Ieper - Veiligheidsscreening voorontwerp regionaal erfgoeddepot Potyze - Provincie West-Vlaanderen

Thema
beveiliging
collectiemanagement
calamiteiten
geïntegreerde pestbestrijding
medewerkersbeleid
onderhoud
bewaren, verpakken en transporteren
Aard collectie
Kunsthistorisch, militair, archeologisch, volkskundig, ambachtelijk, agrarisch erfgoed.
Context

De provincie West-Vlaanderen gaf aan adviesbureau Optimit de opdracht het voorontwerp van het geplande erfgoeddepot grondig te screenen op het vlak van veiligheid. Het gaat zowel om de personeels- en bezoekersveiligheid als om de collectieveiligheid.

Al in de vorige beleidsperiode (2008-2013) koos de provincie voor het ontwerp van Claeys/Haelvoet Architecten uit Kortrijk. Helaas ontbrak toen een gedetailleerd programma van eisen, ook op veiligheidsvlak. Om mogelijke hiaten of tekortkomingen nog in de ontwerpfase op te sporen en zo nodig aan te pakken werd daarom een externe veiligheidsscreening georganiseerd op basis van de beschikbare plannen. 

Het regionale erfgoeddepot in Ieper is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en het samenwerkingsverband CultuurOverleg7 (CO7). In het depot vinden erfgoedcollecties van stad en regio een veilig en duurzaam onderkomen.

De provincie West-Vlaanderen treedt op als bouwheer. De stad Ieper en de provincie zorgen voor de investeringsmiddelen, met de steun van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) van de Vlaamse overheid.

Doel

Opdrachtomschrijving
 

 • Uitvoeren van een risicoanalyse en evalueren van de veiligheidsvoorzieningen in de ontwerpplannen met aandacht voor:
  • natuurlijke risico's;
  • technische risico's;
  • het uitvallen van hoofdsystemen;
  • ongevallen;
  • menselijke risico's.
 • Vergelijken van de geplande veiligheidsvoorzieningen met de wenselijke beveiliging.
 • Ontwerpen van bijkomende maatregelen ter verbetering van de geplande veiligheidsvoorzieningen.
 • Opmaken van een eindrapport met:
  • risicoanalyse;
  • evaluatie van de ontwerpplannen;
  • vergelijkend onderzoek;
  • concrete aanbevelingen;
 • Terugkoppelen van de bevindingen aan de partners van het project.
 • Rekening houden met vragen en opmerkingen van de leden van de bestaande kennisgroep.
Timing
24 september 2014 - 5 februari 2015
Budget
€ 24.784,43 (inclusief BTW)
Aantal medewerkers
Projectteam adviesbureau: 4 leden - Kennisgroep partners: 10 leden
Externe hulp
 • Stad Ieper,
 • CultuurOverleg7 (CO7),
 • Claeys/Haelvoet Architecten,
 • Optimit,
 • Brandweerkorps Ieper,
 • FARO,
 • Musea Brugge
Gebruik richtlijnen of standaarden
 • ISO31000 Risk Management Standard,
 • OSRM-4 methode (Optimit Security Risk Management, versie 4).
Concrete aanpak
 • Aanstellen van het adviesbureau door de deputatie.
 • Startvergadering en sitebezoek met de projectleider van het adviesbureau en kennisgroep partners.
 • Doornemen van de ontwerpplannen van het architectenbureau door de projectleider en de ingenieur van het adviesbureau.
 • Tussentijdse vergadering over de geplande technieken (verlichting, toegangscontrole, alarmsystemen, HVAC ...).
 • Formuleren van eerste reeks opmerkingen en aanbevelingen door het adviesbureau.
 • Bijsturen van de ontwerpplannen door het architectenbureau na het fiat van de provinciale gebouwendienst en de kennisgroep.
 • Redactie van het rapport en verzamelen van bijlagen met aanvullende informatie, best practices ...
 • Presentatie van het rapport aan de kennisgroep.
Evaluatie
 • Door de veiligheidsscreening op basis van de plannen kwamen er belangrijke aanvullingen en bijsturingen, nog in de conceptfase.
 • Op veel vlakken bood het eindrapport de onafhankelijke bevestiging dat het oorspronkelijke ontwerp solide en weldoordacht was.
 • Samen met de screening werden de nodige oplossingen aangereikt voor onvolkomenheden of potentiële problemen.
 • Het architectenbureau kon de aangereikte suggesties en bijkomende informatie vlot inpassen in het depotontwerp.
 • De screening vermeed aanslepende en dure aanpassingen aan het gebouw na de realisatie.
 • Door een uitgebreid eisenprogramma samen te stellen vooraleer de ontwerper aan te duiden, kan men een dergelijke veiligheidsscreening tijdens de ontwerpfase vermijden.
Aanbevelingen
 • Contacteer voor veiligheidsadvies steeds een in België erkende firma. U vindt de firma's op de zogenaamde Vigilislijst.
 • Maak op voorhand duidelijke afspraken over wat wel en wat niet in de screening wordt opgenomen.
 • Controleer regelmatig of de partners alle nodige informatie tijdig aan het adviesbureau bezorgen.
 • Informeer regelmatig naar de stand van zaken bij het adviesbureau.
 • Maak gebruik van de aanbevelingen in het rapport en pak veiligheid op een geïntegreerde manier aan, zeker ook na de voltooiing of aanpassing van een gebouw.
Contactgegevens

Wouter Lammens, adviseur lokaal en regionaal erfgoed | behoud en beheer, FARO, wouter.lammens@faro.be, 02 213 10 83