Archief- en documentatiecollecties

Foto: © Stadsarchief Sint-Truiden

Materialen en technieken

Archieven en documentaire collecties bestaan uit een grote variatie aan materialen, elk met hun specifieke gevoeligheden. Digitale media vormen weer een heel andere uitdaging. Elders op de FARO-website gaan we hier verder op in:

Conditiebepaling

Een regelmatige conditiebepaling van de archiefbestanden is van belang om eventuele aftakeling tijdig vast te stellen. Een goede conditiebeschrijving, gekoppeld aan foto’s, laat toe de toestand en veranderingen daarin nauwkeurig op te volgen.

Merkt u nieuwe schadebeelden op of ziet u dat al aanwezige kenmerken verergeren? Onderneem dan actie en roep de hulp in van een gekwalificeerde restaurator.

Een handige tool voor de herkenning van schadebeelden is de Schadeatlas archieven van Metamorfoze (zie de links onderaan).

Preventieve conservatie

U vindt op deze website heel wat algemene tips om goed voor uw collectie te zorgen:

Voor specifieke richtlijnen en aanbevelingen over het bewaren van archieven en documentaire collecties verwijzen we u graag door naar de adviesbrochures van het Algemeen Rijksarchief, de informatie op de website van Archiefbank Vlaanderen, Project TRACKS en andere interessante publicaties online. U vindt de links onderaan deze pagina.

Depots

Op 21 december 2016 is in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit verschenen over de technische voorschriften en normen waaraan archieflokalen van de overheden en openbare instellingen moeten voldoen. Meer informatie vindt u op de website van het Rijksarchief.

Depot FelixArchief Antwerpen. Foto: © Michel Janssen
Verantwoordelijke Uitleendienst | DICE |
T
02 213 10 77