2019 - april

Zorgen voor morgen? Religieus erfgoedbeheer in de praktijk

Voor de vijfde keer organiseert CRKC-PARCUM de studiedag ‘Zorgen voor morgen?’ Centraal staat de vraag hoe we ons religieus erfgoed verantwoord en efficiënt kunnen beheren. Een actuele uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 2: Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Evidence based werken vereist geen rakettentechnologie. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten van hun acties op korte en lange termijn kunnen meten.
Faro vorming

Teksten schrijven? Een fluitje van een cent | Erfgoed in de Praktijk

Tussen 25 maart en 23 april kunt u op verschillende locaties in Vlaanderen deelnemen aan een korte cursus boordevol schrijftips. Bovendien steekt u ook zelf de handen uit de mouwen.
Faro vorming

Herbestemming | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Het begijnhof van Hasselt is binnen het drukke stadscentrum een zeldzame ademplek. Maar een restauratie is nodig. Het opzet? Van een geliefde site een belangrijk groen, kloppend hart maken. Een unieke plaats waar kunst, creatie en rust samenkomen.

Communicatie voor cultureel-erfgoedorganisaties. Vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie

Deze vijfdaagse basisopleiding is op maat van elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie.
Faro vorming

Wikify Antwerpen!

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap organiseren een Wikipedia-schrijfsessie in samenwerking met PACKED VZW en Wikimedia Belgium.

Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’ | FARO Praktijk

Bent u ook op zoek naar een manier om erfgoed en onderwijs lokaal te verbinden? En wilt u ook graag een dergelijk coachingstraject opstarten in uw gemeente of regio? Dan is deze train-de-trainer vorming geknipt voor u!
Faro vorming
2019 - mei

Kerken Troef! Een ideeën-dag voor een spirituele cultuur in onze kerken

Op een ideeëndag op 1 mei buigt Toerismepastoraal Antwerpen zich over de vraag hoe de troeven van al die bijzonder monumentale kerken het beste kunnen uitgespeeld worden.

Houtworm beheersen. Niet-chemische bestrijdingsmethoden voor historisch hout

Op 3 mei 2019 organiseren het KIK en Monumentenwacht Vlaanderen een internationale studiedag over niet-chemische bestrijdingsmethoden voor houtborende insecten in historisch hout.

Oude familiefoto’s dateren en identificeren

U hebt vast nog ergens oude familiefoto’s liggen waarvan u niet precies weet wanneer ze zijn gemaakt of wie erop staat. Wat doet u er dan mee?

Change Management, veranderingen beheersen binnen uw organisatie

'De tijden veranderen': het is een dooddoener van formaat maar daarom niet minder waar. Ook voor archief- en informatiebeheerders zijn de tijden veranderd de afgelopen decennia.

Technart 2019

The University of Antwerp and the Municipal Museums of Bruges have the pleasure of inviting you to the 6th edition of TECHNART, the conference dedicated to the promotion of analytical techniques in the field of cultural heritage.

International conference & expert meeting on ‘Intangible Cultural Heritage, Museums & Cultural Policies’ | Call for Proposals

Heritage work is being shaped and evolves within larger societal and political contexts. Policies on culture at international, European, national, regional and local (governmental) levels hence are a considerable part of the reference frame against which museums are being effectuated.

Begeleide invulsessie Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit

De workshop is bedoeld voor wie met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit aan de slag wil gaan om daadwerkelijk de digitale maturiteit van zijn of haar organisatie te meten en te verbeteren.

CRM en datagedreven marketing | UiTsalon

Als buurlanden kunnen we veel van elkaar leren. Daarom organiseert publiq i.s.m. Cultuurmarketing.nl en De Brakke Grond op dinsdag 7 mei een namiddag over CRM en datagedreven marketing.

Infomoment: vrijwilligerswet en -verzekering

Wie mag als vrijwilliger aan de slag? Kunnen mensen in asielprocedure ook vrijwilligerswerk doen? Kan ik bij dezelfde organisatie bijklussen en vrijwilligerswerk doen? Moet onze koepelorganisatie zorgen voor een verzekering voor de vrijwilligers? Is de informatieplicht voor de vrijwilligers zoiets

Digital Access to Textual Cultural Heritage: internationale conferentie over digitalisering van historische bronnen

Van 8 tot 10 mei 2019 vindt in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten de internationale conferentie Digital Access to Textual Cultural Heritage (DATeCH) plaats.

Inforum 2019 | Stronger Together

Jaarlijks organiseert de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) onder de noemer Inforum een studiedag.

Inclusie. Inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident.

Oost-Vlaams Erfgoedtreffen

Erfgoed leeft in Oost-Vlaanderen. Op het Oost-Vlaams Erfgoedtreffen krijgt u een breed palet van praktijkvoorbeelden.

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject | Ontmoetingsdag

In een zogenaamd ‘meester-leerling-traject’ nemen vakmensen voor een aantal maanden iemand in de leer om hem of haar de knepen van het vak te leren. Op die manier houden ze het vakmanschap levend. U verneemt er meer over tijdens dit

Archiving 2019. Digitization, Preservation and Access

De conferentie Archiving vindt dit jaar van 14 tot 17 mei plaats in Lissabon. De editie in 2019 richt zich op de digitale preserveringsuitdagingen en de toegankelijkheid van tweedimensionele, driedimensionele en audiovisuele materialen.

Copyright geregeld? Auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Natuur & erfgoed | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Muurplanten kunnen een cultureel-erfgoedwaarde bezitten en zo die van het bouwkundige erfgoed versterken. De ruïnes van de middeleeuwse Sint-Baafsabdij vormen daarvan een prachtig voorbeeld.

Studiedag Familievriendelijk erfgoed | FARO Plus

Wilt u graag weten hoe u een museum of erfgoedsite nog beter kan afstemmen op families? Dan is deze studiedag iets voor u.
Faro vorming

Contactmoment landelijke dienstverleners en Werkplaats Immaterieel Erfgoed l Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming

Faro Convention Meeting | Heritage as a means for societal challenges

Op 16 en 17 zijn de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en de Raad van Europa gastheren van de eerste Faro Convention Meeting in Maastricht en Heerlen.

UNESCO-dag

Op 17 mei vindt in Mechelen de UNESCO-dag plaats, een initiatief van de Vlaamse UNESCO-commissie, in samenwerking met het Departement CJM en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Netwerkdag voor erkende metaaldetectoristen

2.800 erkende metaaldetectoristen. Dat is ondertussen al een behoorlijk aantal. Hoog tijd dus voor een ontmoetingsdag!

Ontmoetingsmoment diamanterfgoed 2019

Hebt u een hart voor diamantair erfgoed? Op zaterdag 18 mei organiseren DIVA, Briljante Kempen en hun partners een ontmoetingsmoment.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Mei 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Integrated Pest Management for Cultural Heritage 2019

Van 21 tot en met 23 mei 2019 vindt in Stockholm de vierde internationale conferentie Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage plaats.

Infosessie 'Gidsen vergoeden als verenigingswerkers'

Op 21 mei organiseert Toerisme Vlaanderen een praktische infosessie waarin u haarfijn wordt uitgelegd hoe u het verenigingswerk in uw organisatie kunt implementeren.

Vernieuwende businessmodellen in de culturele sector. Hype, noodzaak of schrikbeeld? Colloquium Fonds voor Cultuurmanagement

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Roadtrip cultuureducatie Vitamine C

Samen met acht sectorpartners nodigt publiq u uit voor de Roadtrip Cultuureducatie.

Inspiratie uit de praktijk: inclusie en participatie in het Van Abbemuseum

In deze presentatie worden verschillende praktijkervaringen uit het Van Abbemuseum uitgebreid voorgesteld en geëvalueerd.

Nederlands oefenen met Visual Thinking Strategies (VTS) | Inspiratiedag

Op donderdag 23 mei 2019 organiseert het Fotomuseum (FOMU) een Inspiratiedag ‘Nederlands oefenen met Visual Thinking Strategies (VTS)’.

Imagine IC. Een laboratorium voor participatief verzamelen en documenteren van het dagelijks leven in de stad

Hoe documenteer je de hedendaagse samenleving? De Amsterdamse organisatie Imagine IC pakt het mét mensen aan en maakt zo nieuwe verbindingen.

De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop.

Plastics Heritage Congress 2019

Van 29 tot en met 31 mei 2019 vindt in Lissabon het Plastics Heritage Congress 2019 plaats, georganiseerd door Plastics Heritage European Association (PHEA) en het Portugese Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie.
2019 - juni

Archiefdagen 2019

Op 3 en 4 juni vinden in Nederland de jaarlijkse Archiefdagen (voorheen KVAN-dagen) plaats: hèt congres voor iedereen die met archieven en/of in de archieffunctie werkt. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema 'Het bewaren waard'.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming

Preventieve conservering | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Hoe kan een statische ruïne omgevormd worden tot een dynamische plaats? Wie zijn de mensen die belang hechten aan deze plek en waarom? Antwoorden op deze vragen vinden we op de kasteelruïne zelf.

Diamantproject: eerste crowdsourcingdag in Antwerpen

Op 8 juni 2018 organiseert Amsab-ISG voor het project A World of Diamond een crowdsourcingdag in Antwerpen in samenwerking met Briljante Kempen en DIVA.

STEPP Contactdag | Hoe Werkt Werk?

Bent u tevreden over uw job? Zin om op uw vrije dagen nog bij te verdienen? Wat zijn nu eigenlijk uw rechten en plichten?

Contactdag Vlaamse erfgoeddatabanken

Anderhalf jaar na de overdracht van Erfgoedplus, Erfgoedinzicht en Donnet naar de Vlaamse Gemeenschap is het tijd voor een stand van zaken en een vooruitblik op de toekomst. In een dagvullend programma wordt ingegaan op de werking van de Vlaamse

Ambachtelijk bouwbedrijf | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Ruïnes, gehavend en onvolledig bewaard, roepen vragen op: wat zijn ze ooit geweest, en door wie, hoe en waarom werden ze gebouwd? Welke technieken en materialen werden gebruikt?

Aller à la rencontre des publics

La Fonderie, Brussels museum van industrie en arbeid, organiseert op 17 en 18 juni 2019 samen met OCIM een workshop over publiek en musea. Voertaal is Frans.

AVA_Net Symposium Audio-archivering | Save the date

AVA_Net, de netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, organiseert op donderdag 20 juni 2019 een gloednieuw AVA_Net Symposium. Dit keer staat het thema 'audio-archivering' centraal.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven, Brussel en Parijs.
2019 - juli

Burgundian Blacks. Summer School ROOHTS - Research On the Origin of Historical Techniques

Burgundian Blacks, de summer school van ROOHTS (Research on the Origins Of Historical Techniques), is een intensief vijfdaags programma dat wordt aangeboden door de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
2019 - augustus

Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor starters | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming

Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor gevorderden | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Informatie aan Zee 2019

Op 19 & 20 september 2019 organiseert de VVBAD de zestiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee. Informatie aan Zee is een interactief gebeuren voor informatieprofessionals.

Groepsdynamica: hoe omgaan met verschillen, weerstand en conflict? | FARO Basis

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming
2019 - oktober

Heritage cemeteries in the 21ste century: use, reuse and shared use | ASCE 2019 Conference

Van 3 tot en met 5 oktober 2019 organiseert de Association of Significant Cemeteries in Europe een internationale conferentie over historische kerkhoven in Gent.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Navigating the visual. Crossing the boundaries of theories and practices | 51st Annual Conference of the International Visual Literacy Association

In het najaar organiseert M - Museum Leuven samen met de KU Leuven / HIVA de jaarlijkse IVLA-conferentie (International Visual Literacy Association).

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming
2019 - november

Colloquium BRK-APROA

Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar tiende colloquium.