2022 - juni

Infosessie digitale transformatie in de cultureel-erfgoedsector

Hoe kunnen we op een duurzame manier omgaan met digitale collecties? Welke digitale basisinfrastructuur is daarvoor nodig?

Archiveren voor Dummies. Digitaal vergaat niet, toch? Duurzaam digitaal bewaren

Dat u iets digitaal hebt opgeslagen betekent helaas nog niet dat dit op de langere termijn goed bewaard blijft. Hoe zorgt u ervoor dat digitaal archiefmateriaal bruikbaar blijft én dat u het eenvoudig kunt vinden?
2022 - juli

Hoe maakt u digitale kaarten in Quantum GIS voor uw historisch onderzoek?

In deze vorming leert u hoe u het programma Quantum GIS (QGIS) kunt inzetten voor uw historisch onderzoek.

Dekolonisatie en restitutie. De rol van universitaire musea in herkomstonderzoek en de impact ervan

Op 3 en 4 juli 2022 organiseert ULB een pre-conferentie workshop Dekolonisatie en restitutie. De rol van universitaire musea in herkomstonderzoek en de impact ervan.

Universeum 2022 | University Museums & Collections: Challenges of the Past, Responsibilities for Today

In 2022 nodigt Universeum European Academic Heritage Network u uit in België voor zijn jaarlijkse conferentie rond thema 'Universitaire musea en collecties: uitdagingen uit het verleden - verantwoordelijkheden voor vandaag'.

Storytelling as a multifunctional didactic tool in the classroom

In 2021 en 2022 organiseert Alden Biesen een reeks internationale vijfdaagse cursussen voor docenten waarin de verscheidenheid aan verteltechnieken als didactische tool wordt verkend onder deskundige begeleiding van gerenommeerde vertellers.

Archiefdagen 2022 | De waarde(n) van de archivaris. Professioneel handelen in lastige situaties

Hoe gaat u om met met tegenstrijdige rechten en belangen van werkgevers, bestuurders, eigenaars, personen die in archiefstukken genoemd worden en voormalige, huidige en toekomstige gebruikers? Dat is de kernvraag van de Archiefdagen 2022
2022 - augustus

Historicidagen 2022

De Historicidagen worden georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) van 25-27 augustus 2022 en zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, professioneel of anderszins.

Basiscursus participatie in archieven

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en dus ook een kernopdracht voor archieven. De grote vraag is natuurlijk: hoe begint u eraan? En wat is allemaal mogelijk? Wat kan het opleveren?
Faro vorming
2022 - september

Comics @ the Museum

Kom op 6 september naar het Belgisch Stripcentrum Brussel en laat u inspireren door de eindeloze mogelijkheden van de Negende Kunst!
Faro vorming

Digitaal leiderschap in de cultuursector

Hoe verankert u het digitale in de missie, visie en vaardigheden van uw cultuurorganisatie?

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob (september 2022) | FARO Verkenner

Bent u net gestart in de erfgoedsector en heeft u nood aan basisinformatie over erfgoedwerk? Wil u kennismaken met de werking van FARO en met collega-beginners in de sector? Dan is deze vorming precies wat u zoekt.
Faro vorming

Linked data and international standards for cultural heritage

Op 13 & 14 september vindt de internationale conferentie 'Linked data and international standards for cultural heritage' plaats in de KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België.

Basiscursus informatiebeheer voor objectencollecties

Deze basiscursus Informatiebeheer van objectencollecties helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Faro vorming

Persoonsarchieven. Studienamiddag van de sectie AHD (VVBAD)

Als archivaris is de kans groot dat u in contact komt met persoonsarchieven. De verwerving en verwerking ervan stelt de archivaris evenwel voor een aantal specifieke uitdagingen. Twee daarvan omen aan bod tijdens deze studiedag.

Wanted: social media data. Archiving practices and research use

KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België en de partners in het BESOCIAL-onderzoeksproject, CENTAL aan de UCLouvain, CRIDS aan de Universiteit van Namur en GhentCDH, IDLab en mict aan de UGent nodigen u uit voor het colloquium Wanted: social media data

ICA Roma 2022 | Archives: bridging the gap

Van 19 tot 23 september vindt de conferentie van de International Council of Archives plaats. De call for papers staat nog open tot en met 21 maart.

12th International Conference on Cultural Policy Research. Disruption or interruption?

Ervaren we met de pandemie een onderbreking - zoals een rimpeling in de zee - of worden we geconfronteerd met verstoring, een crisis die leidt tot de noodzaak om het systeem af te breken en opnieuw op te bouwen? Waar

Archiefbeheer voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Wat is archief en hoe doet u dat als kunstenorganisatie: goed voor uw archief zorgen? Het AMVB snelt de Brusselse kunstensector te hulp met twee gratis vormingen archiefbeheer.

Over de generatiekloof heen. De waarde van intergenerationeel werken

Hoe kunnen we de vaak negatieve en stereotype beeldvorming over ouderen in onze samenleving ombuigen? Destelheide nodigt onderzoeker An-Sofie Smetcoren uit om onze blik te openen en de effecten van intergenerationeel werken toe te lichten. Daarna gaan we in een

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis 2022

De vijfde editie zal plaatsvinden op donderdag 29 september 2022 in Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent. De Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis is in 2022 toe aan zijn vijfde editie. Sinds 2017 verzamelen onderzoekers van de Belgische universiteiten zich
2022 - oktober

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Masterclass Leiderschap in cultuur. LinC Lage Landen | Call voor kandidaten

In september 2022 start een nieuwe leergang van het programma ‘LinC – Lage Landen’. Dit unieke Vlaams-Nederlandse programma bouwt aan een nieuwe generatie ambitieuze culturele leiders.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

OP/HEF | De kracht van zacht

Op donderdag 6 oktober 2022 veroorzaakt OP/TIL opnieuw opschudding. Op die dag verruimt u uw blik met het jaarlijks inspiratie- en netwerkevent OP/HEF rond ‘de kracht van zacht’.

Inspiratiedag Buitengewoon Krokuskriebels

De editie 2023 van Krokuskriebels richt zich specifiek tot families met kinderen die een beperking hebben. Hoe we dat gaan doen? Daarvoor zetten we samen met u onze eerste stappen op de Inspiratiedag op 6 oktober.
Faro vorming

NEMO European Museum Conference | Innovation begins within

Hoe kunnen musea innovatiever, wendbaarder en flexibeler worden in een snel veranderende en uitdagende wereld? En hoe kan innovatie een structureel onderdeel zijn van de museumwerking? De NEMO European Museum Conference zoekt tussen 9 en 11 oktober 2022 het antwoord

Hoe erfgoed inzetten in zorg? Leren door doen!

Tijdens dit vormingstraject van vijf interactieve workshops leert u methodieken actief toe te passen in uw erfgoedpraktijk. Aan het einde van de reeks bezit u de nodige handvatten om interventies op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden.
Faro vorming

Archiefbeheer: 'voor bij het oud papier voorbij’

Het AMVB organiseert op 12 en 19 oktober twee gratis vormingen archiefbeheer, bedoeld voor Brusselse vrijetijdsverenigingen.

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming

Cultuurzaken | Duurzaam fondsenwerven voor cultuurorganisaties

Wanneer het goed wordt aangepakt, kan fondsenwerving voor nieuwe inkomsten zorgen én bijdragen aan de missie van uw organisatie. Hoe? Dat komt u te weten op 27 oktober.
2022 - november

In goede handen | Veilig en beveiligd

In deze cursus leert u hoe u een risicoanalyse uitwerkt, wat de inhoud is van een calamiteitenplan, en hoe u het gebouw best beveiligt tegen brand, diefstal en andere risico’s.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Trefdag virtueel museum van Vlaanderen

Het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen krijgt verder vorm. Aan de hand van suggesties en reacties van meer dan 130 deelnemers uit alle hoeken van de erfgoedsector werd het concept voor het museum uitgepuurd. Dat concept

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Culture & Mental Health 2 | Internationale Conferentie

Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022 de Internationale conferentie 'Culture & Mental Health 2' in Gent.

Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In Vlaanderen leven naar schatting 160.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft. De erfgoedsector kan mee helpen om een
Faro vorming
2022 - december

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext

Met zorg schoonmaken en onderhouden wordt vaak over het hoofd gezien. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming
2023 - oktober

Informatie aan Zee 2023: save the date

Op 19 en 20 oktober 2023 organiseert de VVBAD de achttiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee.