2022 - september

Basiscursus Collectiemanagement in de praktijk

In deze cursus staat uw eigen praktijk centraal. Er komen, aan de hand van de door deelnemers ingebrachte casussen, allerlei beheer- en behoudsaspecten aan bod.

Wat kunnen pardonbrieven betekenen voor erfgoedvrijwilligers?

In dit webinar licht Histories de sluier over de eerste resultaten van het PARDONS-project.

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis 2022

De vijfde editie zal plaatsvinden op donderdag 29 september 2022 in Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent.

Collegagroep digitale collectieregistratie

Deze collegagroep brengt projecten samen die ondersteuning krijgen via de ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’, een initiatief van het Departement CJM. De bijeenkomsten staan ook open voor erfgoedwerkers die (nog) geen project hebben lopen.
Faro vorming

Emotienetwerken als gespreksmethode

Op welke manieren kunnen we de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en/of kunst en mensen onderling onderzoeken? Op vraag van Museum Kunst & Geschiedenis en FARO gaat Prof.dr.Hester Dibbits in gesprek over de methode emotienetwerken.
Faro vorming

Inspiratiedag tentoonstellingstechnieken

Op deze inspiratiedag tentoonstellingstechnieken gaan STEPP en FARO samen met u in debat over de energiecrisis.

Collegagroep oude drukken

Collegagroep voor iedereen met vragen, ervaring of tips rond oude drukken.
2022 - oktober

Workshops ‘Kwaliteit in gidsenwerking’

Janien Prummel begeleidt in dit traject organisaties met gidsenwerking door hen grondig kennis te laten maken met de mogelijkheden van de instrumenten uit de toolkit en hen te leren om deze instrumenten te gebruiken binnen hun organisatie.

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Inspiratieweek vrijwilligerswerk

Tijdens de inspiratieweek 3 tot 7 oktober 2023 delen Cultuurloket, Socius, FARO en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de do's (en don'ts) over werken met vrijwilligers.

Masterclass Leiderschap in cultuur. LinC Lage Landen | Call voor kandidaten

In september 2022 start een nieuwe leergang van het programma ‘LinC – Lage Landen’. Dit unieke Vlaams-Nederlandse programma bouwt aan een nieuwe generatie ambitieuze culturele leiders.

Digitising Cultural Heritage Collections: Lessons Learned and Forging Ahead

De Library of Trinity College Dublin en Trinity Centre for the Book Research Seminar organiseren op dinsdag 4 oktober 2022 het jaarlijkse seminarie van het Consortium of European Research Libraries (CERL).

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Waarom en hoe inclusieve taal hanteren: het FARO-dokterskabinet beantwoordt al uw vragen

Aan de hand van duidelijke situaties en voorbeelden geven we een inkijk in de praktijk. Zoals in een echt dokterskabinet kunt u bij ons terecht met al uw vragen over inclusief taalgebruik.
Faro vorming

Workshop werken met XML-bestanden van OCR

Op donderdag 6 oktober geeft Mirjam Cuper van KB Lab een eendaagse workshop in het kader van de collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’. In deze praktische workshop leert u werken met XML-bestanden van OCR van historische teksten.

OP/HEF | De kracht van zacht

Op donderdag 6 oktober 2022 veroorzaakt OP/TIL opnieuw opschudding. Op die dag verruimt u uw blik met het jaarlijks inspiratie- en netwerkevent OP/HEF rond ‘de kracht van zacht’.

Inspiratiedag Buitengewoon Krokuskriebels

De editie 2023 van Krokuskriebels richt zich specifiek tot families met kinderen die een beperking hebben. Hoe we dat gaan doen? Daarvoor zetten we samen met u onze eerste stappen op de Inspiratiedag op 6 oktober.
Faro vorming

Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject? I Erfgoed in de praktijk

Maak een voorbeeldproject voor het Geef om erfgoed-crowdfundingsplatform!
Faro vorming

Meer zekerheid inbouwen in uw stamboomonderzoek? Nieuwe inzichten vanuit de projecten BeethovenDNA en MamaMito

In deze lezing gaat prof. dr. Maarten Larmuseau concreet aan de slag met de bekende stamboom van Ludwig van Beethoven in Brabant en met nieuwe inzichten uit DNA-onderzoek.

Reuzencultuur in de Lage Landen | Colloquium

De Reuzencultuur in Vlaanderen heeft diepe historische wortels én een mooie toekomst: dit colloquium wil een nieuwe impuls geven aan het historisch onderzoek over de aloude Reuzencultuur in Vlaanderen.

Op handen gedragen | Studie- en contactdag

Met 'Op handen gedragen' willen PARCUM, KADOC en Histories processieorganisatoren ondersteunen bij de zorg van hun erfgoed. Tweejaarlijks organiseren ze een studie- en contactdag om kennis en ervaringen uit te wisselen.

NEMO European Museum Conference | Innovation begins within

Hoe kunnen musea innovatiever, wendbaarder en flexibeler worden in een snel veranderende en uitdagende wereld? En hoe kan innovatie een structureel onderdeel zijn van de museumwerking? De NEMO European Museum Conference zoekt tussen 9 en 11 oktober 2022 het antwoord

Bedrijfserfgoed. Gluren bij de buren

Heeft u interesse in het redden, bewaren en ontsluiten van bedrijfserfgoed? Dan krijgt u op deze dag heel wat inspirerende voorbeelden te horen.
Faro vorming

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe heet het nieuwe mobiliteitsinitiatief, gefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie, dat wordt geleid door het Goethe-Institut.

Hoe erfgoed inzetten in zorg? Leren door doen!

Tijdens dit vormingstraject van vijf interactieve workshops leert u methodieken actief toe te passen in uw erfgoedpraktijk. Aan het einde van de reeks bezit u de nodige handvatten om interventies op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden.
Faro vorming

Archiefbeheer: 'voor bij het oud papier voorbij’

Het AMVB organiseert op 12 en 19 oktober twee gratis vormingen archiefbeheer, bedoeld voor Brusselse vrijetijdsverenigingen.

Inspiratieavonden Tijd-Stories: inspiratie voor uw erfgoedverhaal

In dit gloednieuwe vormingsconcept wordt u verrast door nieuwe inspiratie, (archief)bronnen, thema’s en initiatieven rond heemkunde, genealogie en volkskunde.

Werksessie Erfgoedwijs.be: deel uw lesmateriaal met leerkrachten

In deze sessie maken we u wegwijs in het platform Erfgoedwijs.be en begeleiden we u stap voor stap om uw educatief materiaal te posten.
Faro vorming

Archieven van kasselrijbesturen als genealogische bronnen

Familiekunde Vlaanderen (afdeling West-Vlaanderen) organiseert in samenwerking met de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag over kasselrijarchieven.

Versterk uw contacten met het onderwijs! Cultuurkuur, Klasse/Lerarenkaart en Archief voor Onderwijs stellen zich voor

Zowel Cultuurkuur, Klasse/Lerarenkaart als Archief voor Onderwijs zijn grote en krachtige onderwijspartners en -platformen. Maar hoe kan u als erfgoedorganisatie met hen samenwerken om uw aanbod of collectie bij het lerarenkorps bekend te maken?
Faro vorming

Open Cultuur Hackathon

Apps for Ghent is terug van weggeweest. Na twee jaar uitstellen wil de hackathon alsnog de tiende editie met een knaller vieren. En dat samen met de Collectie van de Gentenaar.

30e ENCATC Congres | Internationalization in focus: theoretical, strategic, and management perspectives in education, research, policy and practice

Internationalisering en digitalisering bieden nieuwe manieren om gemeenschappen op te bouwen, kennis te delen en cultureel management en beleid te diversifiëren. Tegelijkertijd vereist onze steeds complexere wereld dat we innovatieve benaderingen ontwikkelen voor engagement, samenwerking en communicatie op het vlak

Rondetafelgesprek OKBV: (Ver)Bouwen en verhuizen van bibliotheken

Het volgende rondetafelgesprek van OKBV wordt op 18 oktober georganiseerd door het Middelheimmuseum Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en heeft als centraal thema: (Ver)Bouwen en verhuizen van bibliotheken.

EPALE Community Conference 2022: Imagine. Enriching, Sustainable, Inclusive Europe

Op 18, 19 en 20 oktober 2022 organiseert EPALE EU haar jaarlijkse EPALE internationale conferentie. Het thema van de conferentie is ‘Imagine. Enriching, Sustainable, Inclusive Europe’. Bekijk het volledige internationale programma op EPALE. Op 18 oktober in de namiddag organiseert

Infosessie barrièremodel diefstal kunstcollecties

Hoe kunnen we kunstcriminelen een stap voor zijn? Op deze infosessie hoort u er alles over.
Faro vorming

Erfgoedlab | Hoe omgaan met polarisatie?

In dit Vlaams-Nederlandse Erfgoedlab verdiepen we ons in de rol van erfgoed en de erfgoedprofessional bij polarisatie. We gaan in op wat we wel – en niet – verstaan onder polarisatie.
Faro vorming

Preventieve conservering bij musea in historische woningen: focus op licht en binnenklimaat

Musea die gevestigd zijn in historische woningen worstelen vaak met de beheersing van de verschillende schadefactoren voor het behoud van hun collecties en interieurelementen. Tijdens deze studiedag getuigen drie musea die gevestigd zijn in historische woningen uit de 15e tot

Praktijkverkenning ‘Gemeenschap van gemeenschappen’

Op deze praktijkdag krijgt u ruimte en tools om stil te staan bij gemeenschapsvorming in uw praktijk. U wisselt uit met andere praktijkmedewerkers en doet inspiratie.

Dialoogdag | Dieper graven in het geheugen

Op donderdag 20 oktober 2022 sluiten Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF het project ‘Dieper graven in het geheugen’ af met een dialoogdag voor de zorg- en erfgoedsector.

Lezingenreeks | WOII in het Vlaamse geheugen

De Tweede Wereldoorlog blijft ook na ruim 75 jaar actueel. In een reeks van vier lezingen leggen twee schrijvers en twee historici bruggen tussen verleden en heden.

Workshop 'Opentheso': een open source thesaurustool

MoMu deelt zijn ervaring met het creëren van een thesaurus. In deze workshop geeft MoMu in samenwerking met meemoo een inleiding bij het gebruik van de thesaurusmanagementtool Opentheso.

Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief bewaard wordt bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19de-eeuws archief in 2018-2019 gaat deze lessenreeks nu aan de slag met materiaal

Studie- en ontmoetingsdag | Hoe betrekt u vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities bij uw erfgoedorganisatie?

Hoe werkt u als erfgoedorganisatie samen met vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities, oftewel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Waarvoor kan u ze inzetten en hoe doet u dat zodat het een win-win is voor beide partijen?

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming

Infosessie hervorming auteursrecht

Op initiatief van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ organiseren we een infosessie over de gewijzigde Belgische auteurswet. U krijgt een actueel overzicht van advocaat Joris Deene over alle wijzigingen en ‘nieuwigheden’ in deze wetgeving.
Faro vorming

Cultuurzaken | Duurzaam fondsenwerven voor cultuurorganisaties

Wanneer het goed wordt aangepakt, kan fondsenwerving voor nieuwe inkomsten zorgen én bijdragen aan de missie van uw organisatie. Hoe? Dat komt u te weten op 27 oktober.

Hoe begroot ik mijn project?

Werkt u aan een subsidieaanvraag voor een bovenlokaal cultuurproject voor de deadline van 15 november 2022? Weet u niet goed hoe te beginnen bij het opmaken van de projectbegroting of loopt u ergens vast? Een consulent van Cultuurloket helpt u
2022 - november

Studiedag Emotienetwerken

Met deze studiedag biedt Heritage Lab van de Reinwardt Academie ruimte om ervaring op te doen met de methode van emotienetwerken en om reeds opgedane kennis en ervaring uit te wisselen.

Werkplaats: starttraject borgen van immaterieel erfgoed

Hoe gaat u aan de slag met het borgen van uw traditie(s), rituelen, gewoontes …? In een reeks van vier vormingsmomenten zet Werkplaats immaterieel erfgoed uw erfgoedgemeenschap (verder) op weg.

Vrije tijd en participatie in een veranderend landschap

In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrijetijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beïnvloeden die participatie positief of wat zijn drempels om deel te nemen? Verneem er meer over tijdens de voorstelling van de vierde participatiesurvey op 8 november.

Tweedaagse masterclass gesprekstechnieken: verbindende communicatie

Tijdens deze tweedaagse masterclass gaan we met uw voorbeelden en ervaring aan de slag. De concrete situaties uit uw praktijk vormen het vertrekpunt om samen te ontdekken wat Verbindende Communicatie is. Een theoretisch kader vult dat aan.
Faro vorming

De Erfgoedpikuur | Beladen erfgoed: de complexiteit van herdenken en herinneren

Dit najaar haalt SteM Sint-Niklaas (Stedelijk Museum) de witte schort van zolder om u te voorzien van een stevige pikuur erfgoedcultuur.

In goede handen | Veilig en beveiligd

In deze cursus leert u hoe u een risicoanalyse uitwerkt, wat de inhoud is van een calamiteitenplan, en hoe u het gebouw best beveiligt tegen brand, diefstal en andere risico’s.
Faro vorming

Aan de slag met Wikipedia in de klas

Tijdens deze workshop leert u hoe u een sterke Wikipedia-activiteit voor leerlingen secundair onderwijs uitwerkt.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

No Limits! Studiedag actieve cultuurparticipatie door jongeren

Boeiende cases over cultuurparticipatie voor jongeren in kwestbare situaties, zowel binnen als buiten het Vlaams-Nederlands netwerk rond dit thema, staan centraal op deze studiedag.

De ogen en handen van vrouwelijke verzamelaars. Particuliere collecties en genderkwesties

Congres georganiseerd door het Centre de recherche sur l'imaginaire (CRI), de groep Handling van de UCLouvain en de Stichting Collectiana onder leiding van Axel Gryspeerdt en Anne Reverseau.

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Trefdag virtueel museum van Vlaanderen

Hoe staat het met het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen? Op maandag 21 november organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media in Brussel een trefdag voor professionals uit de cultureel-erfgoedsector.

Hergebruik in de erfgoedsector: inzicht in de belangrijkste juridische aspecten

Staat u ook in de frontlinie bij het uitbouwen van een hergebruikbeleid voor uw erfgoedcollectie? In dit webinar geeft Politeai u richtlijnen, do’s and don’ts, checklists … Vertrekpunt is de wetgeving voor hergebruik van overheidsgegevens die van toepassing is op

Online traject | Vrijwilligers rekruteren en motiveren voor lokale erfgoedverenigingen 

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. En als u dan die witte raaf gevonden hebt, hoe houdt u die dan aan boord? Dit online vormingstraject onder leiding van Histories speelt in op deze vragen. 

Culture & Mental Health | Internationale Conferentie

Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022 de Internationale conferentie 'Culture & Mental Health' in Gent.

Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In Vlaanderen leven naar schatting 160.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft. De erfgoedsector kan mee helpen om een
Faro vorming

EU-subsidies voor de cultuursector

Op 30 november 2022 organiseren VLEVA, Cultuurloket, Creative Europe Desk Vlaanderen en Kunstenpunt een EU-subsidiedag voor de cultuursector in Vlaanderen.
2022 - december

Werkbezoek tentoonstellingsproductie en museumtechnieken

Op 1 december bent u welkom in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en zoomen we in op enkele thema’s zoals het recente verbouwproject, de organisatie van de inhuizing van de collectie, de integratie van multimedia en techniek
Faro vorming

Foliodag

De Foliodag strijkt neer in KVS Brussel op 2 december 2022, van 12.30 uur tot 18.30 uur voor Folio-leden, en vanaf 14 uur voor niet-Folio-leden.

CULTURE TALKS Commons

CULTURE TALKS brengt media- en cultuurexperten samen met academici en beleidsmakers en peilt naar de toekomst van een 'common' cultuurbeleid.

Les bébés au musée. Pourquoi? Comment?

Op 9 december vindt in Parijs een studie- en vormingsdag plaats over de allerkleinsten in musea. Voertaal is het Frans.

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext

Met zorg schoonmaken en onderhouden wordt vaak over het hoofd gezien. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming

Basiscursus immaterieel erfgoed

Wilt u graag meer weten over het beleid rond immaterieel erfgoed? Bent u geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor u en uw (collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Bent u op zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan met het
Faro vorming

Erfgoeddag en Erfgoedweek: alles wat u over Beestig! wil weten

U heeft al heel wat ideeën voor een of meerdere activiteit(en). Maar wat kunt u hiermee precies doen binnen het kader van Erfgoeddag? En hoe maakt u die activiteit aantrekkelijk?
Faro vorming
2023 - januari

Basiscursus informatiebeheer voor objectencollecties

Deze basiscursus Informatiebeheer van objectencollecties helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Faro vorming

Scherp uw verteltechniek aan

Tijdens deze praktische workshop gaan we samen met Fred Versonnen aan de slag. U ontdekt al doende wat het effect is van verteltechnieken, zoals het vertragen en versnellen, het inzetten van zintuiglijke elementen, het opzetten van spanningsbogen en het gebruik
Faro vorming
2023 - februari

Museums, Health & Wellbeing Summit

De volgende editie van de MuseumNext-conferentie, op 6 en 7 februari 2023, staat volledig in het teken van musea, gezondheid en welzijn.

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob (februari 2023) | FARO Verkenner

Bent u net gestart in de erfgoedsector en heeft u nood aan basisinformatie over erfgoedwerk? Wil u kennismaken met de werking van FARO en met collega-beginners in de sector? Dan is deze vorming precies wat u zoekt.
Faro vorming
2023 - mei

Coated Fabrics Collection Care | Symposium

MoMu presenteert het symposium Coated Fabrics Collection Care dat op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2023 plaatsvindt in Antwerpen, België. Dit symposium omvat de resultaten van Glossy Surfaces, een onderzoek naar conservatiebehandelingen voor thermoplastic polyethuraan (TPU) coatings in
2023 - oktober

Informatie aan Zee 2023: save the date

Op 19 en 20 oktober 2023 organiseert de VVBAD de achttiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee.