2021 - juni

Wandel u rijk: op zoek naar het waardevolle

Op 16 en 22 juni 2021 neemt OP/TIL u samen met spelers uit de cultuursector én de ondernemerswereld mee langs een verbindend parcours in de Gentse binnenstad.

Communicatiekliniek 2021

De Communicatiekliniek gaat digitaal, en vindt gespreid over vijf dagen plaats. Met telkens een sessie in de voormiddag en een in de namiddag. Bovendien bestaat elke van die sessie uit twee delen.
Faro vorming

Rapport aan UNESCO: rondetafelgesprekken over immaterieel erfgoed

Hoever staan we anno 2021 met het werk rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen? Waar willen we de komende zes jaren op inzetten? En hoe willen we vooruitgang boeken? Ook u kunt uw stem laten horen!

Oefening en presentatie | Basisopleiding Communicatie 2021

Om u meteen aan het werk te zetten met alle opgedane kennis tijdens de basisopleiding 'Communicatie 2021', krijgt u de opdracht om een communicatie(beleids)plan uit te werken.
Faro vorming

Creative Europe online conferentie

Op 17-18 juni wordt het Creative Europe-programma 2021-2027 officieel online aangekondigd onder het Portugees voorzitterschap van de Raad van Europa.

Biologische aantasting van erfgoed | Training

Veel objecten in collecties zijn aantrekkelijk voor schimmels en ongedierte. Aantasting door insecten of andere plagen is dan ook een veelvoorkomend probleem. Wat te doen als u insecten, knaagdieren of schimmels in uw collectie aantreft?

Rassemblé

Meer dan ooit wordt het dekoloniseringsdebat gevoerd. Op straat, in het stadhuis, in de media, op school ... Maar wat is dekoloniseren nu eigenlijk?

Wat is de impact van ons koloniaal verleden? Lezingenreeks

Stad Mechelen, Het Hannah Arendt Instituut en Avansa organiseren een lezingenreeks over ons koloniaal verleden. Centraal staat de impact ervan op cultuur en de publieke ruimte vandaag.

De nieuwe klimaatrichtlijnen | Interactief webinar

In dit interactieve webinar over de nieuwe klimaatrichtlijnen maakt u kennis met de nieuwe, versoepelde richtlijnen over klimaatbeheersing in erfgoedinstellingen.
Faro vorming

Roadtrip cultuureducatie 2021

Cultuureducatie is overal: binnen de kunsten, erfgoed maar ook bij jeugdwerk, welzijn, ondernemerschap ... Die diversiteit en rijkdom viert en verkent publiq in 2021 opnieuw tijdens de derde editie van de roadtrip cultuureducatie.

Into Culture. Conference on visitor behaviour for museums, theater, music and cinema

De online conferentie Into Culture geeft u handvatten om potentiële bezoekers te begrijpen en te inspireren door slim gebruik te maken van data.

We­bi­nar 'In­haal­be­we­ging di­gi­ta­le col­lec­tie­da­ta'

Op donderdag 24 juni organiseren het Departement CJM en meemoo een online infosessie over de nieuwe subsidieoproep 'Inhaalbeweging digitale collectiedata'.

Art-handling | Training

Deze deels theoretische, deels praktische dag biedt de deelnemers handvatten en kennis om na afloop zelf veilig aan de slag te gaan met het hanteren van objecten.

Kiezen voor kansen | AVA_Net symposium

Hoe gaat u als AV-archiefinstelling om met de uitdagingen van deze tijd? Waar ziet u kansen? Welke pakt u met beide handen aan en welke laat u (bewust) liggen? Dit jaar staat het AVA_Net symposium in het teken van kansen

Atelier Innovatie

Op Atelier Innovatie, een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant komt u alles te weten over de provinciale innovatiesubsidie en krijgt u informatie uit eerste hand van partners die u voorgingen met een succesvol innovatieproject.

Creative Europe Desk-Vlaanderen online informatiemarathon

Save the date voor de online infosessies over de Cultuur- en Cross-Sectorale oproepen van Creative Europe 2021-2027/ werkprogramma 2021.

Digitale duurzaamheid in archieven

Wat betekent digitale duurzaamheid eigenlijk? Hoe kunt u dit als archiefinstelling bereiken en wat komt er allemaal bij kijken? In deze studiedag van de Werkgroep Automatisering van de VVBAD zoomen drie collega's uit de sector op het thema in.
2021 - juli

Online rondetafel: kunst en cultuur voor baby's en peuters. Samen maken we het waar!

Kunst en cultuur is er voor iedereen. Ook voor heel jonge kinderen. Maar hoe kunnen we dat waarmaken? Waar kunnen cultuur- en welzijnsprofessionals elkaar vinden en versterken? Kom mee denken en uitwisselen om de eerste stappen te zetten naar (meer)

Collectieve opmerkzaamheid | Training

Hoe voorkomt u een veiligheidsinbreuk in uw museum?

Open up The Morgue! How Press Photo Archives are Enabling a New History of Photojournalism

In dit symposium richt het Rijksmuseum zich op het belang en het gebruik van persfotoarchieven bij het onderzoek naar de geschiedenis van de fotojournalistiek.

Klimaat en erfgoed | Training

Schadefenomenen herkennen en klimaatrichtlijnen voor musea en erfgoedinstellingen: hoe past u ze toe in de praktijk?

Museaal schoonmaken | Training

Basiskennis schoonmaken van erfgoedobjecten en ontwikkelen van een eigen schoonmaakprotocol.
2021 - augustus

De 1,5 meter museumbeleving | Training

Hoe een museum openen met de 1,5 meter afstandsregeling? Art Salvage geeft advies en helpt bij de implementatie van het voorlopig protocol voor veilig en verantwoorde heropening van uw museum.

Basis collectiehulpverlening (CHV) | Training

Als er een calamiteit plaatsvindt, is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade te voorkomen.

Schrijven collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) | Training

Wat hoort er in een CHV-plan te staan en hoe giet u dat in een document?

BHV-CHV niveau 1 | Training

Een belangrijk onderdeel van deze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten zijn immers belangrijke kerntaken van erfgoedinstellingen zoals musea.

Historicidagen 2021

In augustus 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de derde editie van de tweejaarlijkse Historicidagen.
2021 - september

BHV-CHV niveau 2 | Training

Een belangrijk onderdeel van deze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten zijn immers belangrijke kerntaken van erfgoedinstellingen zoals musea.

Beter leren netwerken

Netwerken is het opbouwen, onderhouden en inzetten van een duurzaam en wederzijds waardevol persoonlijk relatienetwerk. Deze vorming leert u de kneepjes van het vak.

Basiscursus informatiebeheer voor erfgoedcollecties

Deze basiscursus helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Faro vorming

ICOM Museumdefinitie: brainstorm

Een nieuwe, internationaal gedragen museumdefinitie is in de maak. Mét inspraak van nationale en internationale ICOM-comités. ICOM Belgium Flanders en FARO houden op 10 september een brainstormmoment.

Stemmen uit het verleden

Een voorstelling van de collectie 'Stemmen uit het verleden' en praktijkvoorbeelden over het gebruik van dialecten in musea en door erfgoedinstellingen.

Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’: bereid u voor op Erfgoeddag 2022

In dit train-de-trainer-traject leren we u als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten die gepresenteerd worden op Erfgoeddag 2022.
Faro vorming

Live digitaal gidsen na corona: hoe gaan we verder?

Live digitaal gidsen biedt ook na de coronaperiode veel mogelijkheden. Bovendien kan het complementair worden aangeboden naast klassieke, fysieke rondleidingen. In dit webinar werken we daarop verder.
Faro vorming

Veld­te­ke­ning cul­tuur­edu­ca­tie in de vrije tijd

Op 21 september stellen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de onderzoekers van het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) het onderzoeksrapport ‘Cultuureducatie in de vrije tijd. Een tweede veldtekening’ voor.

Labo: ontwerp een intern meerstemmigheidstraject voor uw organisatie

Wilt u in uw organisatie de discussie over inclusiviteit in alle aspecten van de werking op gang trekken? Dan is dit labo iets voor u.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Bewaren van schoolerfgoed: ja, maar hoe?

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, én over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming
2021 - oktober

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waar u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Ook de erfgoedsector kan helpen bij het creëren van een dementievriendelijke(re) maatschappij. U verneemt er meer over in deze workshop.
Faro vorming

Informatie aan Zee

Op 14 en 15 oktober organiseert de VVBAD de zeventiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee.

Unesco-trefdag

Iedereen met interesse voor Unesco of betrokken bij Unesco-netwerken, -programma's of -erkenningen in Vlaanderen is welkom op deze Unesco-trefdag.

Start opleiding Cultuurmanagement - Postgraduaat

De opleiding Cultuurmanagement van Brugge Business School (VIVES) combineert een stevige basis managementvakken met een uitgebreid praktijkgedeelte, gebaseerd op kernvragen uit de culturele sector.

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Schoolerfgoed valoriseren en beheren met vrijwilligers

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, én over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming

ICOM-CECA congres | Co-creatie binnen en buiten de museummuren

In 2021 organiseren CECA en ICOM België samen met M-Museum Leuven, KU Leuven, Mooss en FARO het jaarlijkse ICOM-CECA congres. Noteer alvast 25 tot en met 29 oktober 2021 in Leuven in uw agenda.
2021 - november

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze praktische workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Op zoek naar schoolerfgoed? Laat u verrassen!

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector (november 2021)

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.
Faro vorming

Storytelling as a multifunctional didactic tool in the classroom

In 2021 en 2022 organiseert Alden Biesen een reeks internationale vijfdaagse cursussen voor docenten waarin de verscheidenheid aan verteltechnieken als didactische tool wordt verkend onder deskundige begeleiding van gerenommeerde vertellers.

In goede handen | Veilig en beveiligd

Collecties veilig en duurzaam bewaren en beheren is de absolute conditio sine qua non voor wat we erfgoedzorg noemen. Makkelijk gezegd, moeilijk(er) gedaan. De vraag is dan: hoe doen we dat?
Faro vorming

Van traditioneel museum naar toekomstgericht belevingscentrum

Een metamorfose van een klein museum naar een heus belevingscentrum onmogelijk? Neen, het kan. Hoe ziet een plan van aanpak voor zo'n metamorfose eruit? Hoe geeft u een toekomstvisie vorm? Welke partijen betrekt u in dit proces?

In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer

Tijdens deze vorming reiken we u aanknopingspunten en een structuur aan voor het schrijven van uw eigen collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis en -samenstelling, collectieprofiel, selectie, verzamelen en herbestemmen komen aan bod.
Faro vorming
2021 - december

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext (december 2021)

Ons erfgoed verdient de beste bewaaromstandigheden. Regelmatig schoonmaken en het juiste onderhoud zijn daarbij cruciaal. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming
2022 - januari

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Basiscursus participatie

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk.
Faro vorming