2019 - februari

Bootcamp ErfgoedApp dag 2

Dit bootcamp is een vervolg op de workshop ErfgoedApp en heeft tot doel om uw ErfgoedApp-tour of -idee nog multimedialer, meer augmented en beter te maken. We dompelen u onder in storytelling, smartphone video, augmented reality, musea, apps & erfgoedroutes.
Faro vorming

Tweede ronde infosessies bovenlokaal cultuur- en jeugdbeleid

Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking. Het Departement CJM organiseert daarom infosessies voor organisaties die mogelijk in aanmerking komen een van de subsidielijnen.

Collegagroep digitale collectieregistratie

De collegagroep is een initiatief van FARO, VIAA en het departement CJM en heeft tot doel uitwisseling en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging collectieregistratie cultureel erfgoed.
Faro vorming

Doorgaan met de dingen: voorstelling van de waardestelling van Collectie Jaap Kruithof

Op 25 februari 2019 presenteert het MAS de waardestelling en het plan voor de Collectie Jaap Kruithof, tien jaar na het overlijden van Jaap Kruithof.

Dig It Up: inspiratiefestival | Digitale kunst- en cultuurbeleving en beleidsvorming

Wees er ook dit jaar bij voor een nieuwe editie van Dig It Up! Een inspiratiefestival vol ontmoetingen met interessante mensen, technologieën en artistieke ervaringen.

Infomoment nieuw reglement aanvraag Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

De minister van Cultuur ondertekende op 9 januari 2019 het nieuwe reglement voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het nieuwe reglement bepaalt de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een gebruik op de inventaris te laten opnemen.

Masterclass waarderen religieus erfgoed

Op 28 februari organiseert FARO in samenwerking met het CRKC en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een masterclass over het waarderen van religieus erfgoed met het oog op de herbestemming van een kerkgebouw.
Faro vorming

Competenties en talenten in het vrijwilligerswerk

Als organisatie bewust bezig zijn met talenten en competenties van vrijwilligers biedt heel wat troeven. Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en voelen zich gewaardeerd. Hun zelfinzicht groeit. Je krijgt een sterke vrijwilligersploeg om te werken aan je

Internationaal symposium | Through Art We Care

Internationale conferentie voor de cultuur- en zorgsector, alsook beleidsmakers. Hoe kunnen we kwetsbare doelgroepen en de museumwereld met elkaar verbinden?
2019 - maart

DEN-event 2019

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering.

Sustainist erfgoed begint thuis. Lessen van het Haveli project uit Old Delhi | Reinwardt Memorial Lecture 2019

De Reinwardt Academie nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture. Op 7 maart verzorgt Aishwarya Tipnis de lezing 'Sustainist erfgoed begint thuis. Lessen van het Haveli project uit Old Delhi'.

WikiconNL 2019: Wikipedia is meer!

In 2019 wordt Wikipedia 18 jaar en dus volwassen. Daarom is het goed om te kijken naar hoe Wikipedia gegroeid is, in wat voor wereld Wikipedia binnentreedt en welke verantwoordelijkheden de Wikimediabeweging neemt en toebedeeld krijgt.

Dag van de Cultuureducatie

Na 3 jaar radiostilte is de Dag van de Cultuureducatie er terug op 12 maart in Vooruit (Gent).

Polariseren doorbreken

Deze vorming wil een houvast bieden bij situaties van polarisering. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inleiding in het denkkader rond polarisatie zoals dit ontwikkeld werd door Bart Brandsma.
Faro vorming

Open Monumentencongres 2019

Op 14 maart 2019 organiseert Herita voor de vijfde keer het Open Monumentencongres. Dat congres is hét jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsmoment voor de onroerenderfgoedsector in Vlaanderen.

Inclusie. Inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident.

‘Inclusief perspectief’. Aan de slag met inclusie in archieven | Startbijeenkomst Kennisplatform Educatie & Presentatie

De culturele sector wil inclusiever en diverser worden. Daar kan de archiefsector niet in achterblijven. Maar wat betekent inclusie eigenlijk? En waar begin je?

Wat met het striperfgoed? (bis)

Stripgids, het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts Brussel en FARO begonnen in april 2018 een onderzoek naar een mogelijk toekomstig striperfgoedbeleid. Op zaterdag 16 maart presenteren we u de resultaten.
Faro vorming

Reflectiedag educatie en outreach in de Belgische musea | Dynamisering van museumeducatie en publiekswerking: methodes en werkvormen

ICOM Belgium, CECA Belgium en het Huis van de Europese Geschiedenis organiseren een reflectiedag over educatie en sensibilisering in de Belgische musea. Gedurende deze dag wisselen museummedewerkers ‘best practices’, ideeën en methodes uit via keynote speeches en workshops.

Studie- en ontmoetingsdag West-Vlaams Archievenplatform | Beheren van speciale collecties

Op maandag 18 maart 2019 vindt in Dentergem de 19e studie- en ontmoetingsdag plaats van het West-Vlaams Archievenplatform (WAP) met als thema: beheren van speciale collecties.

Publiek19

Publiek19, op 19 maart 2019 in de Gentse Vooruit, wordt meer dan ooit een dag vol inspiratie over hoe je meer publiek bereikt. Op de affiche staan tientallen sessies, workshops, praktijkvoorbeelden, demo’s, speeddates, experts, en een keynote- en slotspreker met

Ontwikkelen van een mindful museale praktijk

FARO organiseert samen met het FOMU – Fotomuseum Antwerpen en de Stresskliniek ZNA een opleiding over het toepassen van mindfulness in een museale praktijk.
Faro vorming

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming

Researcher meets Curator

Op 22 maart 2019 organiseert de Nederlandse Stichting Academisch Erfgoed (SAE) in samenwerking met Huygens ING en Maastricht University de conferentie Researcher Meets Curator.

Zevende ETWIE-ontmoetingsdag

Op zaterdag 23 maart organiseert ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, in het Mijnmuseum in Beringen de 7e ETWIE-ontmoetingsdag. Centraal thema is bedreigd TWI-erfgoed.

Samen op weg naar een duurzame vrijwilligersploeg | Traject

In dit leertraject delen FARO en Herita theoretische kaders, methodieken, tips & tricks en onze eigen praktijkervaringen om vrijwilligers te vinden en te blijven motiveren.
Faro vorming

Collegagroep COM - Communicatiebeleid

Tijdens deze bijeenkomst delen we kennis en expertise over het werken aan een gedragen communicatiebeleid.
Faro vorming

Collegagroep Digitale Participatie

Maandag 25 maart is er een nieuwe bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie. Voor deze editie zijn we te gast in het museum Hof van Busleyden in Mechelen.
Faro vorming

Teksten schrijven? Een fluitje van een cent | Erfgoed in de Praktijk

Tussen 25 maart en 23 april kunt u op verschillende locaties in Vlaanderen deelnemen aan een korte cursus boordevol schrijftips. Bovendien steekt u ook zelf de handen uit de mouwen.
Faro vorming

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Op 26 maart organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Maart 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Masterclass Science and Heritage 1.0

De masterclass Science and Heritage 1.0 belicht het belang van hard science voor cultureel erfgoed door middel van vier concrete projecten waarin onderzoeksmethoden nieuwe kennis opleverden over objecten uit de collectie van het MAS.
Faro vorming

54e Congres Familiekunde Vlaanderen | De adel op het platteland

Op 30 maart organiseert Familiekunde Vlaanderen zijn 54e Nationaal Congres, ditmaal in Wortegem-Petegem. Het thema: 'De adel op het platteland'.
2019 - april

Kick-off traject ‘Beladen erfgoed’

Tijdens deze kick-off van het traject 'Beladen erfgoed' gaan we in gesprek met collega’s en ervaringsdeskundigen over verwachtingen en behoeften. Hoe gaat u als cultureel-erfgoedorganisatie met dit thema aan de slag?
Faro vorming

Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn. Workshop 1: Object handling en object storytelling

Tijdens deze workshop leert u alles over interventies met cultureel-erfgoedcollecties in de zorgsector, en krijgt u inzicht in object handling en object storytelling.
Faro vorming

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Brainstorm asbest

Deze brainstorm start de discussie over het hiaat in het asbestbeleid als het gaat over de cultureel-erfgoedsector, brengt de noden van de sector in kaart en onderzoekt hoe die sector het best kan worden ondersteund.
Faro vorming

Herkomst Van Herck. Reconstructie van de verspreide archieven en collecties van een prominente Antwerpse kunsthandelaarsfamilie

Op 5 april 2019 organiseert het Rubenianum een studiedag over de nalatenschap van de voormalige Antwerpse kunsthandelaarsfamilie Van Herck waarin wordt getracht deze collectie virtueel te reconstrueren en het belang ervan (terug) onder de aandacht te brengen.

Introductiecursus groepsdynamica: omgaan met verschillen, weerstand en conflict

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Nationale Bibliotheekcongres van Nederland

Op 16 april 2019 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van Nederland het Nationale Bibliotheekcongres. Ditmaal zal het congres plaatsvinden in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 2: Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Evidence based werken vereist geen rakettentechnologie. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten van hun acties op korte en lange termijn kunnen meten.
Faro vorming

Communicatie voor cultureel-erfgoedorganisaties. Vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie

Deze vijfdaagse basisopleiding is op maat van elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie.
Faro vorming
2019 - mei

International conference & expert meeting on ‘Intangible Cultural Heritage, Museums & Cultural Policies’ | Call for Proposals

Heritage work is being shaped and evolves within larger societal and political contexts. Policies on culture at international, European, national, regional and local (governmental) levels hence are a considerable part of the reference frame against which museums are being effectuated.

Technart 2019

The University of Antwerp and the Municipal Museums of Bruges have the pleasure of inviting you to the 6th edition of TECHNART, the conference dedicated to the promotion of analytical techniques in the field of cultural heritage.

Digital Access to Textual Cultural Heritage: internationale conferentie over digitalisering van historische bronnen

Van 8 tot 10 mei 2019 vindt in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten de internationale conferentie Digital Access to Textual Cultural Heritage (DATeCH) plaats.

Copyright geregeld? Auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Integrated Pest Management for Cultural Heritage 2019

Van 21 tot en met 23 mei 2019 vindt in Stockholm de vierde internationale conferentie Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage plaats.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Mei 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Colloquium Fonds voor cultuurmanagement 2018

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Plastics Heritage Congress 2019

Van 29 tot en met 31 mei 2019 vindt in Lissabon het Plastics Heritage Congress 2019 plaats, georganiseerd door Plastics Heritage European Association (PHEA) en het Portugese Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie.
2019 - juni

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming

AVA_Net Symposium Audio-archivering | Save the date

AVA_Net, de netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, organiseert op donderdag 20 juni 2019 een gloednieuw AVA_Net Symposium. Dit keer staat het thema 'audio-archivering' centraal.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven, Brussel en Parijs.
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming
2019 - oktober

Heritage cemeteries in the 21ste century: use, reuse and shared use | ASCE 2019 Conference

Van 3 tot en met 5 oktober 2019 organiseert de Association of Significant Cemeteries in Europe een internationale conferentie over historische kerkhoven in Gent.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming
2019 - november

Colloquium BRK-APROA

Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar tiende colloquium.