2017 - november

Uit het fotoalbum van …

Het Huis van Alijn programmeert een reeks van 5 avonden ‘Uit het fotoalbum van…’. Moderator Griet Pauwels doorbladert samen met haar gasten hun persoonlijke fotoalbum. Hun herinneringen en mijmeringen over gewoontes, rituelen en tradities in het leven staan centraal. Lees meer

Collectieplanning voor musea

Tijdens vier workshops gaan we dieper in op een bepaald onderdeel van een collectieplan: missie en visie, collectiebeschrijving, collectiewaardering en collectieprofilering. In elke sessie nodigen we een gastspreker uit om een bepaald aspect van het collectieplan in detail te bekijken. Lees meer
Faro vorming

Starterscursus lokale erfgoedcoördinator of -consulent. Cultureel-erfgoedwerk in een lokale beleidscontext

Bent u pas gestart als erfgoedconsulent, deskundige of erfgoedcoördinator bij een lokaal bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een erfgoedcel? Of heeft u als cultuurambtenaar of gemeentelijk archivaris onlangs cultureel erfgoed in uw takenpakket gekregen? Dan is deze introductiecursus helemaal voor Lees meer
Faro vorming

Van neo-impressionisme tot art nouveau, van kunstenaar tot ambachtsman: Henry van de Velde en zijn tijdgenoten (1884-1914)

Programma Voormiddag Gastvrouw : Françoise Aubry (Conservator van het Hortamuseum, Sint-Gillis) 9.00 uur: Henry van de Velde, peintre et dessinateur | Xavier Tricot (Auteur van de oeuvrecatalogus van de schilderijen van Henry van de Velde) 9.30 uur: Henry van de Lees meer

Zeker bewaren, verpakken en transporteren | Module 4 In goede handen: erfgoed in depots

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Maar waarmee moet je dan zoal rekening houden? Lees meer

Slim en efficiënt online kennis delen

Tijdens deze hands-onworkshop maakt u kennis met tien eenvoudige tools om uw informatie anders te verpakken. En zo blijft de inhoud die u wil delen vast veel beter hangen. Aarzel dus niet en ontdek de mogelijkheden van online tools. Lees meer
Faro vorming

Workshop Subsidieaanvraag Kleinschalige (Cat 1) & Grootschalige Samenwerkingsprojecten (Cat 2)

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen organiseert drie praktische workshops over hoe je een Creative Europe subsidie kunt aanvragen voor Europese Samenwerkingsprojecten EYCH 2018, of voor Kleinschalige & Grootschalige Samenwerkingsprojecten. Lees meer

Op een kier. Over beslotenheid in verschillende religies | Colloquium

Tijdens dit colloquium gaat CRKC - PARCUM dieper in op het thema beslotenheid bij verschillende religies en levensbeschouwingen en op de onderlinge interactie. Lees meer

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen

Tijdens de workshops geeft een specialist uit het Rijksarchief praktische informatie voor het gebruik van de bron voor lokaal historisch onderzoek. Hoe ontstond de bron en wat was de historische context waar we rekening mee moeten houden? Welke informatie kun Lees meer

Lanceringsevenement Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 (EYCH2018)

Het lanceringsevenement is het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Ook stellen de Vlaamse overheid, FARO en Herita hun concrete plannen en stimulansen voor. Lees meer
Faro vorming

Storytelling voor onze organisatie

De boeiende verhalen in je organisatie ontdekken, een verhaal maken dat je publiek tot actie aanzet: je leert het allemaal in 'Storytelling voor onze organisatie'. Lees meer

Voorstelling 'Medieval Manuscripts Ghent University Library'

Naar aanleiding van de presentatie van een nieuwe geïllustreerde catalogus over haar middeleeuwse handschriften belicht de Gentse Universiteitsbibliotheek het potentieel ervan voor onderzoekers. Lees meer

Sense of Place in Leprosy & other Segregation Settlements: Memory-art, Disability and Segregation in a World Perspective

Throughout the world leprosy has been known as a disease with considerable social and cultural impact. In Europe, leprosy is usually being thought as a matter of the past, dating back to the Middle Ages even though pockets of leprosy Lees meer

Exponatec Cologne

Van 22 tot en met 24 november vindt in Keulen de beurs Exponatec plaats. Lees meer

Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk voor socio-culturele organisaties en volwassenenonderwijs

Verhalen en vertelgroepen kunnen bijdragen tot sociale cohesie en hebben een groot potentieel bij het werken met migranten en vluchtelingen. Op 23 november kunt u inspiratie opdoen op deze studiedag, in landcommanderij Alden Biesen. Lees meer

Facebooken!

Tijdens deze workshop leer je hoe je Facebook kan integreren binnen de werking van een vereniging. Lees meer

BRK-APROA colloquium 2017. Keuzes en dilemma’s in de conservatie-restauratie | Call for Papers

Conservatie-restauratie is een beroep van voortdurende keuzes waarmee de beroepsuitoefenaars voortdurend geconfronteerd worden. Die keuzes zijn uiteenlopend en behoren tot diverse gebieden, vanaf het opstellen van een project, de mogelijke of meest geschikte graad van interventie voor elk werk, tot Lees meer

Werken in de erfgoedsector? Beroependag voor studenten en werkzoekenden

Droom je van een toekomst in de erfgoedsector? FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en het Agentschap Onroerend erfgoed maken je graag wegwijs. Gratis en voor niets bovendien! Omdat we geloven dat er heel wat jong talent is dat een Lees meer
Faro vorming

Le jardin de la Flandre? Aspecten van het Wase landschap

Erfpunt, Erfgoedcel Waasland, de Gemeente Beveren en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas organiseren op 25 november 2017 ‘Le jardin de la Flandre? Aspecten van het Wase landschap’ over het bejubelde Land van Waas. Lees meer

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking | Module 5 In goede handen: erfgoed in depots

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Deze vorming biedt aanknopingspunten en structuur bij het schrijven van een collectieplan. Lees meer

Traditional artforms as a foundation for modern European culture. Building communities through active participation in amateur arts

Amateo, het Europees amateurkunstennetwerk, organiseert jaarlijks een internationaal congres over een thema uit het werkveld. Dit jaar vindt de conferentie plaats van 28 tot en met 30 november 2017 in Hongarije. What is the role of tradition in amateur arts? Lees meer

Bent u voorbereid op een calamiteit?

Een calamiteit komt nooit gelegen en haast altijd onverwacht, maar bent u er ook op voorbereid? Deze studiedag neemt u mee in de wereld van taxaties, calamiteiten voorkomen en hoe te handelen in geval van nood. Programma 13.00 uur: Ontvangst Lees meer

Meer publiek via de media (mediatraining)

De aandacht van de pers trekken, antwoorden op vragen van journalisten, voor de camera staan: je leert het allemaal in de opleiding 'Meer publiek via de media (mediatraining)'. Lees meer

Lancering Collectieportaal UGent

Op 28 november presenteert de UGent het nieuwe collectieportaal waarin de archieven en collecties van de universiteit voor het eerst virtueel worden samengebracht en gelinkt. Lees meer

Trust (in) the Digital Transition. Management and archiving challenges facing a new legal & standard framework

Op woensdag 29 november 2017 organiseert het Rijksarchief het internationaal colloquium 'Trust (in) the Digital Transition. Management and archiving challenges facing a new legal & standard framework'. Lees meer

Conflicten in teams

Bemiddeling in teams vergt een andere kijk, andere methodieken en brengt andere valkuilen met zich mee. In deze tweedaagse leer je een groepsbril op te zetten, staan we stil bij de specifieke rol van een teambemiddelaar en leren we methodieken Lees meer

Socratische dialoog: Publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedprofessional

De rol van het publiek in het beslissingsproces over het beheer en behoud van cultureel erfgoed krijgt steeds meer aandacht. Heel actueel is dit in de monumentenzorg waar (privé) eigenaren hun eigen plannen indienen en subsidies aanvragen om historische gebouwen Lees meer

Diversiteit en gidsenwerking | Open Moment

In deze praktijkgerichte sessie geeft Klaar Hammenecker inzichten in de ontwikkeling en manier van leren van kinderen en hoe je daar vanuit je aanbod voor groepen kinderen kan op inspelen. Lees meer

Het fotograferen van museale objecten | Crossmediale publiekswerking hands-on

De impact van het online tonen en delen van collecties is des te groter wanneer u kan beschikken over kwaliteitsvolle foto’s van de objecten. Goede foto’s voegen heel wat toe: Lees meer
Faro vorming

Erfgoed van de dood. Cursus funerair erfgoed

AnneMie Havermans, deskundige in funerair erfgoed en Hans Druart, landschapsarchitect organiseren voor Erfgoed Voorkempen een cursus funerair erfgoed. Lees meer
2017 - december

Workshop ‘behoud van textiel in erfgoedcollecties'

Deze workshop gaat dieper in op het behoud van textielcollecties, zoals kledij en vlaggen. U krijgt duiding en praktische tips bij het manipuleren, onderhouden en bewaren van textiel. Waar mogelijk wordt ook ter plekke met een aantal objecten als voorbeeld Lees meer

Feestelijke afsluiter werkingsjaar 2017 | OKBV

OKBV nodigt u uit voor de feestelijke afsluiter van het werkingsjaar 2017! Lees meer

Groot Onderhoud 2017 | Erfgoed en duurzame ontwikkeling

Op vrijdag 1 december bent u van harte welkom in Leuven voor de zevende editie van het Groot Onderhoud, deze keer in het teken van erfgoed en duurzame ontwikkeling. Lees meer
Faro vorming

Fabriek en dorp. Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19e eeuw

In de najaarslezing 2017 richten Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven de blik op het industriële verleden van de provincie Vlaams-Brabant. Lees meer

Basiscursus 'Leren waarderen'

Tijdens deze basiscursus van drie dagen leert u waarden toekennen aan cultureel erfgoed. Lees meer
Faro vorming

Workshop ‘behoud van kunststoffen objecten in erfgoedcollecties’

Deze workshop gaat dieper in op het behoud van kunststof. U krijgt duiding en praktische tips bij het manipuleren, onderhouden en bewaren van kunststoffen objecten. Waar mogelijk wordt ook ter plekke met een aantal objecten als voorbeeld aan de slag Lees meer

Informatiebeheer in je depotwerking | Module 6 In goede handen: erfgoed in depots

Hoe kan u het best op de hoogte blijven van de omvang, aard, standplaats en toestand van de collectie die u bewaart? Deze informatie wordt best continu bijgewerkt in een collectiebeheersysteem. Lees meer

Jongerencommunicatie in social profit en overheid

Het juiste beeld, de juiste tekst, het juiste kanaal kiezen om jongeren te bereiken: je leert het allemaal in de opleiding 'Jongerencommunicatie in social profit en overheid'. Lees meer

Informatievoormiddag FoCI reglement 2017–2021: investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

Het FoCI organiseert op 6 december een informatievoormiddag over het indienen van projectaanvragen. Lees meer

Architecture and professionalism: New approaches to the work of Léon Stynen and his international contemporaries

Op 7 en 8 december 2017 organiseren het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen een internationale bijeenkomst over het cultureel erfgoed van Léon Stynen en zijn internationale tijdgenoten. Lees meer

Vergeten Meesters. Pieter Pourbus en de Brugse schilderkunst van 1525 tot 1625

Met de tentoonstelling ‘ Pieter Pourbus en de vergeten meesters ’ (Groeningemuseum, Brugge, 12 oktober - 21 januari 2018) staat de Brugse schilderkunst van de 16e eeuw vol in de schijnwerpers. Voor de Brugse kunst was dit een prikkelende periode. Lees meer

Technische noden in erfgoedinstellingen | Werkbezoek in Antwerpen

Het werkbezoek vindt plaats in het MOMU, het M HKA en het FOMU in Antwerpen en is een intervisiemoment waar verschillende professionals hun kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Lees meer
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp . Daarna gaat u Lees meer
Faro vorming

Beheren van fotomateriaal op een fileserver | Brak-tiviteit

De eerste van een nieuwe reeks Brak-tiviteiten is gewijd aan een onderwerp dat veel archivarissen, informatiebeheerders en IT-beheerders kopzorgen baart en dat is het beheer van fotomateriaal op een fileserver. Lees meer

Studiedag onderzoeksarchieven | Call for papers

Op 18 december 2017 organiseert het Rubenianum een studiedag door kunsthistorische archieven – zoals het Rubenianum er heel wat bewaart – te contextualiseren ten opzichte van een specifiek type archieven: onderzoeks- en/of wetenschapsarchieven. Lees meer

Autismevriendelijk museum | Boekvoorstelling

Personen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceerde de Vlaamse Regering begin 2017 een Austismeplan. Een van de hoofddoelstellingen van dit plan is het verhogen van de Lees meer
Faro vorming
2018 - januari

Leren in een erfgoedcontext: (inter)nationale projectvoorbeelden. Studiedag voor kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Als voortrekker in het Lifelong Learning-project Aqueduct heeft Landcommanderij Alden Biesen de afgelopen jaren heel wat expertise opgebouwd rond erfgoedleren en competentiegericht onderwijs in een erfgoedcontext. Daarom organiseert ze op 16 januari 2018 een studiedag over leren in een erfgoedcontext. Lees meer

Studiedag FARO-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid

De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie. Op 16 januari 2018 organiseert de Vlaamse overheid samen met FARO, Herita en de VVSG een studiedag over lokaal Lees meer
Faro vorming

Ontwerpen voor beleving, emotie en wayfinding in musea

Beleving, routing en wayfinding zijn belangrijke aandachtspunten in architectuur en interieurarchitectuur vandaag, en verdienen zeker ook de nodige aandacht in musea. Tijdens deze workshop op 18 januari gaan we dieper op deze kernbegrippen in. Lees meer
Faro vorming

Zelf video’s maken met een smartphone

Een video maken met een smartphone, en die video ook zelf monteren: je leert het allemaal in de opleiding 'Zelf video’s maken met een smartphone', met VRT-redacteur Job Van Nieuwenhove. Lees meer

Groeien in je rol als teamleider. Basisvorming voor leidinggevenden

Leiding geven aan een team vergt inzichten en vaardigheden die je wellicht niet op de schoolbanken hebt meegekregen. Hoe maak je van een team een hecht team? Hoe motiveer je medewerkers? En hoe stuur je hen aan? Lees meer
Faro vorming

Hergebruik: lees de bijsluiter. Infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie

In deze infosessie krijgt u een introductie over het hergebruik van overheidsinformatie en een juridische toelichting over het Decreet Hergebruik van overheidsinformatie van 2015. Er komen ook enkele concrete toepassingscases aan bod. Lees meer
Faro vorming

Winter School Archives & Education 2018

Deze vierde editie van de Winter School Archives & Education vindt plaats tussen 29 januari en 2 februari 2018 in Gent. Bedoeling is om archivarissen en educatieve medewerkers in archieven en erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Lees meer
Faro vorming
2018 - februari

Basiscursus 'Leren waarderen' | februari

Tijdens deze basiscursus van drie dagen leert u waarden toekennen aan cultureel erfgoed. Lees meer
Faro vorming

Winter School for Audiovisual Archiving

Voor het derde jaar op rij organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Winter School for Audiovisual Archiving. Deze editie vindt plaats op 7, 8 en 9 februari 2018 bij Beeld en Geluid in Hilversum. Lees meer

Stopmotion met archiefdocumenten

Stopmotion is een filmtechniek waarbij u voorwerpen doet bewegen om een verhaal te vertellen. Dankzij smartphones, tablets en toegankelijke software is deze methode zeer populair geworden bij jongeren. Lees meer
Faro vorming

Voorbij het aftikken van de checkboxes. Naar een raamwerk voor erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

Tijdens deze studiedag krijgt u een stand van zaken van de piloottrajecten uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector en krijgt u inzicht in de agenda en de bredere doelstellingen van deze trajecten. Lees meer
Faro vorming

Cursus Paleografie

Wie regelmatig archiefstukken ter hand neemt, zal wel al gemerkt hebben dat de 19de-eeuwse prachtige handschriften vaak moeilijker te ontcijferen zijn dan 15e-eeuwse kloostergeschriften. Met talrijke voorbeelden leren we om zelfs de moeilijkste teksten vormelijk te ontcijferen. Lees meer
2018 - maart

Van verzamelaars naar vorsers: collectiebeheer en onderzoek van erfgoedobjecten. Seminarie ter gelegenheid van de ontsluiting van de Collectie Thijs

Op 2 maart 2018 organiseert de Universiteitsbibliotheek Antwerpen een seminarie ter gelegenheid van de ontsluiting en presentatie van de collectie devotiedrukwerk, bekend als de Collectie Thijs. Lees meer

Meer dan erfgoed

'Meer dan erfgoed' wil professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers. Lees meer
Faro vorming

Open Monumentencongres | Oproep

Herita organiseert dit jaar voor de vierde keer het Open Monumentencongres. Het congres gaat dit jaar door op 15 maart in het Iers College in Leuven. Lees meer
2018 - april

Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Een van onze doelstellingen is om methodieken en instrumenten voor op bewijs gebaseerde (evidence based) interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en welzijn te ontwikkelen en te verspreiden. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten Lees meer
Faro vorming

Erfgoedroutes

Hoe maak ik mijn erfgoedroute of wandeling, outdoor zowel als indoor? Welke technologie komt hierbij kijken? Maak ik gebruik van kaarten, apps, POI, iBeacons of gps? Lees meer
Faro vorming
2018 - mei

Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceerde de Vlaamse Regering begin 2017 een Austismeplan. Een van de hoofddoelstellingen van dit plan is het verhogen van de Lees meer
Faro vorming

ErfgoedApp, Augmented Reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp. Lees meer
Faro vorming

Walking with Saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape | Call for Papers

In mei 2018 organiseert de stad Ronse in samenwerking met KADOC de internationale conferentie 'Walking with saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape'. Lees meer
2018 - oktober

Digital storytelling in de zorg

Leer hoe u, met digital storytelling als methodiek, kunt werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners. Lees meer
Faro vorming
2018 - november

Erfgoed & dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In deze vorming leggen we aan medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties uit hoe ze een aanbod kunnen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Lees meer
Faro vorming

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan en we sluiten af Lees meer
Faro vorming

International conference Participation in cultural heritage for mental health recovery | Call For Contributions

That museums, archives, heritage organisations and the like can create a social value and have a positive impact on health and wellbeing is not just a matter of belief . It’s possible, provided that they develop sustainable offerings in close Lees meer
Faro vorming