2019 - januari

Hands-on een objectgestuurde filmspeler maken

Het grassroots-erfgoedproject O Lab wil mensen in hun eigen buurt meer met elkaar verbinden door hen verhalen te laten vertellen. Al deze verhalen worden ‘zichtbaar’ dankzij een installatie waarin de verhalen worden gekoppeld aan persoonlijke, alledaagse objecten. Voor het koppelen
Faro vorming

Ontmoetingsdag brandweererfgoed Vlaanderen

Op 24 januari organiseert ETWIE, in samenwerking met de Erfgoedcel Denderland, Hof van Busleyden, De Bardijnen en de Stad Aalst een eerste ontmoetingsdag over het brandweererfgoed in Vlaanderen.

Museum lighting | 30 years of developments and lessons for the future

Stefan Michalski (Canadian Conservation Institute) geeft donderdag in het KIK een lezing over Museum lighting – 30 years of developments and lessons for the future. Op de valreep maar bijzonder interessant, dus wees er zeker bij!

Onvoltooid Verleden | Lezing Sofie De Caigny

Naar aanleiding van hun jaarthema 'Palimpsest' organiseert Archipel op 24 januari een lezing waarin Sofie De Caigny het vlugschrift 'Onvoltooid Verleden' toelicht.

ICAMT Workshop on Architecture and Museum Techniques

Van 28 januari tot en met 1 februari organiseert ICAMT, het International Committee for Architecture and Museum Techniques een workshop in Milaan.

Winterschool 2019 Archives & Outreach

Speciaal voor de vijfde jubileumeditie van de Summer & Winter Schools Archives & Education in 2019 hebben we de focus verlegd naar het ontwikkelen van outreachprogramma's met documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Faro vorming

Bootcamp ErfgoedApp

Dit bootcamp is een vervolg op de workshop ErfgoedApp en heeft tot doel om uw ErfgoedApp-tour of -idee nog multimedialer, meer augmented en beter te maken. We dompelen u onder in storytelling, smartphone video, augmented reality, musea, apps & erfgoedroutes.
Faro vorming

Vorming 'Fondsenwerving'

Je wil graag eens iets ‘grootser’ organiseren of je vrijwilligers extra belonen. Budget is helaas niet altijd voorhanden. Een goede fondsenwerving is dan ook belangrijk, gemakkelijk is het echter niet. Hoe pakken we fondsenwerving best aan? Hoe brengen we het
2019 - februari

Samen onroerend erfgoed waarderen | Masterclass

Anse Kinnaer en Aukje De Haan van het agentschap Onroerend Erfgoed stellen hun projecten voor tijdens deze masterclass.
Faro vorming

Verzameldag Tweede Wereldoorlog

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen werd bevrijd van de Duitse bezetting. Kom daarom op zondag 3 februari 2019 naar het FelixArchief en breng uw verhalen, voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog mee.

Maak het mee! Bootcamp Erfgoeddag 2019

Tijdens een driedaags bootcamp bieden we je graag de unieke kans om een brede waaier aan erfgoedberoepen te ontdekken en in beeld te brengen. Erfgoeddag zet deze filmpjes (en dus ook jouw werk) in de spotlights.
Faro vorming

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Infosessies erkennen en subsidiëren van besturen voor onroerend- en cultureel-erfgoedwerking

Op 4, 11 of 12 februari organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, enkele infosessies voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, lokale ambtenaren en mandatarissen.
Faro vorming

Infodag Fonds Culturele Infrastructuur

Infodag waarop het reglement in verband met de sectorale investeringssubsidies en de modaliteiten voor de energielening voor fotovoltaïsche installaties worden toegelicht.

Intangible Cultural Heritage, Museums and Innovation: the power of transformation. Call for proposals

This two-day conference wishes to explore the innovating and transformational power/capacity that intangible cultural heritage (ICH) and its safeguarding brings into museums today, and vice versa.

Collegagroep: beleidsplanning cultureel-erfgoedconvenant

In deze collegagroep focussen we op belangrijkste tendensen op lokaal vlak én in de cultureel-erfgoedsector. Samen met u maken we de analyse en benoemen we kansen en bedreigingen voor het cultureel-erfgoedbeleid in uw stad of regio.
Faro vorming

Infosessies bovenlokale cultuurwerking en bovenlokaal jeugdwerk

Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking. Het Departement CJM organiseert daarom infosessies voor organisaties die mogelijk in aanmerking komen een van de subsidielijnen.

Beschrijven en ontsluiten van archieven en erfgoedcollecties

In deze bijscholing leer je werken met de internationale beschrijvingsstandaarden voor archieven. De theorie zet je meteen om in de praktijk door beschrijvingsoefeningen in ICA-AtoM en in Adlib te maken.

MAS in Jonge Handen. Is een jongerenwerking de sleutel voor een toekomstig museum?

Sinds 2006 onderzoekt het MAS methodieken rond jongerenparticipatie aan musea. Twaalf jaar later blikken we terug op het proces dat ‘MAS in Jonge Handen’ heeft doorlopen en delen we onze ervaringen met andere musea en culturele huizen.
Faro vorming

Infosessies erkennen en subsidiëren van besturen voor onroerend- en cultureel-erfgoedwerking

Op 4, 11 of 12 februari organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, enkele infosessies voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, lokale ambtenaren en mandatarissen.
Faro vorming

Infosessies erkennen en subsidiëren van besturen voor onroerend- en cultureel-erfgoedwerking

Op 4, 11 of 12 februari organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, enkele infosessies voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, lokale ambtenaren en mandatarissen.
Faro vorming

Tweede inspiratiedag Schatten van Vlieg '19

De eerste inspiratiedag voor Schatten van Vlieg '19 op 4 februari was al snel volzet. Met veel plezier kondigt organisator publiq daarom een tweede inspiratiedag aan. Het programma is identiek.

Verbeter het time-management in uw erfgoedorganisatie

Betere afspraken tussen collega’s kunnen voor meer aandacht en focus zorgen. Deze vorming ondersteunt u om dit gesprek aan te gaan.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Februari 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Doorgaan met de dingen: voorstelling van de waardestelling van Collectie Jaap Kruithof

Op 25 februari 2019 presenteert het MAS de waardestelling en het plan voor de Collectie Jaap Kruithof, tien jaar na het overlijden van Jaap Kruithof.

Dig It Up: inspiratiefestival | Digitale kunst- en cultuurbeleving en beleidsvorming

Wees er ook dit jaar bij voor een nieuwe editie van Dig It Up! Een inspiratiefestival vol ontmoetingen met interessante mensen, technologieën en artistieke ervaringen.

Competenties en talenten in het vrijwilligerswerk

Als organisatie bewust bezig zijn met talenten en competenties van vrijwilligers biedt heel wat troeven. Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en voelen zich gewaardeerd. Hun zelfinzicht groeit. Je krijgt een sterke vrijwilligersploeg om te werken aan je

Internationaal symposium | Through Art We Care

Internationale conferentie voor de cultuur- en zorgsector, alsook beleidsmakers. Hoe kunnen we kwetsbare doelgroepen en de museumwereld met elkaar verbinden?

Masterclass waarderen religieus erfgoed

Op 28 februari organiseert FARO in samenwerking met het CRKC en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een masterclass over het waarderen van religieus erfgoed met het oog op de herbestemming van een kerkgebouw.
Faro vorming
2019 - maart

WikiconNL 2019: Wikipedia is meer!

In 2019 wordt Wikipedia 18 jaar en dus volwassen. Daarom is het goed om te kijken naar hoe Wikipedia gegroeid is, in wat voor wereld Wikipedia binnentreedt en welke verantwoordelijkheden de Wikimediabeweging neemt en toebedeeld krijgt.

Dag van de Cultuureducatie

Na 3 jaar radiostilte is de Dag van de Cultuureducatie er terug op 12 maart in Vooruit (Gent).

Polariseren doorbreken

Deze vorming wil een houvast bieden bij situaties van polarisering. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inleiding in het denkkader rond polarisatie zoals dit ontwikkeld werd door Bart Brandsma.
Faro vorming

Open Monumentencongres 2019

Op 14 maart 2019 organiseert Herita voor de vijfde keer het Open Monumentencongres. Dat congres is hét jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsmoment voor de onroerenderfgoedsector in Vlaanderen.

Wat met het striperfgoed? (bis)

Stripgids, het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts Brussel en FARO begonnen in april 2018 een onderzoek naar een mogelijk toekomstig striperfgoedbeleid. Op zaterdag 16 maart presenteren we u de resultaten.
Faro vorming

Publiek19

Publiek19, op 19 maart 2019 in de Gentse Vooruit, wordt meer dan ooit een dag vol inspiratie over hoe je meer publiek bereikt. Op de affiche staan tientallen sessies, workshops, praktijkvoorbeelden, demo’s, speeddates, experts, en een keynote- en slotspreker met

Ontwikkelen van een mindful museale praktijk

FARO organiseert samen met het FOMU – Fotomuseum Antwerpen en de Stresskliniek ZNA een opleiding over het toepassen van mindfulness in een museale praktijk.
Faro vorming

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming

Researcher meets Curator

Op 22 maart 2019 organiseert de Nederlandse Stichting Academisch Erfgoed (SAE) in samenwerking met Huygens ING en Maastricht University de conferentie Researcher Meets Curator.

Zevende ETWIE-ontmoetingsdag

Op zaterdag 23 maart organiseert ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, in het Mijnmuseum in Beringen de 7e ETWIE-ontmoetingsdag. Centraal thema is bedreigd TWI-erfgoed.

Samen op weg naar een duurzame vrijwilligersploeg | Traject

In dit leertraject delen FARO en Herita theoretische kaders, methodieken, tips & tricks en onze eigen praktijkervaringen om vrijwilligers te vinden en te blijven motiveren.
Faro vorming

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Op 26 maart organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Maart 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2019 - april

Kick-off traject ‘Beladen erfgoed’

Tijdens deze kick-off van het traject 'Beladen erfgoed' gaan we in gesprek met collega’s en ervaringsdeskundigen over verwachtingen en behoeften. Hoe gaat u als cultureel-erfgoedorganisatie met dit thema aan de slag?
Faro vorming

Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn. Workshop 1: Object handling en object storytelling

Tijdens deze workshop leert u alles over interventies met cultureel-erfgoedcollecties in de zorgsector, en krijgt u inzicht in object handling en object storytelling.
Faro vorming

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Introductiecursus groepsdynamica: omgaan met verschillen, weerstand en conflict

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Nationale Bibliotheekcongres van Nederland

Op 16 april 2019 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van Nederland het Nationale Bibliotheekcongres. Ditmaal zal het congres plaatsvinden in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 2: Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Evidence based werken vereist geen rakettentechnologie. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten van hun acties op korte en lange termijn kunnen meten.
Faro vorming
2019 - mei

Technart 2019

The University of Antwerp and the Municipal Museums of Bruges have the pleasure of inviting you to the 6th edition of TECHNART, the conference dedicated to the promotion of analytical techniques in the field of cultural heritage.

International conference & expert meeting on ‘Intangible Cultural Heritage, Museums & Cultural Policies’ | Call for Proposals

Heritage work is being shaped and evolves within larger societal and political contexts. Policies on culture at international, European, national, regional and local (governmental) levels hence are a considerable part of the reference frame against which museums are being effectuated.

Digital Access to Textual Cultural Heritage: internationale conferentie over digitalisering van historische bronnen

Van 8 tot 10 mei 2019 vindt in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten de internationale conferentie Digital Access to Textual Cultural Heritage (DATeCH) plaats.

Copyright geregeld? Auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Integrated Pest Management for Cultural Heritage 2019

Van 21 tot en met 23 mei 2019 vindt in Stockholm de vierde internationale conferentie Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage plaats.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Mei 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Plastics Heritage Congress 2019

Van 29 tot en met 31 mei 2019 vindt in Lissabon het Plastics Heritage Congress 2019 plaats, georganiseerd door Plastics Heritage European Association (PHEA) en het Portugese Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie.
2019 - juni

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming

AVA_Net Symposium Audio-archivering | Save the date

AVA_Net, de netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, organiseert op donderdag 20 juni 2019 een gloednieuw AVA_Net Symposium. Dit keer staat het thema 'audio-archivering' centraal.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven, Brussel en Parijs.
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming
2019 - oktober

Heritage cemeteries in the 21ste century: use, reuse and shared use | ASCE 2019 Conference

Van 3 tot en met 5 oktober 2019 organiseert de Association of Significant Cemeteries in Europe een internationale conferentie over historische kerkhoven in Gent.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming