Metalen voorwerpen bewaren in depot

Metalen voorwerpen in depot, Trezoor Kortrijk. Foto: © Trezoor

In tegenstelling tot andere materialen reageren metalen snel op hun omgeving. Welke specifieke aanbevelingen gelden er voor metalen voorwerpen in depot? Wat zijn correcte omgevingsfactoren en opbergmethodes? En hoe beschermt u metalen voorwerpen tegen enkele van de tien schadefactoren?

Temperatuur

 • Zowel voor metaal als voor tal van andere materialen wordt de temperatuur het best zo stabiel mogelijk gehouden, bij voorkeur rond 18°C. Vermijd schommelingen om krimp en uitzetting te vermijden. Vooral composietvoorwerpen zijn door hun verschil in uitzettingscoëfficiënt erg gevoelig voor stress veroorzaakt door temperatuurschommelingen.
 • Temperatuur = energie. Een hogere temperatuur staat gelijk met meer energie wat de corrosieprocessen kan doen versnellen. 
 • Een andere reden om de temperatuur onder controle te houden is dat die in relatie staat met de relatieve vochtigheid. Wanneer de temperatuur stijgt zal de RV dalen. Bij een temperatuurdaling stijgt de RV.
 • Bij een restauratie worden synthetische lijmen gebruikt. Ook hiervoor moet er rekening gehouden worden met de temperatuur. Verlijmingen kunnen hierdoor falen en aanvullingen kunnen inzakken. Plaats daarom nooit een metalen voorwerp met zijn volle gewicht op een aanvulling. Als de temperatuur stijgt, kan die verzwakken en vervormen door de druk van het gewicht van het metaal. 

Relatieve vochtigheid 

De relatieve vochtigheid in de omgeving van metalen kan niet laag genoeg zijn. De corrosie gaat namelijk sneller als de metalen in contact staan met water/vocht. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Tinpest wordt veroorzaakt door een aanhoudende extreem lage relatieve vochtigheid.
 • Als er organisch materiaal is verwerkt in het voorwerp, kan dat materiaal ernstige schade lijden door uitdroging. In dat geval kunt u het metaal beschermen door een afwerklaag. Raadpleeg steeds een gekwalificeerde metaalrestaurator voor de keuze van een geschikte afwerklaag. Dit is maatwerk.

Vermijd stof: stof werkt hygroscopisch en trekt vocht aan. Daardoor kan corrosievorming ontstaan.

Luchtverontreiniging

 • Voorkom het ontstaan van microklimaten, door te zorgen dat er overal (natuurlijke) ventilatie is. Ook bij vitrines en kasten is het belangrijk dat er voldoende luchtverplaatsing is. Bij vitrines kunnen boven- en onderaan ventilators geplaatst worden. Dat zal ook opwarming voorkomen.
 • Een zuivere omgeving zonder schadelijke gassen is belangrijk bij metalen om corrosievorming tegen te gaan. Schadelijke gassen zitten vaak in houtsoorten, lijm, plastic, geverfde stoffen, bouwmaterialen, enz. Vermijd daarom materialen die schadelijke chemische gassen uitwasemen. 
 • Bij legeringen met lood is het vooral belangrijk materialen te vermijden die vluchtige organische componenten vrijgeven. Voorbeelden zijn eikenhout, mdf-plaat, karton en fruit. 
 • Voor zilveren objecten: vermijd voornamelijk bronnen van zwavel zoals wol, vilt, rubber of verf. Een gouden tip! Verpak zilveren voorwerpen in 'silvercloth'. Voor juwelen kunt u hier bv. zakjes van maken en ze in luchtdichte curverdozen verpakken.

Oddy-test

Om na te gaan hoe de omgeving is, kunt u een oddy-test uitvoeren. Zie dit filmpje voor meer uitleg:


 

Een vereenvoudigde voorstelling van een Oddy-test. Ronschmidtling via Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0

In een glazen buisje met een inerte stop worden drie metalen plaatjes gezet. De drie plaatjes mogen elkaar zeker niet raken (contactcorrosie).

 • zilver: zwavelverbindingen en carbonylsulfide
 • lood: organische zuren (bv. azijnzuur, mierenzuur ...), aldehyde (bv. formaldehyde) en zure gassen
 • koper: chloride-, oxide- en zwavelverbindingen

Het materiaal dat u wil testen, plaatst u onderaan in het buisje. Daarnaast heeft u ook een wattenpropje (inert) of capillair glazen buisje met vocht nodig. Indien u een lak of iets dergelijks wil testen kunt u die aanbrengen op een stukje Melinex en zo in het buisje steken om te testen.

Zet het geheel vervolgens gedurende 28 dagen op 60°C in een droogstoof geplaatst. Na die termijn kunt u op de metaalplaatjes nagaan hoe sterk ze zijn aangetast en of er een mitigerende maatregel moet getroffen worden voor de veilige bewaring van het metalen voorwerp.

Licht

Metalen voorwerpen zijn niet lichtgevoelig. Maar er zijn uitzonderingen!

 • Door conservatie-restauratie: er zijn lichtgevoelige lijmen, invulmiddelen (epoxyharsen en acrylaten) en retoucheermaterialen. Ze worden gebruikt om hun goede verouderingseigenschappen, maar kunnen sneller onderhevig zijn aan verwering dan het metaal zelf. Daarom is het van groot belang om objecten die met deze middelen geconserveerd zijn onder strenge controle te plaatsen, ook al is het metalen voorwerp zelf niet gevoelig aan uv-licht.
 • Door eigenschappen van een ander aanwezig materiaal: verkleuring kan voorkomen bij andere materialen die gebruikt zijn bij het metalen voorwerp. Voorbeelden: ivoren of houten heft bij een mes, etiket gekleefd op een blik, beschilderde tinnen speelgoedfiguurtjes ...
 • Licht kan temperatuurschommelingen veroorzaken.

Diefstal

Fysische krachten

 • Metalen voorwerpen zijn gevoelig voor krassen, barsten, scheuren, blutsen, deuken, vouwen enz. En die worden niet altijd veroorzaakt door vandalisme: de grootste schadeveroorzaker is het verkeerd hanteren, reinigen of opbergen van deze voorwerpen. Vooral metalen met een toplaag (bv. vergulding) zijn extra gevoelig voor oppervlakteschade.
 • Plooi een metalen object nooit terug naar zijn originele stand. Het object kan breken door metaalmoeheid. Wil u toch iets terugplooien, neem dan altijd contact op met een restaurator-conservator. De kans is immers groot dat u meer fout doet dan goed.
 • Andere tips: zie de onderdelen 'Bewaren', 'Hanteren en verplaatsen' en 'Reinigen'.

Inventarisnummer

 • Elk object heeft een uniek identificatienummer dat altijd aanwezig moet blijven bij het object. Indien het object uit meerdere losse delen bestaat, voorziet u die ook van een uniek nummer (behorend tot het nummer van het object).
 • Het is belangrijk dat u het inventarisnummer op de juiste wijze aanbrengt om zo schade aan het metaal, maar ook verlies van het nummer, te voorkomen. Het best wordt een nummer aangebracht op het object zelf. (Soms is dat niet mogelijk, bv. bij te kleine of verweerde objecten.) Het is belangrijk het nummer op een zo consequent mogelijke manier aan te brengen door eenzelfde type object steeds op dezelfde plaats te merken.
 • Bij een samengesteld voorwerp, bv. een mes met ivoren handvat, hoort het identificatienummer op het minst kwetsbare materiaal (bv. op het lemmet indien in goede staat). 
 • De voorkeurmethode is vernis-inkt-vernis (zie de bijlage voor een uitgebreide beschrijving). 

Opbergrekken voor metalen voorwerpen

Voorzie in stabiele en trillingsvrije rekken, ladekasten of kasten in inerte materialen. Verschillende houtsoorten en houtachtige materialen, zoals MDF, multiplex, enz. en ook bepaalde vernis/verflagen, kunnen gassen vrijlaten die vooral in combinatie met vocht schadelijk kunnen zijn voor metalen voorwerpen.

Open rekken, Erasmushuis Anderlecht. Foto: © Erasmushuis
 • Plaats een laagje polyethyleenschuim (zoals Ethafoam of Volara) op de rekken als preventie tegen stootschade en condensvorming.
 • Plaats metalen voorwerpen nooit tegen elkaar of op elkaar om contactcorrosie te vermijden (zeker niet indien het niet over dezelfde legering gaat!)
 • Zorg voor voldoende plaats tussen elk metalen voorwerp zodat u het vlot kunt manipuleren, maar ook voor voldoende luchtcirculatie.
 • Elke lade en elk legbord moet een standplaatscode krijgen. Zo kunt u elk object snel terugvinden.

Kleine metalen voorwerpen opbergen

Compactus ladekasten, Hessenhuis Antwerpen. Foto: © Musea en Erfgoed Antwerpen
 • Opslag in ladekasten, met per lade een laagje polyethyleenschuim (Volara of Ethafoam).
 • De vorm van het voorwerp kan best uitgesneden worden. Hierdoor zullen de objecten op hun plaats blijven wanneer u een schuif opent of sluit. U ziet ook direct of er  een object weg is of waar een object hoort teruggeplaatst te worden.
In curverdozen verpakt, Zwarte Doos Gent. Foto: © Stad Gent
 • Indien de RV in het depot te hoog is, kunt u de objecten luchtdicht verpakken in curverdozen (merk Grand Chef sluiten goed af). Zo vormt u gemakkelijk met opzet microklimaten met een lage RV%.
 • Het object kan best verpakt worden in een geperforeerd PE-zakje. Zo kunt u er meerdere in één doos plaatsen. In elk zakje steekt u het inventarisnummer en een polyetheleenschuimpje om schuren te vermijden.
 • Om de RV zo laag mogelijk te krijgen verpakt u een geperforeerd PE-zakje met silicagel mee in de curverdoos. Vermijd direct contact met metalen, silicagel werkt corrosief.
 • Verpak per curverdoos een metaal of metaallegering om contactcorrosie te vermijden. Houd bv. koperlegeringen, zilverlegeringen, enz. apart verpakt.
 • Kleef een vochtigheidsindicatorstrip aan de doos. Via de kleurindicator kunt u nagaan hoeveel vocht er in de doos aanwezig is en of de silicagel moet worden vervangen. Kleurindicators zijn ook te verkrijgen in silicagelvorm. Deze zijn iets duurder dan de transparante silicagel, maar beide kunnen met elkaar vermengd worden.

Grote metalen voorwerpen opbergen

Grote metalen voorwerpen in depot, Trezoor Kortrijk. Foto: © Trezoor
 • Let goed op met het gewicht! 
 • Bij grote en zware metalen voorwerpen is het handig om ze op een eurotranspalet te plaatsen (best niet uit hout vanwege uitwaseming + pest!) met of zonder wanden (afhankelijk van het zwaartepunt van het object). Zo kan het object eenvoudiger en veilig verplaatst worden indien nodig, maar is het nog steeds goed zichtbaar en is er ruimte voor luchtcirculatie. 
 • Past het object niet in een open bekisting? Denk dan goed na waar u het in het depot plaatst. Meestal worden objecten daarna niet meer verplaatst (met uitzonderingen, bv. bij een verhuis).

Lusters opbergen

Opbergen van lusters. Foto: © M Leuven/Depotwijzer.be
 • Objecten die gemaakt zijn om te hangen, bergt u ook zo op in depot. Het object is er namelijk op voorzien om zijn gewicht op die manier te dragen. Indien u dergelijke objecten op de grond zou plaatsen is de kans groot dat de delen die dan het gewicht moeten dragen (wat niet voorzien is) gaan doorbuigen.
 • Vermijd dat lusters of andere objecten waarbij het armatuur gemaakt is uit metalen worden opgehangen met een metalen systeem. Om contactcorrosie te vermijden kunt u ook werken met een buffer uit inert materiaal.
 • Plaats indien mogelijk de losse delen in een doos bij het object. Of voorzie een duidelijk registratienummer zodat u het bijhorende object of de bijhorende delen eenvoudig kunt terugvinden.
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86