Gepolychromeerde objecten bewaren in depot

Polychromie na reiniging door restaurator. Retabel hoofdaltaar Kluizen. © Anne-Cathérine Olbrechts

Waarmee moet u rekening houden als u een gepolychromeerd object in depot bewaart?

Wanneer u polychrome objecten in depot bewaart of opstelt in een tentoonstelling, plaatst u ze best in een omgeving met een stabiel klimaat. Lees hierover meer in de hoofdstukken 'Verkeerde temperatuur', 'Verkeerde relatieve vochtigheid' en 'Hoe beheerst u het binnenklimaat?'.

Plotse temperatuur- en vochtschommelingen zijn veel schadelijker voor polychrome objecten dan geleidelijke fluctuaties. Bij veranderlijke vochtschommelingen zal de houten, papieren of textielen drager krimpen of uitzetten, wat ervoor kan zorgen dat de polychromie zal opstuwen en verloren gaan. Bij een stenen drager is dat niet het geval, maar kan de polychromie evengoed lossen door het krimpen en uitzetten van de polychromie en zijn onderlagen (preparatielaag, boluslaag vergulding, opeenvolgende polychromieën, enz.) 

Als er in het depot veel stofverplaatsing is en de beelden niet in een rek passen, beschermt u ze het best met afdekmateriaal. Gebruik niet om het even welk materiaal: plastics kunnen weekmakers bevatten die bij veroudering aan de polychromie vastkleven en/of schadelijke emissies vrijgeven. Als ze niet voldoende ventilatie toelaten, zorgen plastics en andere materialen voor een ongunstig microklimaat en kan er schimmelvorming ontstaan. Ongebleekt katoen (bv. baalkatoen) is geschikt en laat voldoende ventilatie toe. U kunt het ook hergebruiken en wassen als het stoffig is.

Tips en trucs

  • Probeer polychrome objecten te bewaren in afgeschermde rekken. Zo belandt er geen stof op de objecten.
  • Plaats zwaardere en grotere objecten onderaan op de rekken en lichtere bovenaan. 
  • Plaats objecten nooit rechtstreeks op de grond. U kunt een zwaar of groot object bijvoorbeeld op een pallet bewaren; zo is het beschermd tegen eventuele waterschade bij het poetsen van de vloer van het depot. U kunt het pallet ook gebruiken wanneer u het object verplaatst. 
  • Verwijder steeds het beschermingsmateriaal als u een object verplaatst. Anders loopt u het risico het object te beschadigen aan de fragiele onderdelen.
  • Zorg ervoor dat de gegevens over het object vooraan op de folie of op de doek over het object geschreven zijn. Of bevestig een identificatiefiche aan de buitenzijde van de afdekking. 

Dit hoofdstuk werd geschreven door Stefaan De Vlieger (2016) en geüpdatet door Thaïs Heijerick (2019) voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86