2020 - september

Online slotevent rond auteursrechten en gebruiksbeperkingen

Hoe rijmt u auteursrechtelijke beperkingen en content online toegankelijk maken? In dit webinar helpt meemoo u en uw organisatie op weg.

Webinar | Hoe organiseert u een interactieve online bijeenkomst of webinar?

Tijdens een – uiteraard – interactief webinar overlopen we de verschillende fases waaruit u een online bijeenkomst kunt opbouwen. We bekijken waar interactie mogelijk is.
Faro vorming

Collegagroep 'Kleinere musea kijken met open vizier naar de toekomst'. Sessie 2: financieel beheer

Kleinere musea spelen in Vlaanderen vandaag een bijzonder interessante rol. Het museum is een natuurlijke partner voor onder meer schoolgroepen, vrijwilligers en een waaier van verenigingen. Een zakelijke aanpak biedt een goede basis om gesprekken met het (lokale) bestuur te
Faro vorming

Cultuurkuur | Erfgoededucatieve medewerker zkt leerkracht: hoe optimaal inzetten op digitale leerplatformen?

In dit webinar presenteren we u Cultuurkuur, een platform van CANON Cultuurcel met educatieve culturele activiteiten, subsidiemogelijkheden voor scholen en culturele organisaties.
Faro vorming

Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en iBeacons | September 2020

De ErfgoedApp van FARO wordt steeds populairder en gebruiksvriendelijker. U bent er zo mee weg. Als u overweegt om hem in te zetten in uw organisatie, kunt u best wel eerst deze workshop volgen.
Faro vorming

Uw eigen onderzoek naar de wagenmakerij

Hebt u altijd al meer willen weten over de wagenmaker in uw dorp of familie? Leg samen met Histories en CAG de (familie)geschiedenis van wagenmakers in uw regio bloot.

Zitdagen FARO digitaal

Oorspronkelijk bedoeld als echte ontmoetingsmomenten op twee locaties in Vlaanderen, organiseert FARO deze zitdagen nu online wegens de aanhoudende coronacrisis. Zo blijft u – ondanks de crisis - alvast niet met uw vragen zitten.
Faro vorming

Inspiratiedag tentoonstellingstechnieken

Inspiratiedag voor technische medewerkers en lokale cultuurwerkers die zich verder willen verdiepen in tentoonstellingsopbouw.

Socialemediatrainingen

Deze vorming werd uitgesteld in het kader van de preventieve coronamaatregelen.

Islam & cultuureducatie, wat moeten we weten? | Roadtrip cultuureducatie 2020

In september - oktober 2020 organiseert publiq op negen verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen negen gratis events. Samen vormen ze de Roadtrip cultuureducatie en behandelen ze negen heel uiteenlopende thema's die raken aan het brede begrip cultuureducatie.
2020 - oktober

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waarin u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

Lerend netwerk: duurzame financiering

Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sectoroverschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. Cultuurloket organiseert daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk 'duurzame financiering'.

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2021 voor nieuwe lokale coördinatoren

Op 24 en 25 april 2021 is het Erfgoeddag. In aanloop biedt FARO digitale (coronaproof en dus veilige) inspiratiesessies aan om uw activiteiten op de rails te zetten.
Faro vorming

Lerarenkaart | Erfgoededucatieve medewerker zkt leerkracht: hoe optimaal inzetten op digitale leerplatformen?

In dit webinar presenteren we u Lerarenkaart, het webplatform waarmee Vlaamse leraren het educatieve en culturele aanbod ontdekken.
Faro vorming

Brandveiligheid in historische gebouwen

WTA-Nederland-Vlaanderen behandelt 'brandveiligheid' tijdens een studiedag in het voormalige Predikherenklooster te Mechelen. Brandveiligheid in historische gebouwen wordt belicht in al zijn facetten.

Webinar | Hoe organiseert u een interactieve online bijeenkomst of webinar?

Tijdens een – uiteraard – interactief webinar overlopen we de verschillende fases waaruit u een online bijeenkomst kunt opbouwen. We bekijken waar interactie mogelijk is.
Faro vorming

We­bi­nar 'Mu­sea en pu­blieks­on­der­zoek'

Op vrijdag 2 oktober organiseren het Departement CJM, het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie en FARO een webinar over de voorbije publieksbevraging in twaalf Vlaamse musea. De onderzoekers presenteren de voornaamste resultaten en beantwoorden al uw vragen.

Publieksonderzoek. Wat houdt het in en wat levert het op? Save the date!

Publieksonderzoek. Wat houdt het in en wat levert het op? Samen met FARO en het departement CJM organiseert het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie dit najaar twee info- en vraagmomenten over het thema.

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Wilt u de alledaagse risico’s voor de collectie herkennen en weten met welke strategie u deze risico’s kunt voorkomen of verkleinen? Schrijf u dan
Faro vorming

Save the date | Collegagroep behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed: bewaaromstandigheden monitoren

Hoe monitort u de bewaarcondities in uw organisatie? De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO zijn benieuwd naar uw aanpak. Elke erfgoedprofessional weet het: goede bewaaromstandigheden zijn cruciaal om ons waardevolle erfgoed door te kunnen geven aan de volgende generaties. Een doordachte

Hoe maakt u uw project meerstemmiger?

Hoe zet u dat nu precies in de praktijk om, die ‘meerstemmigheid’? Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie, uw activiteiten, uw collecties en uw netwerk een echte weerspiegeling zijn van de diverse samenleving? Hoe doet u dat, ruimte geven
Faro vorming

Impact van kunst & leren op het brein van kinderen & jongeren | Roadtrip cultuureducatie 2020

In september - oktober 2020 organiseert publiq op negen verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen negen gratis events. Samen vormen ze de Roadtrip cultuureducatie en behandelen ze negen heel uiteenlopende thema's die raken aan het brede begrip cultuureducatie.

Hoe kunnen we onze taal dekoloniseren?

Complexe topics in tien minuten uitgelegd door experten, dat is Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd, een organisatie van deBuren. En kennis verspreiden, dat kan gelukkig ook online.

Tweedaagse vorming: vrijwilligers binden

Na deze tweedaagse vorming, georganiseerd door Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, hebt u zicht op hoe u een ideale match kan vormen tussen uw organisatie en uw vrijwilligers, zodat ze blijven 'plakken'.

OP/HEF. Grip op het ongewone

Bent u een cultuurmaker met lef? Houdt u van samenwerken en verbinden? Over de grenzen van sectoren en disciplines heen? Kom dan naar OP/HEF, een event van OP/TIL. Voor cultuurmakers met lef.

Webinar | Hoe organiseert u een interactieve online bijeenkomst of webinar?

Tijdens een – uiteraard – interactief webinar overlopen we de verschillende fases waaruit u een online bijeenkomst kunt opbouwen. We bekijken waar interactie mogelijk is.
Faro vorming

Tips voor digitale Erfgoeddagactiviteiten | Inspiratiesessie Erfgoeddag 2021

Op 24 en 25 april 2021 is het Erfgoeddag. In aanloop biedt FARO digitale (coronaproof en dus veilige) inspiratiesessies aan om uw activiteiten op de rails te zetten.
Faro vorming

Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken

'Zorgen voor morgen?' brengt u dit najaar weer helemaal op de hoogte over wat leeft in het religieus erfgoedveld.

Participatieve kunstpraktijken | Roadtrip cultuureducatie 2020

In september - oktober 2020 organiseert publiq op negen verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen negen gratis events. Samen vormen ze de Roadtrip cultuureducatie en behandelen ze negen heel uiteenlopende thema's die raken aan het brede begrip cultuureducatie.

IIIF-Fridays

Benieuwd naar de mogelijke toepassingen van de uitwisseling van beelden en IIIF in uw organisatie? Dit najaar organiseert meemoo samen met de Vlaamse Kunstcollectie, Openbare Bibliotheek Brugge en UGent een online reeks ‘IIIF-Fridays’.

Businessmodellen en organisatievormen voor organisaties met gidsenwerking | Twee infosessies

Samen met Cultuurloket richt Toerisme Vlaanderen twee infosessies in rond het strategisch en juridisch organiseren van uw gidsenwerking.

Zorgen voor een topstuk religieus textiel | Infosessie voor eigenaars en beheerders

Een lange lijst van waardevolle stukken religieus textiel is recent toegevoegd aan de Topstukkenlijst. Als eigenaar/beheerder speelt u een cruciale rol in het behoud van deze topstukken. Deze sessie helpt u op weg.

Webinar | Hoe organiseert u een interactieve online bijeenkomst of webinar?

Tijdens een – uiteraard – interactief webinar overlopen we de verschillende fases waaruit u een online bijeenkomst kunt opbouwen. We bekijken waar interactie mogelijk is.
Faro vorming

Verdiepende sessie rond voorlezen en vertellen | Inspiratiesessie Erfgoeddag 2021

Op 24 en 25 april 2021 is het Erfgoeddag. In aanloop biedt FARO digitale (coronaproof en dus veilige) inspiratiesessies aan om uw activiteiten op de rails te zetten.
Faro vorming

Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken

'Zorgen voor morgen?' brengt u dit najaar weer helemaal op de hoogte over wat leeft in het religieus erfgoedveld.

Basiscursus immaterieel erfgoed

Bent u geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor u en uw (collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Bent u op zoek naar inspiratie? Wilt u het beleid, de praktijk en de kernspelers in Vlaanderen leren kennen?
Faro vorming

Webinar en Q&A rond intellectuele eigendomsrechten in de kunstensector

Wil u als kunstenorganisatie uw archiefmateriaal online activeren? Hebt u vragen rond de rechtenstatus van uw archief? Wil u weten hoe u rechten vandaag kan documenteren om ze in de toekomst eenvoudig te klaren?

Promoot uw erfgoedactiviteit. Het juiste kanaal voor uw erfgoedverhaal

Uw activiteit bekendmaken bij een zo ruim mogelijk publiek? Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral als u maar een klein budget hebt. Deze praktijkgerichte vorming biedt inzicht in hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor uw vereniging het meest geschikt
Faro vorming

Books and audiences: two webinars

In oktober vinden twee webinars plaats van het Books and Audiences Network, bedoeld voor erfgoedwerkers die geïnteresseerd zijn in tentoonstellingen en collecties over boeken en literatuur.

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Er is bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Een nieuwe locatie, een nieuwe wind | Inspiratiesessie Erfgoeddag 2021

Op 24 en 25 april 2021 is het Erfgoeddag. In aanloop biedt FARO digitale (coronaproof en dus veilige) inspiratiesessies aan om uw activiteiten op de rails te zetten.
Faro vorming

Walk the Talk with Art Thinking | Roadtrip cultuureducatie 2020

In september - oktober 2020 organiseert publiq op negen verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen negen gratis events. Samen vormen ze de Roadtrip cultuureducatie en behandelen ze negen heel uiteenlopende thema's die raken aan het brede begrip cultuureducatie.

Herfstschool 'Meerstemmigheid & conflict'

De herfstschool over meerstemmigheid en conflict die in het najaar werd geprogrammeerd, wordt verplaatst omwille van de coronamaatregelen. In de oorspronkelijk geplande week wordt wel nog een alternatief aangeboden. Meer informatie volgt snel.
Faro vorming

Meerstemmigheid vanuit een internationaal perspectief | Internationale webinarreeks 'Meerstemmigheid en conflict'

In deze webinar maakt u kennis met een succesvolle buitenlandse casus. Zowel de theorie als de praktijk van meerstemmigheid in een museale context komen aan bod.
Faro vorming

Abdelkader Benali: cultuureducatie en literatuur | Roadtrip cultuureducatie 2020

Welke rol kunnen boeken en lezen spelen in onze persoonlijke ontwikkeling? En hoe kunnen we met cultuureducatieve praktijken zorgen voor leeservaringen die echt impact maken? Laat u inspireren vanuit uw eigen kot door niemand minder dan Abdelkader Benali en enkele

Meerstemmig erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Een vergelijking | Internationale webinarreeks 'Meerstemmigheid en conflict'

In dit webinar verkennen we de verschillende museale en erfgoedcontexten in Nederland en Vlaanderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar actuele thema’s, zoals de culturele canon en de relatie tussen politiek en musea.
Faro vorming

Zorgen voor een topstuk religieus textiel | Infosessie voor eigenaars en beheerders

Een lange lijst van waardevolle stukken religieus textiel is recent toegevoegd aan de Topstukkenlijst. Als eigenaar/beheerder speelt u een cruciale rol in het behoud van deze topstukken. Deze sessie helpt u op weg.

Promoot uw erfgoedactiviteit. Het juiste kanaal voor uw erfgoedverhaal

Uw activiteit bekendmaken bij een zo ruim mogelijk publiek? Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral als u maar een klein budget hebt. Deze praktijkgerichte vorming biedt inzicht in hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor uw vereniging het meest geschikt
Faro vorming

Kinderrechten en kunsteducatie | Roadtrip cultuureducatie 2020

In september - oktober 2020 organiseert publiq op negen verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen negen gratis events. Samen vormen ze de Roadtrip cultuureducatie en behandelen ze negen heel uiteenlopende thema's die raken aan het brede begrip cultuureducatie.

Toegankelijkheid. Wat betekent dat voor uw Erfgoeddagactiviteit? | Inspiratiesessie Erfgoeddag 2021

Op 24 en 25 april 2021 is het Erfgoeddag. In aanloop biedt FARO digitale (coronaproof en dus veilige) inspiratiesessies aan om uw activiteiten op de rails te zetten.
Faro vorming

Hoe zorgt u voor meerstemmigheid? Livesessie met vragen | Internationale webinarreeks 'Meerstemmigheid en conflict'

In dit webinar staan uw ervaringen en uitdagingen i.v.m. meerstemmigheid centraal. We verzamelen vooraf uw vragen en leggen deze voor aan een aantal experten én aan de andere deelnemers. Samen zoeken we naar antwoorden.
Faro vorming
2020 - november

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen: van de inplanting en constructie van de buitenschil (gebouw/ruimte) tot en met de plaatsing en verpakking van het individuele object.
Faro vorming

Promoot uw erfgoedactiviteit. Het juiste kanaal voor uw erfgoedverhaal

Uw activiteit bekendmaken bij een zo ruim mogelijk publiek? Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral als u maar een klein budget hebt. Deze praktijkgerichte vorming biedt inzicht in hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor uw vereniging het meest geschikt
Faro vorming

Kunstendag voor Kinderen

Op zondag 15 november is het weer Kunstendag voor Kinderen. Doet uw organisatie ook dit jaar weer mee?

In goede handen | Veilig en beveiligd

In deze vorming krijgt u antwoord op de vraag wat de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften zijn. We gaan daarbij in op drie dimensies van veiligheid: het gebouw, de collecties met de individuele objecten en de medewerkers zelf. Daarnaast bespreken we
Faro vorming

Promoot uw erfgoedactiviteit. Het juiste kanaal voor uw erfgoedverhaal

Uw activiteit bekendmaken bij een zo ruim mogelijk publiek? Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral als u maar een klein budget hebt. Deze praktijkgerichte vorming biedt inzicht in hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor uw vereniging het meest geschikt
Faro vorming

Opleidingstraject 'Door de bril van de bezoeker' | Zone West

Een optimale beleving in uw museum of attractie is cruciaal. Zo maakt u van uw bezoekers echte fans en verhoogt u de kans op een sterkere reputatie, verhoogde inkomsten en maatschappelijke meerwaarde.

Light on Painting

Tien jaar na de komst van de LED-verlichtingstechnologie bieden deze dagen een eigentijds, scherp en kritisch perspectief op hedendaagse praktijken en theorieën over licht en kleur.

Opleidingstraject 'Door de bril van de bezoeker' | Zone Centrum

Een optimale beleving in uw museum of attractie is cruciaal. Zo maakt u van uw bezoekers echte fans en verhoogt u de kans op een sterkere reputatie, verhoogde inkomsten en maatschappelijke meerwaarde.

Digitale infosessie: de vrijwilligerswetgeving in 10 stappen

Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel gidst u door de vrijwilligerswetgeving in 10 stappen en beantwoordt al uw vragen. Blijft u graag op de hoogte? Fris uw kennis op tijdens dit gratis online infomoment.

Leve immaterieel erfgoed!

Op 21 november is iedereen met interesse voor immaterieel erfgoed welkom voor een programma vol uitwisseling, inspiratie en informatie.

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext

Met zorg schoonmaken en onderhouden van erfgoedcollecties wordt nog vaak over het hoofd gezien. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming

Asbest blootgesteld. Museum best practices

Het War Heritage Institute organiseert op 23 november 2020 een symposium over het management van gevaarlijk erfgoed met praktijkgerichte voorbeelden uit eigen collectie en uit het bredere Belgische museumveld.

Opleidingstraject 'Door de bril van de bezoeker' | Zone Oost

Een optimale beleving in uw museum of attractie is cruciaal. Zo maakt u van uw bezoekers echte fans en verhoogt u de kans op een sterkere reputatie, verhoogde inkomsten en maatschappelijke meerwaarde.

'De zaak Cultuur' | Studiedag

Op 24 november organiseert Cultuurloket 'De Zaak Cultuur'. Een studiedag met workshops, lezingen en meer over financiering en centen in de brede cultuursector.

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 5 | Verhaal om de hoek: hoe ontwikkelt u een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u met archiefcollecties op basis van een asset based approach een buurtwerking kunt opzetten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en iBeacons | November 2020

De ErfgoedApp van FARO wordt steeds populairder en gebruiksvriendelijker. U bent er zo mee weg. Als u overweegt om hem in te zetten in uw organisatie, kunt u best wel eerst deze workshop volgen.
Faro vorming

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 6 | Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Tijdens deze cursus leert u alles over hoe u als erfgoedinstelling kunt meehelpen aan een dementievriendelijkere samenleving.
Faro vorming

Promoot uw erfgoedactiviteit. Het juiste kanaal voor uw erfgoedverhaal

Uw activiteit bekendmaken bij een zo ruim mogelijk publiek? Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral als u maar een klein budget hebt. Deze praktijkgerichte vorming biedt inzicht in hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor uw vereniging het meest geschikt
Faro vorming

Verdiepingscursus materialen, technieken en merken | Leuven

Deze verdiepingscursus laat u kennismaken met de meest gebruikte materialen en technieken bij religieus erfgoed.

Musea Brugge Research School

Op 28-30 november 2020 en 20-22 februari 2021 organiseert het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunsten in de Bourgondische Nederlanden de vierde editie van zijn Musea Brugge Research School (MBRS).

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transport

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze praktische workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming
2020 - december

Het Groot Onderhoud 2020

Op dinsdag 1 december 2020 blaast de cultureel-erfgoedsector verzamelen in Lamot in Mechelen voor de 10e editie van het Groot Onderhoud. Dit jaar houden we de lokale en bovenlokale erfgoedwerking tegen het licht.
Faro vorming

In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer

Tijdens deze vorming reiken we u aanknopingspunten en een structuur aan voor het schrijven van uw eigen collectieplan.
Faro vorming

20 jaar Cultuurmanagement: Congres Cultural governance

Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement organiseert het Fonds Cultuurmanagement samen met deBuren en Cultuurloket een congres dat helemaal in het teken staat van cultural governance.

2020 ENCATC Policy Debate

How to give an EULAC dimension to EU policies in the cultural, scientific and social domains? Culture has always been at the centre of the relations between Europe and Latin America and the Caribbean due to the shared history and

Cultural Heritage for Mental Health 2 | International conference

Op 10 en 11 december 2020 brengt de conferentie Cultural Heritage for Mental Health voor de tweede keer experten uit heel de wereld en verschillende sectoren samen in het Gentse Museum Dr. Guislain.
Faro vorming

Verdiepingscursus materialen, technieken en merken | Gent

Deze verdiepingscursus laat u kennismaken met de meest gebruikte materialen en technieken bij religieus erfgoed.
2021 - januari

Lerend netwerk: internationaal werken

Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sectoroverschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. Cultuurloket organiseert daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk 'internationaal werken'.
2021 - februari

Conservation Talks: Big Research in Tiny Speeches

Professionals en studenten in de conservatie-restauratie een podium geven waar ze hun onderzoek kunnen presenteren in kleine lezingen van tien minuten, dat is Conservation Talks: Big Research in Tiny Speeches. De eerste editie vond plaats in 2018, in La Boverie
2021 - maart

Binnenkoppers

Binnenkoppers is dé inspiratiedag voor social-profitorganisaties. Op de allereerste editie op 9 maart 2021 in Vooruit in Gent brengt het evenement medewerkers van vzw’s, ngo’s, overheden … samen.

Erfgoed en de vier elementen: lucht

Welke impact heeft lucht op uw collectie? Hoe gaat u om met ventilatie of schommelingen in luchtvochtigheid? Hoe kan lucht schimmels overdragen? Experts geven antwoord op uw vragen.

From access to inclusion | Symposium

Tweedaags symposium over toegankelijkheid, georganiseerd in Dublin (Ierland). Dit event, georganiseerd door Arts & Disability Ireland in samenwerking met The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Office of VSA and Accessibility, biedt professionals uit cultureel-erfgoedinstellingen de kans om
2021 - juni

RISE IMET International Conference on Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites

In juni 2021 organiseert het RISE-netwerk zijn eerste conferentie over opkomende technologieën en de digitale transformatie van musea en erfgoedlocaties.
2021 - oktober

ICOM-CECA congres

In 2021 organiseren CECA en ICOM België samen met M-Museum Leuven, KU Leuven, Mooss en FARO het jaarlijkse ICOM-CECA congres. Noteer alvast 25 tot en met 29 oktober 2021 in Leuven in uw agenda.