2018 - september

TRACES. Together reaching audiences

Hoe overleven we vandaag de dag als museum in dit digitale tijdperk? Hoe kunnen we online meer aanwezig en zichtbaar zijn? Waarom moeten we een digitale strategie ontwikkelen en hoe kan die er uitzien? Hoe kunnen we tentoonstellingen online beter

Verbeter het timemanagement in uw erfgoedorganisatie

We hebben het allemaal druk-druk-druk en dus hebben we voor alles te weinig tijd. Maar is dat wel zo? Laten we ons niet teveel opjutten door tijdrovers?
Faro vorming

Internationale conferentie en expertmeeting musea, ICE en ‘de verstedelijkte samenleving’

Op 25 en 26 september vindt in Bern, Zwitserland, een internationale conferentie en expertmeeting plaats over musea, ICE en ‘de verstedelijkte samenleving’. Momenteel loopt een oproep tot inzenden van bijdragen.

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2019 I Kortrijk

Dit najaar ben je van harte welkom op een van de zes inspiratiesessies voor Erfgoeddag 2019, gespreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Je verneemt er wat het thema ‘Hoe maakt u het?’ zoal kan inhouden en ontdekt boeiende
Faro vorming

Kort & krachtig. Betere museumteksten schrijven

Korte, pakkende museumteksten. Hoe die te maken? Daarover schreven Marleen van Soest en Annemarie Vels Heijn een boekje met 50 tips en voorbeelden. Over dat boekje waren we zo enthousiast dat we de auteurs naar Vlaanderen uitnodigen!
Faro vorming

Contactdag erfgoeddatabanken

Op 1 januari 2018 werden de drie provinciale erfgoeddatabanken officieel overgenomen door de Vlaamse administratie. Wat is er sedertdien allemaal gebeurd en wat staat er nog gepland in de nabije toekomst?

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2018 - oktober

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Vlaamse Meesters kennen geen drempels. Inspiratiedag

Op 1 oktober nodigt het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie u uit voor een inspiratiedag rond drempelloze Vlaamse Meesters.

Contactdag CAG | Bouwen en heropbouwen. Het plattelandsherstel na de Eerste Wereldoorlog

100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog richt CAG, in samenwerking met meerdere partners, de blik op de periode die volgde. De jaarlijkse contactdag schenkt aandacht aan de wederopbouw van het platteland en het naoorlogse herstel.

Basiscursus behoud en beheer van erfgoed

In deze cursus leert u meer over de invloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie.

Digital storytelling in de zorg

Leer hoe u, met digital storytelling als methodiek, kunt werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

Het Rijksarchief bewaart een rijke collectie bronnenmateriaal uit de 19e eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Tijdens de workshops geeft een specialist uit het Rijksarchief u praktische informatie over het gebruik van de bron voor lokaal

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2019 I Genk

Dit najaar ben je van harte welkom op een van de zes inspiratiesessies voor Erfgoeddag 2019, gespreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Je verneemt er wat het thema ‘Hoe maakt u het?’ zoal kan inhouden en ontdekt boeiende
Faro vorming

Citizens Involved: Participatory Governance of Built Heritage | International Conference

This conference will offer an international exchange of best practices of participatory governance of cultural heritage. It will present real-life projects by speakers with first-hand experiences and coming from different backgrounds.

Funerair erfgoed en de publieke ruimte

Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media de studienamiddag Funerair erfgoed en de publieke ruimte. Mensen die vanuit hun werkveld met funerair erfgoed bezig zijn, gaan dieper in op actuele thema’s rond

Museumcongres 2018 | Musea voor iedereen?!

Hoe versterken we de binding van álle Nederlanders met museale collecties in Nederland? Niemand uitgezonderd! Daarover gaat het Museumcongres 2018.

8th International Conference of Art Libraries

Voor de achtste keer al komt het internationale netwerk van kunstbibliotheken samen voor een tweejaarlijkse conferentie, deze keer in het Rijksmuseum in Amsterdam op 4 en 5 oktober 2018.

Klein_Kunst inspiratiedag. Cultuur voor de allerjongsten | Save the date

Op vrijdag 5 oktober 2018 slaan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kind en Gezin, VBJK, VCOK en de stad Leuven de handen in elkaar voor een boeiende studiedag over kunst en cultuur voor de allerjongsten.

Veerkrachtig met cultureel erfgoed

Geestelijke gezondheidszorg: wie er niet mee te maken heeft, loopt er doorgaans met een wijde boog omheen. Die stigmatisering blijkt en blijft een van de grote problemen om deze bijzondere vorm van zorg bespreekbaar te maken.
Faro vorming

Heemdag 2018 | Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Tijdens de jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag op 6 oktober 2018 in Kontich focust Heemkunde Vlaanderen op de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving.

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis

De tweede editie van de Dag van de Belgische migratiegeschiedenis vindt plaats aan de KU Leuven op 6 oktober 2018. Momenteel loopt er een oproep tot bijdragen.

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2019 I Antwerpen

Dit najaar ben je van harte welkom op een van de zes inspiratiesessies voor Erfgoeddag 2019, gespreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Je verneemt er wat het thema ‘Hoe maakt u het?’ zoal kan inhouden en ontdekt boeiende
Faro vorming

Een blik in de spiegel. Start Collegagroep communicatie

We vroegen aan de bekende columnist-ondernemer (en in een vorig leven communicatie-expert) Noël Slangen om ons een spiegel voor te houden. Walt valt hem op, als museumbezoeker (en brede cultuurconsument)? Wat kan er beter in de communicatie van de Vlaamse
Faro vorming

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Op één avond geeft Heemkunde Vlaanderen toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau.

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2019 I Brussel

Dit najaar ben je van harte welkom op een van de zes inspiratiesessies voor Erfgoeddag 2019, gespreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Je verneemt er wat het thema ‘Hoe maakt u het?’ zoal kan inhouden en ontdekt boeiende
Faro vorming

Studiebezoek bibliotheken Middelheimmuseum en M HKA

Op donderdag 11 oktober 2018 nodigt het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) u uit voor een bezoek aan de bibliotheken van het Middelheimmuseum en het M HKA, twee musea voor hedendaagse kunst in Antwerpen.

Erfgoedvrijwilligers gezocht. Tips om vrijwilligers voor uw erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren

Hoe vindt u vrijwilligers voor uw activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trekt u jonge vrijwilligers aan? En hoe houdt u die vrijwilligers gemotiveerd?

Starten met waardering | Basiscursus oktober

In deze basiscursus leert u hoe een waarderingsproces eruitziet. We overlopen de verschillende fases in het waarderen en helpen u om een keuze te maken uit de verschillende tools die hiervoor bestaan.
Faro vorming

SAE Symposium & Dijksterhuislezing 2018

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met Wageningen University. De vijftiende Dijksterhuislezing zal op vrijdag 12 oktober worden uitgesproken door prof. Adriaan Geuze, landschapsarchitect en buitengewoon hoogleraar Wageningen University.

Wat met het striperfgoed?

Iedereen weet: Vlaanderen (en bij uitbreiding België) is een stripland, en dat al sinds de eerste decennia van de 20e eeuw. Maar wat gebeurt er met het erfgoed van al die strips en hun makers?
Faro vorming

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2019 I Halle

Dit najaar ben je van harte welkom op een van de zes inspiratiesessies voor Erfgoeddag 2019, gespreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Je verneemt er wat het thema ‘Hoe maakt u het?’ zoal kan inhouden en ontdekt boeiende
Faro vorming

Hoe geef je feedback die plakt? Workshop met intervisie

In een steeds sneller veranderende omgeving wordt één ding steeds belangrijker: het geven van effectieve feedback. Goed onderbouwde feedback helpt mensen groeien, resultaten halen en gemotiveerd blijven. Vandaar dus dat we er een hele dag aan wijden!
Faro vorming

Collectiewaardering en -planning voor musea met een klein team

Wat is een collectieplan? Waarom is een collectieplan zo’n belangrijk onderdeel van uw collectiebeleid? En wat is de rol van collectiewaardering daarbij? In deze cursus maken we musea met een klein team wegwijs in de wereld van de collectieplanning en
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid'

In 2018 organiseert Demos voor de tweede maal het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' over het lokaal cultuurbeleid in de netwerkgemeente.

Sharing Arts & Heritage

Samen met Europese collega’s kennis, ideeën en ervaringen uitwisselen over cultuureducatie en cultuurparticipatie? Dat kan op de conferentie Sharing Arts & Culture in Leeuwarden op 18 en 19 oktober.

Zesde Netwerkdag voor Vlaamse en Nederlandse Registrars

Op 19 oktober 2018 is er de zesde netwerkdag voor Nederlandse en Vlaamse Registrars. Dit jaar heet het STAM in Gent u welkom.

Musea Brugge Research School | Derde editie

Van 20 tot 22 oktober 2018 en van 9 tot 11 februari 2019 organiseren het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en Musea Brugge voor de derde keer een Musea Brugge Research School.

Erfgoed beter bewaren? Workshop AIRCHECQ

Ontmasker met de AIRCHECQ-tools onzichtbare risico’s en verbeter de bewaaromstandigheden voor uw collectie. In drie stappen begeleidt de AIRCHECQ-methode u naar een goede oplossing, specifiek voor uw bewaarruimte of tentoonstellingszaal.
Faro vorming

Workshop Google Analytics & Google Adwords

De impact van uw website meten of de vindbaarheid daarvan analyseren, het is voor velen onder ons niet evident. Daarom organiseren we op 24 oktober 2018 een workshop Google Analytics en Google Adwords.
Faro vorming

Studiereis VVBAD Letland

Van 24 tot 27 oktober 2018 organiseert VVBAD een studiereis in Letland. Ook voor erfgoedbibliothecarissen heeft de reis heel wat moois te bieden.

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Wat verandert de AVG voor uw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum?

Storytelling voor organisaties met gidsenwerking

Rudy Pieters toont in deze workshop aan dat je door emotie en betekenis in je verhalen en communicatie te leggen, inspiratie bij je klant kan opwekken. Kortom hoe, waarom en waar doe je aan storytelling?

De kerk in het midden? Netwerkmoment Erfgoed Noord- en Midden-Limburg

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Monumentenwacht Limburg, de IOED's Lage Kempen en Regionaal Landschap Kempen en Maasland, FARO en Herita organiseren op donderdag 25 oktober De kerk in het midden?, een netwerkmoment voor de erfgoedsector van Noord- en Midden-Limburg.

Starterscursus lokale erfgoedcoördinator/-consulent. Cultureel-erfgoedwerk in een lokale beleidscontext

Bent u pas gestart als erfgoedwerker bij een lokaal bestuur of een erfgoedcel? Dan is deze introductiecursus helemaal voor u. U krijgt een mix van informatie, praktische tools, inspirerende voorbeelden en advies op maat.
Faro vorming

Bootcamp ErfgoedApp

Dit bootcamp is een vervolg op de workshop ErfgoedApp en heeft tot doel om uw ErfgoedApp-tour of -idee nog multimedialer, meer augmented en beter te maken. We dompelen u onder in de wondere wereld van storytelling, smartphone video, augemented reality,
Faro vorming

Hands-on Wikidataworkshop

In de context van de zesde verjaardag van Wikidata, organiseren PACKED vzw, Wikimedia België en de Koninklijke Bibliotheek van België op maandag 29 oktober 2018 een gratis hands-on Wikidataworkshop.

Cultural Policy in the Polder

Ter ere van het verschijnen van het boek 'Cultural Policy in the Polder' vindt op 30 oktober 2018 een symposium plaats voor beleidmakers, onderzoekers, studenten en overige geïnteresseerden.
2018 - november

Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Een efficiënt beheer van uw collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) waarin ze bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt u deze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in?

Erfgoed & dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In deze vorming leggen we aan medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties uit hoe ze een aanbod kunnen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Storytelling voor organisaties met gidsenwerking

Rudy Pieters toont in deze workshop aan dat je door emotie en betekenis in je verhalen en communicatie te leggen, inspiratie bij je klant kan opwekken. Kortom hoe, waarom en waar doe je aan storytelling?

Het Groot Onderhoud 2018

Vrijdag 9 november 2018. Die dag houdt u best vrij in uw agenda. Want dan wordt u verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers voor de achtste editie van het Groot Onderhoud.
Faro vorming

Veilig beveiligd. Erfgoeddepots

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veiligstellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doet u dat? Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Op 14 november organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD voor de achtste maal een overlegplatform voor alle erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Introductiecursus museologie

In deze cursus staan we stil bij de belangrijkste transities die de museologie in de 20e eeuw doormaakte, en reflecteren we over actuele uitdagingen. We doen dit aan de hand van enkele auteurs die tot de canon van de museologie
Faro vorming

Rediscovered: new technologies on historical artefacts

Op vrijdag 16 november a.s. organiseert Universitaire Bibliotheken Leiden een symposium over nieuwe onderzoekstechnieken toegepast op oude stukken.

Studiedag Klimaatnetwerk Vlaanderen. Save the date

Benieuwd naar de stand van zaken in verband met het nieuwe denken over klimaatbeheersing van cultureel erfgoed? Dan mag u deze studiedag zeker niet missen.
Faro vorming

Save the date: studiedag 'bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed'

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseert ETWIE in samenwerking met de Nederlandse Stichting Bedrijfsgeschiedenis op vrijdag 16 november een studiedag met als werktitel 'Bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed'.

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

In deze opleiding gaan we dieper in op substitutie na digitalisering, het vervangen van de analoge versie door een digitale kopie. Wanneer kan en mag je de papieren versie na digitalisering weggooien? Aan welke eisen moet je digitaliseringsproces en je

Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vice versa

Wat doet Europa op het vlak van erfgoed en wat betekent dit voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk? Een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers.

Niet te verwaarlozen: onderhoud van het depot

Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot ontsnappen soms aan de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Mixed Reality Uncovered

Virtual reality is, net als artificial intelligence en the internet of things, alomtegenwoordig. In de cultuursector in Vlaanderen en Brussel is het nog een zoektocht. Deze inspiratiedag van Cultuurconnect wil uw zoektocht vergemakkelijken.

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan.
Faro vorming

WOII door de ogen van je publiek? Een praktische inspiratiedag

Met het oog op de herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog focussen we tijdens deze inspiratiedag op de vraag hoe archieven, musea, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties aan de slag kunnen gaan met deze mijlpaal.
Faro vorming

Storytelling voor organisaties met gidsenwerking

Rudy Pieters toont in deze workshop aan dat je door emotie en betekenis in je verhalen en communicatie te leggen, inspiratie bij je klant kan opwekken. Kortom hoe, waarom en waar doe je aan storytelling?

Touring Belgium. A nation’s patrimony in print, ca. 1795-1914

Op 23 november vindt in Gent een studiedag plaats waarop zal ingezoomd worden op hoe en waarom toeristen, schrijvers, kunstenaars en historici gedurende de 19e eeuw het ontluikende architecturale en artistieke patrimonium van België verkenden.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.

Starten met waardering | Basiscursus december

In deze basiscursus leert u hoe een waarderingsproces eruitziet. We overlopen de verschillende fases in het waarderen en helpen u om een keuze te maken uit de verschillende tools die hiervoor bestaan.
Faro vorming

Cultureel erfgoed voor welzijn | Opening conferentie en boekpresentatie

Ignaas Devisch opent op 28/11 in Gent de internationale conferentie 'Participation in cultural heritage for mental health recovery'. Tegelijk lanceren we de publicatie 'Cultureel erfgoed voor erfgoed'. Ook wie niet deelneemt aan de conferentie is van harte welkom!
Faro vorming

Participation in Cultural Heritage for Mental Health Recovery | International Conference

Op 29 en 30 november 2018 brengt deze conferentie experten uit heel de wereld en uit verschillende sectoren samen rond interventies met cultureel erfgoed die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen.
Faro vorming

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming
2018 - december

Lezing op zondag. Incidents in a museum: tentoonstellingsruimten in film

In de compilatiefilm 'Incidents in a Museum: Art Galleries in Film' presenteert Steven Jacobs een onderzoek naar de verschillende manieren waarop musea worden voorgesteld in speelfilms.

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

De bedoeling van deze dag is om u aanknopingspunten en structuur te bieden zodat u na afloop zelf aan de slag kan. Onderwerpen als collectievorming, collectieprofiel, beschrijving, waarderen, herbestemmen en het opstellen van prioriteiten komen aan bod.

Erfgoed en immersieve storytelling

Ontwikkelingen in het digitale landschap gaan als een sneltrein. Om u te helpen om het bos van de bomen te onderscheiden, brengt FARO op dinsdag 4 december een resem inspirerende lezingen en praktijkvoorbeelden in stelling over immersieve storytelling.
Faro vorming

4th international colloquium on design, branding and marketing

The International Colloquium on Design, Branding and Marketing was established to explore aspects of integrative theory and praxis relative to research methodologies, and professional and educational applications that cross perceived boundaries between marketing and design to develop meaningful dialogue relative

Is dit voor ons archief: verantwoord verwerven en afstoten op basis van een collectieplan

Privéarchieven, documentaire collecties en bewaarbibliotheken kunnen een mooie aanvulling zijn op het gemeente- of OCMW-archief. Ze vergen echter een heel andere aanpak dan de archieven van de eigen diensten.

Onderzoeksdag My big Research in a tiny Speech

Met welke onderzoeksprojecten zijn studenten uit de opleiding conservatie-restauratie bezig? Hoe verloopt hun onderzoek? Op 11 december 2018 verwelkomt SHAKE in Conservation in La Boverie (Luik) studenten, professionals en pas afgestudeerden op de Student Research Day. Onder het motto '

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2019 - januari

Winterschool 2019 Archives & Outreach

Speciaal voor de vijfde jubileumeditie van de Summer & Winter Schools Archives & Education in 2019 hebben we de focus verlegd naar het ontwikkelen van outreachprogramma's met documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Faro vorming