elke handeling met de objecten.

Conditiebepaling

Een regelmatige conditiebepaling van de objecten is van belang om eventuele aftakeling tijdig vast te stellen. Een goede conditiebeschrijving, gekoppeld aan foto’s, laat toe de toestand en veranderingen daarin nauwkeurig op te volgen. Merkt u nieuwe schadebeelden op of stelt u een verergering vast van al aanwezige kenmerken, dan onderneemt u best actie. Roep de hulp in van een gekwalificeerde restaurator.

Merk op dat slijtage door gebruik vaak deel uitmaakt van het verhaal rondom het object en daarom waardevol is.

Preventieve conservering

U vindt op deze website heel wat algemene tips om goed voor uw collectie te zorgen:

Doordat etnografische objecten vaak zijn samengesteld uit heel diverse materialen, vormt de bewaring van dergelijke collecties meestal een flinke uitdaging. Voor specifieke aandachtspunten en richtlijnen verwijzen we u graag door naar de gelijknamige aflevering in VerzekerDeBewaring, geschreven door Françoise Therry.

Sommige etnografische (en archeologische) collecties of delen ervan staan tegenwoordig ter discussie. Een correcte omgang met dergelijke gevoelige collecties - denk aan sacrale objecten - vraagt dan ook de nodige aandacht. Het Canadian Conservation Institute wijdde er een artikel aan. Ook andere interessante links vindt u hieronder terug.

Verantwoordelijke Uitleendienst | DICE |
T
02 213 10 77