Beveiliging

Foto: Arvin Keynes via Unsplash

Hoe kunt u uw museum-, archief-, bibliotheek- of depotgebouw, de mensen die er werken of op bezoek zijn en uw collectie beveiligen tegen brand, water en mensen met slechte bedoelingen? We gaan hier dieper in op de bouwkundige en technische maatregelen die u kunt nemen.

Om uw noden in kaart te brengen, kunt u best een risicoanalyse maken. Daarnaast zijn de inspanningen van u en uw collega's cruciaal: zowel uw dagelijkse bewustzijn van en omgang met veiligheidsrisico's als uw voorbereiding op noodsituaties. Deze aspecten komen in het hoofdstuk 'Calamiteitenplan' aan bod.