mei

Book Launch Never Mind

Op vrijdag 26 mei 2017 kunt u een uniek debat bijwonen over hedendaagse kunst. Gwynne Ryan (hoofdconservator Hirschhorn Museum and Sculpture Garden) en kunstenaar Richard Deacon gaan een gesprek aan over authenticiteit en refabricatie. Lees meer

Dag van het Publieke Domein

Op zaterdag 27 mei 2017 vieren we de nieuwe werken die in het publieke domein terechtkomen, en besteden we op een kritische manier aandacht aan het huidige systeem van intellectueel eigendom. Lees meer

The Reel Thing

The Reel Thing is een driedaagse conferentie over filmpreservering dat laboratoriumtechnici, academici, archivarissen, nieuwe media ontwikkelaars en preserveringsdeskundigen samenbrengt in het EYE Filmmuseum (Amsterdam). Lees meer

Conferentie 'Kunst doet leven!'

Het Departement CJM en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om de verschillende sectoren (kunst, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs) te inspireren, kennis te laten maken met elkaar en van elkaar te leren tijdens een conferentie. Lees meer

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp . Daarna gaat u Lees meer
Faro vorming

Waarderen en herbestemmen in de praktijk: de collectie Agfa-Gevaert

Het voorbije anderhalf jaar was de historische collectie van Agfa-Gevaert het onderwerp van waardering en herbestemming. Benieuwd naar de resultaten van dit boeiende traject? Op dinsdag 30 mei delen de projectpartners hun ervaringen met de erfgoedsector. Lees meer

Onderzoeksmatinée | Voeding en de stad

Tijdens deze onderzoeksmatinée ontdekken we de complexe relatie tussen voeding en de stad. Vier onderzoekers uit België en Nederland exploreren verscheidene aspecten van voedselbevoorrading in Amsterdam, Brussel, Den Haag en New York. Door de lens van winkels, markten, restaurants en Lees meer
Faro vorming

Avondsessie 'Kunst Doet Leven!'

Vitamine C nodigt u uit voor een avondsessie op 30 mei over intergenerationeel werken in kunst- en cultuureducatie. De ontmoeting sluit aan op de conferentie 'Kunst Doet Leven!', georganiseerd door ACCE/Departement CJM en de stad Sint Niklaas. Lees meer

Oogst wat je zaait. Immaterieel cultureel erfgoed (ICE) en musea in de praktijk

Immaterieel erfgoed inzetten om met de blik naar buiten aan netwerking, participatie, vrijwilligerswerking, publiekswerking én collectiewerking te doen (of omgekeerd)? Het kan! Lees meer
juni

Symposium Digitalisering en de praktijk van het academisch erfgoed

Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis organiseert Stichting Academisch Erfgoed het symposium 'Digitalisering en de praktijk van het academisch erfgoed'. Het symposium vindt plaats bij de VU in Amsterdam. Lees meer

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Melle

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, Lees meer
Faro vorming

Justitie en gevangenissen | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met Lees meer

Bij de archivaris op schoot: Stadsarchief Brugge

Ben jij benieuwd wat er zoal achter de schermen gebeurt bij een van de belangrijkste stadsarchieven van Europa? Breng dan samen met het Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer een bezoek aan het Stadsarchief van Brugge. Lees meer

Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden. Dialecten in lokaal historisch onderzoek

In de voorjaarslezing 2017, georganiseerd door het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven, laten taalkundigen, heemkundigen en erfgoedzorgers u kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van dialecten en met diverse vormen om dit immaterieel erfgoedmateriaal te verzamelen, te Lees meer

Alles voor stoeten | Beurs

Werkt u in uw vrije tijd of op professioneel vlak mee aan een stoet of optocht? Dan moet u op zaterdag 3 en zondag 4 juni, tijdens het Pinksterenweekend, in Blankenberge zijn voor een gratis beurs over alles wat bij Lees meer

Inspiratiemoment Kinderen Baas

Wat als Brusselse ketjes eens voor één dag de baas konden zijn in een cultuurhuis? Dat was het projectidee dat ontstond in het najaar van 2015 op het platform 'ondersteuning jeugdateliers' (Sonja) van JES. JES en Lasso werkten samen met Lees meer

De communicatiekliniek | Making communication great again

Is het overdreven om te stellen dat goed en efficiënt communiceren een echte kunst is? Met andere woorden: hoe krijg je je boodschap tijdig bij de juiste doelgroep, en zorg je ook voor de effecten die je beoogt? Soms word Lees meer
Faro vorming

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met Lees meer

Studiebezoek aan de bibliotheken van het Musée Royal de Mariemont en het MAC’S in Grand Hornu

OKBV bezoekt de bibliotheek van het Musée Royal de Mariemont en het documentatiecentrum van het MAC’s in Grand Hornu. Lees meer

Copyright geregeld? Basisvorming auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgen de deelnemers een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Volgende aspecten komen aan bod. Voormiddag Introductie tot het auteursrecht, naburige Lees meer
Faro vorming

Presentatie Archiefpunt

Archiefpunt wil er toe bijdragen dat private archiefbestanden een passende bewaarinstelling vinden en vooral verhinderen dat private archieven onherroepelijk verloren gaan. Kom tijdens deze studievoormiddag luisteren naar de plannen. Lees meer

Crowdfunding: hoe zorg je ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject?

Hoe begin je aan crowdfunding? Welke soort projecten hebben doorgaans kans op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject? Je leert het op deze vorming, georganiseerd in het kader van 'Erfgoed in de praktijk'. Lees meer
Faro vorming

ODIS Ontmoetingsdag 2017

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ODIS op 9 juni opnieuw een Ontmoetingsdag. De ontmoetingsdag wil niet enkel de ODIS-invoerders samenbrengen, maar biedt alle geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te maken met de databank. Lees meer

Hoe herdenkt u straks 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog? Nieuwe pistes in de geschiedschrijving over dagelijks leven, verzet en collaboratie in Vlaanderen.

Ondanks het feit dat de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog alomtegenwoordig zijn, blijft ook de Tweede Wereldoorlog een essentieel ankerpunt in onze geschiedenis en herinnering. Binnen drie jaar zal in heel wat steden en gemeenten 75 jaar bevrijding worden herdacht. Lees meer
Faro vorming

[3D]IY. Erfgoedconservatie

Het project 'Duiken in de Machine' focuste de voorbije twee jaar op de mogelijkheden van hedendaagse 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Benieuwd naar de resultaten en de ervaringen? Kom dan naar deze afsluitende studienamiddag. Lees meer

Sociaal-cultureel volwassenenwerk en armoede

Tijdens deze vorming gaat Socius op zoek naar mogelijkheden om vanuit een sociaal-culturele invalshoek bij te dragen aan de strijd tegen armoede. Lees meer

New perspectives on the secularization of funerary culture in 19th- and 20th-century Europe

Op 15 juni 2017 organiseert het Liberaal Archief een internationale workshop over de secularisering van funeraire cultuur in Europa. De thematiek van burgerlijke begrafenissen zal voor de eerste maal vanuit Europees perspectief worden belicht. Lees meer

Naar een versterkt regionaal erfgoedweefsel. Denk- en inspiratiedag

Op deze denk- en inspiratiedag brengen we erfgoedcellen, musea, archieven en erfgoedbibliotheken samen om over de toekomst van regionale samenwerking na te denken en te discussiëren. Lees meer
Faro vorming

Lezingenreeks over het industrieel erfgoed in Brussel

Brusselfabriek, de vzw die ijvert voor het sociaal en industrieel patrimonium in Brussel, organiseert in samenwerking met ETWIE een nieuwe lezingenreeks over hedendaagse industrieel-erfgoedthema's in Brussel. Met dit initiatief willen beide organisaties het Brussels industrieel erfgoed in de kijker plaatsen. Lees meer

Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

KADOC organiseert op 17 juni een studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven. De dag is, naast een vormingsinitiatief, ook een unieke kans voor de deelnemers om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. Medieval and Renaissance Sculpture in the Low Countries

FARO en de erfgoedfora van Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent organiseren samen een reeks (inter)nationale museumbezoeken die wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst in Brussel. Met deze bezoeken willen we de erfgoedsector op een kritische manier laten kennismaken met andere Lees meer

De helende kracht van kunst

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten. Tijdens een innovatief colloquium tonen diverse sprekers en workshops aan hoe kunst en zorg in de praktijk kunnen verbonden worden. Lees meer

Sharing is Caring. Brussels Extension Opening up with Wikimedia

Sharing is Caring is een conferentieplatform met als doel om samenwerking en delen in de erfgoedsector te stimuleren door erfgoedwerkers, onderzoekers en gebruikers van cultuur samen te brengen. Lees meer

Participatieve kunstpraktijken

Op donderdag 22 juni organiseert Museum voor Schone Kunsten Gent een studiedag over participatieve kunstpraktijken, naar aanleiding van het Europees project ‘Manufactories of Caring Space-Time’. Lees meer

TRACKS Ontmoetingsmoment

Het vierde TRACKS-ontmoetingsmoment is een ideaal moment om ideeën op te doen, goede praktijken te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en plannen te smeden met betrekking tot archief- en collectiezorg. Lees meer

Nieuw regelement FoCI 2017-2021: investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

Op maandag 26 juni 2017 organiseert het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) een informatievoormiddag over het indienen van projectaanvragen m.b.t. het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Lees meer

The Subjective Museum? The impact of participative strategies on the museum

Van 26 tot 28 juni kunt u in Frankfurt naar een internationale conferentie over participatieve strategieën in musea. Lees meer

Erfgoedobject ‘out of office’. Art handling en transport in de praktijk

De tweedaagse workshop 'Erfgoedobject ‘out of office’' wil u inspireren en wapenen bij het praktisch verpakken en transporteren van erfgoedobjecten naar externe locaties. Lees meer
Faro vorming

Infosessie aanvraag werkingssubsidies 2019-2023. Save the date

De afdeling Cultureel Erfgoed organiseert op dinsdag 27 juni 2017 een informatiesessie voor cultureel-erfgoedorganisaties die in december 2017 of januari 2018 werkingssubsidies willen aanvragen voor de periode 2019-2023. Lees meer

Curatorial Studies | Infonamiddag

De Engelstalige postgraduaatsopleiding Curatorial Studies is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initiëert de student op een specialistische wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement Lees meer
juli

Summer school 'Print Culture in 16th-century Europe'

Van 3 tot 7 juli 2017 organiseert de Universiteit Antwerpen de summer school 'Print Culture in 16th-century Europe'. Op het programma staan maar liefst 18 workshops en lezingen over de wereld van het zestiende-eeuwse boek. Lees meer

SOIMA 2017 | International Course on Sustaining Sound and Image Collections

ICCROM together with the Institute of African Studies at the University of Ghana, is accepting applications for its 2017 SOIMA International Course on Sustaining Sound and Image Collections. The course will take place from July 9 to 23, 2017 in Lees meer
augustus

Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer school

The Faculty of Design Sciences of the University of Antwerp, FARO, Etnocoll and the King Baudouin Foundation organize a second edition of this summer school. The intensive 8-day program will focus on organic materials, particularly ethnographic artefacts, bringing together experts Lees meer
Faro vorming
september

CERL Security Network Summerschool 2017

Van woensdag 6 tot vrijdag 8 september 2017 organiseert Security Network van CERL een summerschool over veiligheid. Deze eerste editie vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Lees meer

Digital Dreams. Information Technology, Social History Research and the Future of Archives, Museums and Libraries

Van 6 tot 9 september vindt in Gent een internationale conferentie plaats over de digitale toekomst van archieven, museums en sociaalhistorisch onderzoek. Lees meer

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Gent

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, Lees meer
Faro vorming

Rural History 2017

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven) organiseert van maandag 11 tot en met donderdag 14 september 2017 in Leuven de internationale conferentie Rural History 2017 (in samenwerking met CAG en het onderzoeksnetwerk CORN). Lees meer

Informatie aan Zee 2017

Op 14 en 15 september 2017 organiseert de VVBAD de vijftiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee, een interactief gebeuren voor informatieprofessionals. Het omvat een beursgedeelte, presentaties, workshops, panels en productpresentaties. Lees meer

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de Lees meer

ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Crossmediale publiekswerking hands-on

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp . Lees meer
Faro vorming

Renoresto. Renovatie & restauratie

Op 21 & 22 september 2017 kunt u in de Gentse Eskimofabriek naar Renoresto, een B2B-event over renovatie en restauratie. Naast een beurs met bedrijven uit de branche, is er op Renoresto ook plaats voor gastsprekers die actuele topics brengen Lees meer

Gezocht! Initiatieven en collecties omtrent migratiegeschiedenis

De studie van migratiegeschiedenis kent een lange traditie, waarvan de oorsprong dikwijls gelinkt wordt aan het pionierswerk dat door de Chicago School werd gevoerd tijdens de jaren 1920. In deze beginjaren werd het onderzoek naar migratie vooral gedomineerd door wetenschappers Lees meer

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Leuven

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, Lees meer
Faro vorming

Cultural Management and Policy | ENCATC Congres

Het 25e ENCATC Congres over 'Cultural Management and Policy' vindt plaats in Brussel van 27 t/m 30 september 2017. Meer details over het programma volgen, maar noteer alvast de datum in uw agenda. Lees meer

Landschapscontactdag 2017 focust op grenzen | Call for papers

De jaarlijkse landschapscontactdag van het Agentschap Onroerend Erfgoed staat dit jaar op 29 september geprogrammeerd. Focus van de studiedag: grenzen in het landschap. Grenzen variëren van tastbare naar onzichtbare concepten zonder duidelijke afbakening en worden vooral bepaald door een persoonlijke Lees meer
oktober

Digital storytelling in de zorg | Crossmediale publiekswerking hands-on

Digital storytelling is een methodiek die gebruikmaakt van software of applicaties om verhalen te vertellen. De meeste digitale verhalen focussen, net zoals traditionele verhalen, op een specifiek onderwerp en worden verteld vanuit een bepaalde invalshoek. Digitale verhalen bestaan meestal uit Lees meer
Faro vorming

Hergebruik: lees de bijsluiter. Infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie

In deze infosessie krijgt u een introductie over het hergebruik van overheidsinformatie en een juridische toelichting over het Decreet Hergebruik van overheidsinformatie van 2015. Er komen ook enkele concrete toepassingscases aan bod. Lees meer
Faro vorming

The structure and mechanics of canvas paintings

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, organiseert masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie. Van 25 tot en met 27 oktober 2017 kunt u deelnemen aan een Lees meer
november

Verpakken en transport

Het verpakken en verplaatsen van objecten is geen sinecure. Hoe maakt u hierin de juiste keuzes? Door ervaring op te doen in het verpakken van voorwerpen en het uitpakken ervan om ze te analyseren. Dat is wat u onder andere Lees meer

BRK-APROA colloquium 2017. Keuzes en dilemma’s in de conservatie-restauratie | Call for Papers

Conservatie-restauratie is een beroep van voortdurende keuzes waarmee de beroepsuitoefenaars voortdurend geconfronteerd worden. Die keuzes zijn uiteenlopend en behoren tot diverse gebieden, vanaf het opstellen van een project, de mogelijke of meest geschikte graad van interventie voor elk werk, tot Lees meer

Het fotograferen van museale objecten | Crossmediale publiekswerking hands-on

De impact van het online tonen en delen van collecties is des te groter wanneer u kan beschikken over kwaliteitsvolle foto’s van de objecten. Goede foto’s voegen heel wat toe: Lees meer
Faro vorming
januari

Winter School Archives & Education 2018

Deze vierde editie van de Winter School Archives & Education vindt plaats tussen 29 januari en 2 februari 2018 in Gent. Bedoeling is om archivarissen en educatieve medewerkers in archieven en erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Lees meer
Faro vorming