Beschermde bewaring, © Roland De Prins

De bewaaromgeving

 • De relatieve luchtvochtigheid voor het bewaren van schelpen en schelpmateriaal ligt best tussen de 55% en 65%. Hogere waarden verhogen de kans op schimmelvorming, lagere waarden verhogen de kans op barsten.
 • Vermijd te hoge of sterk wisselende temperaturen. Onder de 20°C is ideaal.
 • Houd ook rekening met de specifieke bewaringsvereisten voor de andere materialen waar de schelpen mee verwerkt zijn (metaal, ivoor, hout, stof ...).
 • Zorg voor een goede verluchting in de ruimte. Een donkere, koele en droge ruimte is de ideale omgeving.
 • Nuttig geen voedsel. Voedselresten trekken ongedierte aan die zo ook toegang krijgen tot de waardevolle objecten.
 • Vermijd direct zonlicht en werk met aangepaste veiligere verlichting zowel in het depot als in de museale omgeving.
 • Vermijd stof en vuil. Stof en vuil trekken vocht, schimmels en ongedierte aan. 
Stof en vuil, © Roland De Prins

Bewaar- en verpakkingsmaterialen

 • Zorg voor zuurvrij materiaal als bewaar- en verpakkingsmateriaal; kartonnen doosjes, watten ...
 • Bepaal welk type houtsoort er in het depot, de bewaarkasten of de museale omgeving gebruikt wordt. Vergelijk deze met de tabel in bijlage (Zie: overzicht duurzaamheidsklasse per houtsoort) en neem de nodige maatregelen om de bewaarmaterialen te vervangen of, indien mogelijk, te behandelen.
Aantasting door zure watten, © Roland De Prins
Goed voorbeeld uit het MAS, museumfoam, © Roland De Prins
Karton en plastiek, niet museumproof, © Roland De Prins

 

 • Schelpen of schelpmateriaal bewaart u best in een droge afgesloten verpakking (doosje, plastiek zakje ...). Een groot voordeel van deze individuele bewaring is om het risico op aantasting en schade te verkleinen. Indien er een schimmeluitbraak in de ruimte tot stand komt, door bijvoorbeeld een technisch defect aan de klimaatregeling, een overstroming of contaminatie met een ander geïnfecteerd object, zullen deze objecten beschermd zijn. Ook bij brand en dan voornamelijk bij rookschade zijn goed gesloten verpakkingen een zegen. Ze voorkomen rook en roetschade en vergemakkelijken het reinigingsproces. Ook indien er zich later toch nog vormen van aantasting manifesteren, zullen deze geïsoleerd zijn van de andere objecten in de buurt en is geen contaminatie mogelijk. Zo vermijdt u zo dat een groter deel van de collectie moet worden behandeld.
 • Het barsten kan voorkomen worden door het schelpoppervlak in te oliën met een minerale, niet-agressieve olie (bv. glycerine-olie) om uitdroging te voorkomen. Echter op voorwaarde dat de schelp wordt beschermd om stofafzetting (gepaard gaand met schimmelvorming) te voorkomen. Gebruik nooit plantaardige olie, want dat is de ideale voedingsbodem voor schimmels en bacterieën
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86