2021 - september

Coaching waarderen

Een religieuze erfgoedcollectie waarderen, hoe gaat dat in zijn werk? Deze vorming biedt een leidraad voor wie een waarderingstraject wil begeleiden.

I²: Innovation and Identity. Round Table

De eerste rondetafel van het Europees uitwisselingsproject I² vindt omwille van corona niet fysiek maar digitaal plaats.

Labo: ontwerp een intern meerstemmigheidstraject voor uw organisatie

Wilt u in uw organisatie de discussie over inclusiviteit in alle aspecten van de werking op gang trekken? Dan is dit labo iets voor u.
Faro vorming

Oral history als aanjager van de Faro-praktijk

Tijdens deze bijeenkomst gaat Lian van der Zon in op de kracht van het verhaal, de kansen die oral history biedt en de relatie met het Verdrag van Faro.

Roadtrip cultuureducatie 2021

Cultuureducatie is overal: binnen de kunsten, erfgoed maar ook bij jeugdwerk, welzijn, ondernemerschap ... Die diversiteit en rijkdom viert en verkent publiq in 2021 opnieuw tijdens de derde editie van de roadtrip cultuureducatie.

Start opleiding microcredential 'Voorouders en nakomelingen'

Op 29 september start aan de Universiteit Antwerpen de opleiding 'Voorouders en nakomelingen', een microcredential van 12 studiepunten.

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Bewaren van schoolerfgoed: ja, maar hoe?

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, én over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 1: Het beleidsplanningsproces in vogelvlucht

In dit startwebinar van het traject 'Beleidsplanning' bekijken we de logica van een beleidsplanningsproces en overlopen we de verschillende fasen.
Faro vorming

Coaching inventariseren

Een religieuze erfgoedcollectie inventariseren, hoe gaat dat in zijn werk? Deze vorming biedt een leidraad voor wie een inventarisatie in een kerk of klooster wil coördineren.

Art-handling | Training

Deze deels theoretische, deels praktische dag biedt de deelnemers handvatten en kennis om na afloop zelf veilig aan de slag te gaan met het hanteren van objecten.

Gebruikersgroep CollectiveAccess

Erfgoedcel Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Dat is een open source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties. Het doel van deze collegagroep? De huidige gebruikers
Faro vorming

Slotevent Scan4Stories

Wat kunnen storytelling en immersieve technologie zoals augmented, virtual en mixed reality betekenen voor de erfgoedsector?
2021 - oktober

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit uw gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Collegagroep archieven | Aanvraag kwaliteitslabel

Wil uw archief een kwaliteitslabel voor erkende culturele archiefinstelling aanvragen en wil u graag met anderen uitwisselen over dit traject? Dan is deze vorming iets voor u.
Faro vorming

Depotkerken in Vlaanderen? | Studiedag

Tijdens deze studiedag deelt PARCUM de resultaten van het onderzoek 'Depotkerken in Vlaanderen?'

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waar u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

BeMuseum | The new (museum) order

De vijfde editie van BeMuseum vindt dit jaar plaats in het CIVA, Brussel

Van dominante Eurocentrische kaders naar meerstemmigheid in de kunsten

Hoe kijken we naar kunst en wat begrijpen we daaronder? Hoe doorbreken we dominante eurocentrische paradigma's? En hoe komen we tot een gedekoloniseerde meerstemmigheid in de praktijk?

Samen werk maken van een sterke belangenbehartiging? Netwerkmoment OCE

Op 7 oktober 2021 vraagt OCE uw stem en visie op de toekomst van de belangenbehartiging voor het cultureel-erfgoedveld.

Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Ook de erfgoedsector kan helpen bij het creëren van een dementievriendelijke(re) maatschappij. U verneemt er meer over in deze workshop.
Faro vorming

OP/HEF. Vol van waarde

Wat als er meer kruisbestuiving zou zijn tussen de cultuursector en de ondernemerswereld? Op donderdag 7 oktober 2021 doen ondernemende sprekers stof opwaaien met hun waardevol en grensverleggend verhaal.

Collectieve opmerkzaamheid | Training

Hoe voorkomt u een veiligheidsinbreuk in uw museum?

Basiscursus leren waarderen

Wil u aan de slag met waarderen? Dan biedt deze basiscursus u de ideale start. In drie sessies leren we u de kneepjes van het vak. We reiken u praktische methodieken aan, en illustreren het verhaal met vele voorbeelden uit
Faro vorming

Workshops crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?

Tijdens deze workshops krijgt u meer ondersteuning bij de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne.
Faro vorming

Mapping the World, the Belgian contribution | Colloquium

Het 38e IMCoS International Symposium, van 11 tot 14 oktober 2021, focust op de vroeg-Belgische bijdragen aan de ontwikkeling van de cartografie wereldwijd.

Van brand tot diefstal. Maak uw gebedshuis veiliger

Na deze opleiding, georganiseerd door PARCUM, kunt u meteen in de praktijk aan de slag om uw gebedshuis veiliger te maken.

Uw educatief aanbod op Erfgoedwijs.be | Praktijksessie

Tijdens deze praktijksessie leert u hoe u nieuwe educatieve materialen op Erfgoedwijs.be toevoegt en hoe u het bestaand aanbod op Erfgoedwijs.be actueel houdt.
Faro vorming

Séminaire BD & Patrimoine

Op 13 en 14 oktober organiseren La Maison Autrique en het Belgisch Stripcentrum een seminarie over 'Erfgoed en Strip'. Voertaal is Frans.

Informatie aan Zee

Op 14 en 15 oktober organiseert de VVBAD de zeventiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee.

Beleidsplanning | Webinar 2: Het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders

In dit webinar, een onderdeel van het traject 'Beleidsplanning', zoomen we in op het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders.
Faro vorming

Unesco-trefdag

Iedereen met interesse voor Unesco of betrokken bij Unesco-netwerken, -programma's of -erkenningen in Vlaanderen is welkom op deze Unesco-trefdag.

Start opleiding Cultuurmanagement - Postgraduaat

De opleiding Cultuurmanagement van Brugge Business School (VIVES) combineert een stevige basis managementvakken met een uitgebreid praktijkgedeelte, gebaseerd op kernvragen uit de culturele sector.

Basiscursus inventariseren in een kerk

Deze cursus biedt een dagvullend programma met tal van praktische tips om in uw kerk van start te gaan met het opstellen van een erfgoedinventaris.

Intergrated Pest Management (IPM)

Deze tweedaagse workshop gaat in op het detecteren, blokkeren en identificeren van biologische aantasters.

Coachingdag: tools voor digitaal collectiebeheer

Beheert u een digitale collectie, maar kunt u wel wat tips gebruiken om uw werking te ondersteunen? Op dinsdag 19 oktober doet meemoo een reeks nuttige tools uit de doeken die u hierbij kunnen helpen. Tijdens deze vierde editie van

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Schoolerfgoed valoriseren en beheren met vrijwilligers

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, én over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

ICOM-CECA congres | Participatie binnen én buiten de museummuren

In 2021 organiseren CECA en ICOM België samen met M-Museum Leuven, KU Leuven, Mooss en FARO het jaarlijkse ICOM-CECA congres. Het thema is 'Participatie binnen én buiten de museummuren'.
Faro vorming

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming

Stu­die­dag 'TRANSITIES VERKEND'

On­der­zoeks­tra­ject 'Kunst in Op­dracht ver­kent' Naar aanleiding van de huidige maatschappelijke veranderingen en transitieprioriteiten rond klimaat, economie, wonen, samenleven, mobiliteit, energie, … staan de Vlaamse overheid en lokale overheden voor enorme uitdagingen. Hoe we omgaan met die uitdagingen, bepaalt de

Grenzeloos Digitaal: meertaligheid en internationale ontsluiting van collectiedata

Hoe maakt u gedigitaliseerde collecties goed vindbaar voor internationale collega’s, onderzoekers, verzamelaars of bezoekers? Bieden machinevertalingen of thesauri kwalitatieve oplossingen? En aan welke vereisten moeten systemen voldoen om meertaligheid te ondersteunen?

Hoe doet u historisch onderzoek naar doodsoorzaken en epidemieën?

Vraagt u zich af hoe vaak uw voorouders met epidemieën werden geconfronteerd? Probeert u te achterhalen waaraan uw voorouders overleden? Dan is deze vorming iets voor u!

Unbound: exploring accessibility in book exhibitions

BANG! (Conference of European National Librarians) organiseert op 28 oktober een tweede gratis webinar. Ditmaal wordt ingezoomd op de mogelijkheden die het tentoonstellen van boeken biedt om een divers publiek aan te spreken.

Klimaat en erfgoed | Training

Schadefenomenen herkennen en klimaatrichtlijnen voor musea en erfgoedinstellingen: hoe past u ze toe in de praktijk?

We­bi­nar 'Di­gi­taal Ver­e­ni­gings­lo­ket'

Omdat het Verenigingsloket niet succesvol tot stand kan komen zonder die verenigingen zelf, organiseert het projectteam op 28 oktober 2021 een online webinar dat zich specifiek richt tot verenigingen.
2021 - november

Museaal schoonmaken | Training

Basiskennis schoonmaken van erfgoedobjecten en ontwikkelen van een eigen schoonmaakprotocol.

Kunstenaars, (zelf)beeld en identiteit in de Nederlanden in de 19e en 20e eeuw. 37e Pacificatielezing met Manfred Sellink

Op de 37ste pacificatielezing geeft Manfred Sellink een lezing over kunstenaars, (zelf)beeld en identiteit in de Nederlanden in de negentiende en twintigste eeuw.

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze praktische workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Workshops objectfotografie

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u leren hoe u uw erfgoedcollectie optimaal in beeld kan brengen? Dan bent u aan het juiste adres!
Faro vorming

Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit | Workshop

Is uw organisatie aangepast aan de digitale realiteit? U kunt het ontdekken met behulp van de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit.

Workshop Scoremodel Digitale Duurzaamheid

Hoe duurzaam springt u om met het beheer van de digitale collectie van uw organisatie? Met het Scoremodel Digitale Duurzaamheid komt u er aan de hand van een uitgebreide vragenlijst achter.

Teruggave van koloniale cultuurgoederen en roofkunst. Restitutiebeleid in Nederland en België

Naar aanleiding van de publicatie van Ongemakkelijk erfgoed gaat de auteur ervan, Jos van Beurden, de discussie aan met experts en betrokkenen uit Nederland en België.

Basiscursus immaterieel erfgoed

Wilt u graag meer weten over het beleid rond immaterieel erfgoed? Bent u geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor u en uw (collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Bent u op zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan? Dan is
Faro vorming

Hoe schrijf ik een diversiteitsplan in het kader van een beleidsplanningstraject?

Dit webinar is er voor trekkers van beleidsplanningstrajecten en leden van interne planningsteams, die op zoek zijn naar heldere informatie over het opzetten van (aspecten van) een beleidsplanningsproces.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Op zoek naar schoolerfgoed? Laat u verrassen!

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

De kadasterkaarten van Popp: een sleutel tot uw lokale geschiedenis

Hoe zag uw gemeente eruit in het midden van de negentiende eeuw? Wat kunnen de kadasterkaarten van Popp u hierover vertellen? Ontdek in deze vorming hoe de Popp-kaarten de sleutel kunnen zijn tot uw lokale geschiedenis.

De 1,5 meter museumbeleving | Training

Hoe een museum openen met de 1,5 meter afstandsregeling? Art Salvage geeft advies en helpt bij de implementatie van het voorlopig protocol voor veilig en verantwoorde heropening van uw museum.

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector (november 2021)

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.
Faro vorming

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de VVBAD ontvangen u graag op vrijdag 19 november 2021 op het negende Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Conferentie ‘Het DNA van de Merovingen’

Tijdens deze conferentie krijgt u de allernieuwste inzichten over de Merovingen in de Lage Landen en het genetisch onderzoek op een laat-Merovingisch grafveld in Koksijde.

Storytelling as a multifunctional didactic tool in the classroom

In 2021 en 2022 organiseert Alden Biesen een reeks internationale vijfdaagse cursussen voor docenten waarin de verscheidenheid aan verteltechnieken als didactische tool wordt verkend onder deskundige begeleiding van gerenommeerde vertellers.

Beleidsplanning | Webinar 2: Het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders

In dit webinar, een onderdeel van het traject 'Beleidsplanning', zoomen we in op het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders.
Faro vorming

In goede handen | Veilig en beveiligd

Collecties veilig en duurzaam bewaren en beheren is de absolute conditio sine qua non voor wat we erfgoedzorg noemen. Makkelijk gezegd, moeilijk(er) gedaan. De vraag is dan: hoe doen we dat?
Faro vorming

Collectiehulpverlening (CHV)

Tijdens deze workshop worden niet alleen voorwerpen effectief beredderd maar wordt ook ingegaan op de werking van het CHV-team binnen een organisatie, op calamiteiten die u kunt tegenkomen en op mogelijke hulpmiddelen en materialen.

Masterclass | Procesbegeleiding van duurzame wereldburgerschapstrajecten

Tijdens het schooljaar 2021-2022 biedt Kruit voor de derde keer deze masterclass aan. Interesse om wereldburgerschapseducatie op school te boosten en te verankeren? Stel u dan zeker kandidaat.

Aanvullende financiering voor erfgoedverenigingen

Een online webinar om erfgoedverenigingen en erfgoedvrijwilligers op weg te zetten bij hun zoektocht naar aanvullende financiering.

Vragenuurtje Erfgoeddag

Organiseert u voor het eerst een Erfgoeddagactiviteit? Of wisselt u graag van gedachten met mede-Erfgoeddagorganisatoren? Dan nodigen we u van harte uit op dit digitaal vragenuurtje.
Faro vorming

BHV-CHV niveau 1 | Training

Een belangrijk onderdeel van deze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten zijn immers belangrijke kerntaken van erfgoedinstellingen zoals musea.

Van traditioneel museum naar toekomstgericht belevingscentrum

Een metamorfose van een klein museum naar een heus belevingscentrum onmogelijk? Neen, het kan. Hoe ziet een plan van aanpak voor zo'n metamorfose eruit? Hoe geeft u een toekomstvisie vorm? Welke partijen betrekt u in dit proces?

Hoe maakt u digitale kaarten in Quantum GIS voor uw historisch onderzoek?

Via het programma Quantum GIS (QGIS) kan u zelf aan de slag om digitale kaarten te maken van uw gemeente. U kan het programma gratis gebruiken.

Voormoeders, stambomen en mitochondriaal DNA. De resultaten van het citizen science project MamaMito

Tijdens de Dag van de Wetenschap worden de resultaten van het MamaMito-project voorgesteld. MamaMito leverde immers nieuwe inzichten en inspiratie op voor zowel genealogen als genetici.

In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer

Tijdens deze vorming reiken we u aanknopingspunten en een structuur aan voor het schrijven van uw eigen collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis en -samenstelling, collectieprofiel, selectie, verzamelen en herbestemmen komen aan bod.
Faro vorming
2021 - december

BHV-CHV niveau 2 | Training

Een belangrijk onderdeel van deze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten zijn immers belangrijke kerntaken van erfgoedinstellingen zoals musea.

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext (december 2021)

Ons erfgoed verdient de beste bewaaromstandigheden. Regelmatig schoonmaken en het juiste onderhoud zijn daarbij cruciaal. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 3: Cijfers en surveys in een beleidsplanningsproces

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming

Samen inzetten op depotuitdagingen

Op 10 december organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed in nauwe samenwerking met FARO de studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen'.

Zorgen voor Morgen - Leuven

De zevende editie van de jaarlijkse PARCUM-studiedag Zorgen voor Morgen heeft als thema 'Van concept naar realisatie'. De studiedag brengt het integrale verhaal van de zorg voor religieus erfgoed.

Zorgen voor Morgen - Gent

De zevende editie van de jaarlijkse PARCUM-studiedag Zorgen voor Morgen heeft als thema 'Van concept naar realisatie'. De studiedag brengt het integrale verhaal van de zorg voor religieus erfgoed.

Beleidsplanning | Webinar 4: Participatieve methodieken in een beleidsplanningsproces

Een beleidsplan schrijft u niet alleen, en daarom is het belangrijk dat u goed nadenkt over inspraak. Dit webinar neemt participatie voor en achter de schermen als uitgangspunt.
Faro vorming
2022 - januari

Beleidsplanning | Webinar 4: Participatieve methodieken in een beleidsplanningsproces

Een beleidsplan schrijft u niet alleen, en daarom is het belangrijk dat u goed nadenkt over inspraak. Dit webinar neemt participatie voor en achter de schermen als uitgangspunt.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 3: Cijfers en surveys in een beleidsplanningsproces

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 5: Omgevingsanalyse. Interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties

Uw eigen sterktes en zwaktes onderzoeken vormt een belangrijke stap in een beleidsplanningsproces. In dit webinar focussen we daarbij op de collectie.
Faro vorming

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?
Faro vorming

Infosessie crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?

Via deze infosessie krijgt u stap voor stap informatie over het proces van crowdfunding en de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Basiscursus participatie

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk.
Faro vorming
2022 - februari

Beleidsplanning | Webinar 5: Omgevingsanalyse. Interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties

Uw eigen sterktes en zwaktes onderzoeken vormt een belangrijke stap in een beleidsplanningsproces. In dit webinar focussen we daarbij op de collectie.
Faro vorming

Workshops crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?

Tijdens deze workshops krijgt u meer ondersteuning bij de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 6: Tussentijds samenvatten en conclusies trekken

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming
2022 - maart

Beleidsplanning | Webinar 6: Tussentijds samenvatten en conclusies trekken

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 7: Doelstellingen formuleren

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces met een dossier dat na de zomer op de Erfgoedwijzer verschijnt
Faro vorming
2022 - april

Beleidsplanning | Webinar 7: Doelstellingen formuleren

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces met een dossier dat na de zomer op de Erfgoedwijzer verschijnt
Faro vorming
2022 - mei

Leve immaterieel erfgoed! Save the date

Leve immaterieel erfgoed is een dag vol inspiratie en informatie.