2023 - februari

Online infosessie Cultuurkuur

Hoe kunt u als cultuurorganisatie Cultuurkuur inzetten om uw scholenaanbod bekend te maken? Kom het te weten in deze infosessie.

Developing Digital Transition Strategies for Cultural Heritage Institutions

Hoe ontwikkelt en implementeert u effectieve digitale strategieën in cultureel-erfgoedinstellingen? U leert er meer over in deze MOOC.

Terroir-as-heritage. The instrumentalization of culinary locality in reinforcing identity | ICAG-seminarie

Dit ICAG-seminarie wordt gehouden in het Engels en vindt plaats op maandag 13 februari 2023, 13.00 - 14.00 uur.

Toe­komst­con­gres SARC

Om een helder zicht te krijgen op wat er dreigt in de sectoren die ons drijven, maar ook om samen na te denken waar we naartoe willen en hoe we daar kunnen geraken, organiseert de SARC op 13 februari 2023

Food for Thoughts | Linked Data: achtergrond, kansen, uitdagingen en actie!

KVAN organiseert in een laagdrempelige format Food for Thoughts. Webinars waarin het trends, ervaringen en ontwikkelingen uit de sector met u deelt. Voor en door leden.

Dig It Up 2023

Tijdens Dig It Up, op dinsdag 14 februari, ontdekt u alles over digitale cultuureducatie gericht op kleuters, kinderen en jongeren.
Faro vorming

Startmoment Schatten van Vlieg 2023

Op 14 en 16 februari trapt publiq de Schatten van Vlieg campagne af met een online startmoment.

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob (februari 2023) | FARO Verkenner

Bent u net gestart in de erfgoedsector en heeft u nood aan basisinformatie over erfgoedwerk? Wil u kennismaken met de werking van FARO en met collega-beginners in de sector? Dan is deze vorming precies wat u zoekt.
Faro vorming

Hoe erfgoed inzetten in zorg? Leren door doen!

Tijdens dit vormingstraject van vijf interactieve workshops leert u methodieken actief toe te passen in uw erfgoedpraktijk. Aan het einde van de reeks bezit u de nodige handvatten om interventies op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden.
Faro vorming

Infodag EU-subsidies voor de cultuursector

Op 15 februari 2023 organiseren VLEVA, Cultuurloket, Creative Europe Desk Vlaanderen en Kunstenpunt een nieuwe EU-subsidiedag voor de cultuursector in Vlaanderen.

Publiekdomeindag 2023 en Rechtenworkshop

Benieuwd naar de acties die verschillende cultureel-erfgoedinstellingen in 2022 ondernamen om hun publiekdomeincollecties toegankelijk te maken? Schrijf u dan snel in.

[PULSE] Sectoroverleg Cultureel Erfgoed Praktijkbezoek M Leuven

Op donderdag 16 februari 2023 nodigen FARO en Pulse Transitienetwerk museum- en erfgoedprofessionals uit voor een overleg over duurzaamheid. U ontdekt de initiatieven en inspanningen van het museum M in Leuven vanuit eerste hand.

IIIF Friday | Mmmonk slotevent

Op 17 februari 2023 stellen de Mmmonk-partners de doelstellingen, de processen en de resultaten van Mmmonk voor in de KBR.

Infosessie over de projectoproep rond nalatenschappen van kunstenaars

Een eerste generatie hedendaagse kunstenaars sluiten hun oeuvre af. Maar hoe gaan we om met wat ze nalaten? De minister van Cultuur lanceert een eenmalige projectoproep. Er is ook een infosessie.

Beter vergaderingen leiden

In deze opleiding leert u om efficiënter te vergaderen, met minder energie. En misschien nog belangrijker: u ontdekt hoe u méér impact kunt hebben in de vergadering zelf.

Collegagroep Communicatie I Hoe communiceer ik over mijn Erfgoeddagactiviteit?

In deze basissessie getuigen een aantal Erfgoeddagorganisatoren over hun ervaringen met communicatie over een evenement. Samen gaan we hier dieper op in.
Faro vorming

GRACE | Studiedag kunst- en erfgoedcriminaliteit: een caleidoscoop van fenomenen (en hun gefragmenteerde aanpak)

Het GRACE-netwerk (Ghent Research institute for Art and cultural heritage Crime and law Enforcement) organiseert zijn eerste studiedag over erfgoed en kunstcriminaliteit op 27 februari.

Collegagroep Communicatie | Sociale media: hoe haalt u er meer uit?

Tijdens twee collegagroepen laten we collega-erfgoedwerkers aan het woord over hun socialemediastrategie en -aanpak.
Faro vorming

Nascholing heraldiek

Hoe leest u een wapenschild? Hoe ziet een markiezenkroon eruit? Wat betekent 'in keel'? Op deze en op veel meer vragen krijgt u het antwoord tijdens deze drie lezingen.

Aan de slag met kapelerfgoed

Wil u graag informatie vinden over een kapel in uw buurt? Of wil u een activiteit organiseren gelinkt aan een kapel? Dan is deze vormingsreeks iets voor u.
2023 - maart

Win-win-win in vrijwilligersland

Tijdens deze studiedag leert u hoe u een win kunt creëren voor de vrijwilliger, de organisatie, het vrijwilligerswerk en de samenleving. Hoe ruimt u obstakels uit de weg en springt u met z’n allen over de hindernissen?

ICOM CECA Netwerkmoment 2023

Het jaarlijks netwerkmoment van ICOM CECA (Comité voor educatie en culturele actie) België vindt dit jaar plaats in het KMSKA. Tijdens dit netwerkmoment maakt u kennis met het vernieuwde museum en in het bijzonder met de publiekswerking en nieuwe bemiddelingsprojecten.

Wiki Café: Fotocollectie Serck

Op donderdag 2 maart organiseert het Industriemuseum in samenwerking met de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, het Vlaams Architectuurinstituut en Wikimedia Belgium een Wiki Café.

Netwerkdag archieven

Op deze eerste 'Netwerkdag voor archieven' verneemt u de resultaten van de recente nodenbevraging van de archiefsector. En denkt u samen mee na over oplossingen en toekomstplannen.
Faro vorming

Info- en schrijfsessie over de Brexit Adjustment Reserve

Tijdens deze infosessie krijgt u meer uitleg over de Brexit Adjustment Reserve. In de aansluitende schrijfsessie wordt u geholpen bij uw dossier.

Sectordag van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag nodigt het KIK erfgoedprofessionals uit voor een sectordag. Onderzoekers, academici, museologen, conservator-restaurateurs, promovendi en studenten kunnen op deze dag kennismaken met de medewerkers van het KIK en andere sectorgenoten.

FAAD-studiedag | Data-archivering

Archiveren van papier kennen we al honderden jaren. Archiveren van data is echter vrij nieuw en een voor velen nog onontgonnen terrein. De FAAD wil hier iets aan doen door deze studiedag.

Shattered ceilings. Women in the Museum symposium

Hoe zorg je voor bewustwording van het genderperspectief en duurzame inbedding van het vrouwelijke verhaal in een museale context?

Kwaliteit in gidsenwerking: workshops

Wilt u zich graag nog verdiepen in hoe u best omgaat met uw huidige gidsenploeg? Volg dan de workshops 'Kwaliteit in gidsenwerking'. Docente Janien Prummel coacht in drie bijeenkomsten verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking.
Faro vorming

Does sex matter? Studiedag vrouwelijke kunstenaars en genderdiversiteit in musea en de kunstwereld

Op 8 maart vindt in Ieper een studiedag plaats over genderdiversiteit en de positie van vrouwelijke kunstenaars in musea en tentoonstellingen.
Faro vorming

Werkbezoek tentoonstellingsproductie en museumtechnieken

Op 9 maart bent u welkom in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en zoomen we in op enkele thema’s zoals het recente verbouwproject, de organisatie van de inhuizing van de collectie, de integratie van multimedia en techniek
Faro vorming

Kick-off lerend netwerk ‘Erfgoed, onderzoek en kennisontwikkeling’

Om de opzet van het lerend netwerk toe te lichten en na te gaan welke vragen en inzichten er in de sector leven rond onderzoek en kennisproductie organiseert FARO een startmoment. Hierop willen we zowel informeren, inspireren als het gesprek
Faro vorming

Studiedag ‘Erfgoed & vuur’

De vierde studiedag in de reeks ‘Erfgoed en de 4 elementen’ vindt plaats op 14 maart 2023 in het Provinciehuis Leuven en gaat dieper in op brandpreventie van cultureel erfgoed.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Pas het barrièremodel diefstal cultureel erfgoed toe op uw organisatie

In deze workshopreeks wordt u begeleid om het barrièremodel voor kunstcriminaliteit doeltreffend te implementeren in uw organisatie.
Faro vorming

Collegagroep digitale collectieregistratie

De Collegagroep digitale collectieregistratie brengt projecten samen die ondersteuning krijgen via de ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’, een initiatief van het Departement CJM. De bijeenkomsten staan ook open voor collega's uit de cultureel-erfgoedsector.
Faro vorming

Studiereis OKBV naar Duitsland

Van 21 maart 2023 tot 24 maart 2023 brengt OKBV een bezoek aan de Duitse collega's in Keulen, Düsseldorf en Frankfurt. Gaat u mee?

Hoe spreekt u een jong publiek aan met uw erfgoedverhaal?

Zoekt u ook naar een manier om een groep jongeren actief te betrekken bij uw rondleiding? Bent u benieuwd hoe u kunt inspelen op hun leefwereld en tegelijkertijd ook uw collectie kunt laten ‘spreken’?
Faro vorming

Kick-off lerend netwerk mondelinge geschiedenis

Omdat erfgoedwerkers veel van elkaar kunnen leren start FARO met Amsab-ISG een lerend netwerk over mondelinge geschiedenis. Deze ontmoeting op 22 maart geeft daartoe het startschot.
Faro vorming

Lerend netwerk reuzencultuur

Op zaterdag 25 maart komt het lerend netwerk rond reuzencultuur in kader van het project Focus Vakmanschap opnieuw samen. Plaats van afspraak wordt Bolwerk in Kortrijk, de thuis van reuzin Kleine Emma.

Forumdag | Samen leren uit het verleden: hoe omgaan met gevoelige thema’s?

Op deze Forumdag maakt u kennis met inspirerende creatieve werkvormen om u als leerkracht te versterken in het omgaan met de ongemakkelijke gesprekken die historische thema’s kunnen oproepen.

De bronnen van de biograaf. Studiedag over de schrijversbiografie en de rol van bronnenmateriaal

Met het colloquium De bronnen van de biograafop 30 maart 2023 wil het Letterenhuis in samenwerking met de VUB en Literatuur Vlaanderen de aandacht vestigen op wat bronnen te bieden hebben voor biografen – en voor welke uitdagingen ze hen

Contactdag ‘Beestig erfgoed’

Neem uw agenda bij de hand en kruis alvast donderdag 30 maart aan. Samen met FARO organiseert CAG dan een beestige Contactdag in Leuven.
2023 - april

Vrijwilligers rekruteren en motiveren voor lokale erfgoedverenigingen

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt nog moeilijker. En als u dan die witte raaf gevonden hebt, hoe houdt u die dan aan boord?

Borgen van immaterieel erfgoed. Starttraject voor erfgoedgemeenschappen

Ga aan de slag met het borgen van uw immaterieel-erfgoedpraktijk!

Cursusreeks oud schrift & documentanalyse (voor gevorderden) | Bronnen in het Rijksarchief ontcijferd

De opzet van deze lessenreeks is de deelnemers grondig kennis te laten maken met diverse bronnen uit het ancien régime (14de-18de eeuw) die in het Rijksarchief bewaard worden.

Workshop copywriting | Schrijf straffer. Met meer resultaat

Ontdek hoe u schrijft voor uw doelgroep (niet voor uzelf of voor uw baas). U gaat met massa’s tips en inzicht naar huis.
Faro vorming

Communicatiebeleid | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 1

Hoe kan een socialprofitorganisatie haar communicatiebeleid beter aanpakken? Eric Goubin (Thomas More hogeschool & Kortom) schetst een denkkader voor communicatiemedewerkers.
Faro vorming
2023 - mei

Erfgoed en meerstemmigheid. Nieuwe verhalen voor historische gebouwen?

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.

Communicatieplanning | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 2

Een communicatieplan is een belangrijke basis en een handig werkinstrument voor het communicatiebeleid van elke organisatie. Eric Goubin vertelt hoe u stapsgewijs een communicatieplan opstelt.
Faro vorming

Erfgoed en duurzaamheid: een kijk op vensters

Op donderdag 4 mei 2023 organiseert het Steunpunt Duurzaam Wonen & Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een studiedag rond erfgoed en duurzaamheid.

Socialemediastrategie en scanbaar schrijven | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 3

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u twee thema's voorgeschoteld die u meteen in de praktijk kunt toepassen.
Faro vorming

IIPC Web Archiveringsconferentie 2023 | Resilience and Renewal: save the date & oproep

De call for proposals voor de Web Archiveringsconferentie (WAC) vanuit International Internet Preservation Consortium (IIPC) is geopend!

Cultural Heritage, Ageing, Disability, and Identity | Lezing door Simon Hayhoe

Lezing in het Engels. De lezing is onderdeel van de Leuven Health Humanities Lecture Series, die dit jaar inzoomt op het thema ouder worden, 'ageing'.

Interpret Europe | Creating learning landscapes through heritage interpretation

Van 12 tot en met 15 mei 2023 organiseert Interpret Europe in de historische stad Sighișoara (Roemenië) de conferentie Creating learning landscapes through heritage interpretation.

Groot Onderhoud 2023

Op dinsdag 16 mei 2023 wordt u verwacht voor een Groot Onderhoud dat qua urgentie en relevantie zijn gelijke niet kent. Komt u in Lamot Mechelen meedenken en -praten over de impact van de klimaatcrisis op erfgoed?
Faro vorming

Diversiteitscommunicatie en Mediabeleid | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 4

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u twee thema's voorgeschoteld die u meteen in de praktijk kunt toepassen.
Faro vorming

Coated Fabrics Collection Care | Symposium

MoMu presenteert het symposium Coated Fabrics Collection Care dat op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2023 plaatsvindt in Antwerpen, België. Dit symposium omvat de resultaten van Glossy Surfaces, een onderzoek naar conservatiebehandelingen voor thermoplastic polyethuraan (TPU) coatings in

Collegagroep Communicatie | Wat is het abc van efficiënte vormgeving?

Werkt u als communicatiemedewerker of -verantwoordelijke in de cultureel-erfgoedsector? Dan stuit u ongetwijfeld ook geregeld op allerhande vragen. Zowel strategische als heel operationele vragen waarover u graag eens van gedachten wil wisselen met collega’s. Omdat sommige collega’s dezelfde vragen hebben
Faro vorming
2023 - juni

Leve immaterieel erfgoed

Leve immaterieel erfgoed is een dag vol feest, ontmoeting en inspiratie.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector

In deze basiscursus krijgen de deelnemers een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.
Faro vorming

Oefening & presentatie | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 5

Geen theorie zonder praktijk. We luisteren naar uw ideeën om een of meerdere communicatieproblemen in uw organisatie beter aan te pakken.
Faro vorming
2023 - oktober

Informatie aan Zee 2023: save the date

Op 19 en 20 oktober 2023 organiseert de VVBAD de achttiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee.
2024 - mei

The 8th Architectural Finishes Research Conference over kleurhistorisch onderzoek

Een internationale conferentie over de afwerking in en op gebouwen, georganiseerd door partners uit de lage landen.