2023 - maart

Art Academy | Schoonmaken van uw collectie (museaal schoonmaken)

Deze cursus zoomt in op de gevaren van stof en vuil, manieren om de collectie en de omgeving correct schoon te maken en hoe het reinigen in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd kan worden.

Cultureel-erfgoeddebatten van het postgraduaat Cultureel erfgoed KU Leuven

Een reeks debatten over hete hangijzers binnen het erfgoedveld. Georganiseerd door studenten van de opleiding in samenwerking met externe experts.

Ons gedeeld verleden

Met het gelijknamige boek als uitgangspunt verkennen we op deze studiedag hoe superdiversiteit een plek kan vinden in de erfgoedwerking.
Faro vorming

Webinar updates in de UiTdatabank

Met de UiTdatabank bereikt u een breed publiek voor uw activiteit. Momenteel voegt publiq heel wat verbeteringen en updates door aan de invoermogelijkheden. In deze sessie ontdekt u wat er allemaal nieuw is en hoe u hier het meeste uithaalt.

Forumdag | Samen leren uit het verleden: hoe omgaan met gevoelige thema’s?

Op deze Forumdag maakt u kennis met inspirerende creatieve werkvormen om u als leerkracht te versterken in het omgaan met de ongemakkelijke gesprekken die historische thema’s kunnen oproepen.

Workshop | Betrek influencers bij de communicatie over uw aanbod

Heel wat communicatiemedewerkers zijn op zoek naar manieren om influencers online mee in te zetten in de communicatie over hun aanbod. Wat als we die zoektocht nu eens samen aanpakken? Richtpunt: uw activiteit op Erfgoeddag.
Faro vorming

De bronnen van de biograaf. Studiedag over de schrijversbiografie en de rol van bronnenmateriaal

Met het colloquium De bronnen van de biograafop 30 maart 2023 wil het Letterenhuis in samenwerking met de VUB en Literatuur Vlaanderen de aandacht vestigen op wat bronnen te bieden hebben voor biografen – en voor welke uitdagingen ze hen

Contactdag ‘Beestig erfgoed’

Op donderdag 30 maart organiseert CAG samen met FARO een 'beestige' Contactdag in Leuven.
Faro vorming

Medisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel: waar staan we vandaag?

Er beweegt heel wat rond het medisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Op donderdag 30 maart organiseren ETWIE en ErfgoedLab Antwerpen (in samenwerking met UAntwerpen) daarom een studiedag.

Collectieveiligheid bij protestacties

Maatschappelijke onrust uit zich soms in demonstraties en protestacties bij collectiebeherende organisaties. Hoe bereidt u zich als organisatie hierop voor? En wat levert een goed evaluatieproces achteraf op?
Faro vorming

Digital Heritage Seminar | Historical Newspapers in the Digital Age

Guillaume Bernard (La Rochelle Université) legt uit hoe algoritmen, datasets en analyses onderzoekers helpen om gedigitaliseerde oude krantenverzamelingen te doorzoeken.

Online inspiratiesessie [PULSE]: hoopvolle toekomstscenario's

We hebben nood aan nieuwe narratieven. Verhalen hebben de kracht om mensen mee te nemen en te doen dromen. Zo krijgen we de duurzaamheidswaarden in het hart en hoofd van de samenleving.

Webinar | Subsidies aanvragen uit de Brexit Adjustment Reserve

Tijdens een infosessie op 31 maart ontvangt u meer uitleg over de mogelijkheden en voorwaarden waaraan u moet voldoen en hoe u de subsidie kunt aanvragen.
2023 - april

Art Academy | Eerste hulp voor erfgoedcollecties (collectiehulpverlening)

Tijdens deze basiscursus collectiehulpverlening leert u wat de gevaren zijn bij verschillende calamiteiten. De nadruk ligt op brand en wateroverlast, maar ook aantasting door schimmels en ongedierte komen aan bod.

Vrijwilligers rekruteren en motiveren voor lokale erfgoedverenigingen

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt nog moeilijker. En als u dan die witte raaf gevonden hebt, hoe houdt u die dan aan boord?

Behoud van waardevolle (papieren) archieven | Workshop

Raken uw archiefstukken soms nodeloos beschadigd? Met deze opleiding reikt Escala kennis en diverse nuttige tools aan om met meer aandacht om te gaan met archivale (papieren) collecties.

Borgen van immaterieel erfgoed. Starttraject voor erfgoedgemeenschappen

Ga aan de slag met het borgen van uw immaterieel-erfgoedpraktijk!

Cursusreeks oud schrift & documentanalyse (voor gevorderden) | Bronnen in het Rijksarchief ontcijferd

De opzet van deze lessenreeks is de deelnemers grondig kennis te laten maken met diverse bronnen uit het ancien régime (14de-18de eeuw) die in het Rijksarchief bewaard worden.

Under the magnifying glass: object-related research in museum costume-/ fashion collections

Voor dit symposium heeft het Rijksmuseum een aantal gerenommeerde sprekers (curatoren, conservatoren, onderzoekers) uit binnen- en buitenland uitgenodigd om hun beproefde en nieuwe onderzoeksmethoden te presenteren.

Art Academy | Het juiste klimaat voor uw collectie

In deze cursus leert u meer over de gevaren van een ongunstig klimaat en hoe u ze kunt verbeteren. U leert werken met dataloggers, een klimaatrapportage op te stellen en de mogelijke oorzaken van schommelingen te achterhalen.

[PULSE] Praktijksafari | Tournevie & Growfunding

Voor de eerste Praktijksafari van 2023 nodigt Pulse Transitienetwerk u uit voor een bezoek aan Tournevie, de betaalbare en ecologische bibliotheek voor gereedschap in Brussel en bovendien pionier in dit genre.

Workshop command line voor beginners

Uw computer op een snelle manier beheren en repetitieve taken automatiseren? Dat kan met de command line.

De grote FAAD-quiz

Voor de derde keer organiseert het FAAD op 21 april 2023 i.s.m. het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) en het Liberaal Archief/Liberas De Grote FAAD-Quiz. Locatie is opnieuw het Liberaal Archief in Gent.

Metaalvondsten conserveren

Els Tielemans, conservator bij IOED Erfpunt, deelt door middel van een lezing haar ervaring met metaalconservatie. Achteraf krijgt u een rondleiding in het onroerend-erfgoeddepot Waasland.

Bootcamp open culturele data 2023 (6e editie)

Worstelt u met de implementatie van opendatadoelstellingen? Of wil u uw vaardigheden hierrond bijspijkeren? Dit voorjaar vindt de zesde editie van het meemoo-bootcamp open culturele data plaats.

Workshop copywriting | Schrijf straffer. Met meer resultaat

Ontdek hoe u schrijft voor uw doelgroep (niet voor uzelf of voor uw baas). U gaat met massa’s tips en inzicht naar huis.
Faro vorming

Studiedag historisch interieur en design 2023

De studiedag wil een forum bieden en een stimulans betekenen voor het wetenschappelijk onderzoek in België naar de geschiedenis van het interieur en design.

Communicatiebeleid | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 1

Hoe kan een socialprofitorganisatie haar communicatiebeleid beter aanpakken? Eric Goubin (Thomas More hogeschool & Kortom) schetst een denkkader voor communicatiemedewerkers.
Faro vorming

Art Academy | Voorbereid omgaan met een calamiteit (schrijven van een collectiehulpverleningsplan)

Hebt u hulp nodig bij het ontwerpen van een CHV- of calamiteitenplan? Deze training leert u er meer over.
2023 - mei

Erfgoed en meerstemmigheid. Nieuwe verhalen voor historische gebouwen?

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.

Intakedagen Serieregister

Kom naar een van de geplande intake dagen van het Serieregister!

Studiedag VRB | Kerkelijke bibliotheken in Vlaanderen vandaag

Hoe staan kerkelijke bibliotheken er vandaag voor in Vlaanderen? Hoe gaan ze om met de uitdagingen waarvoor ze worden gesteld en welke ondersteuning is er mogelijk als de eigen draagkracht niet meer volstaat?

Communicatieplanning | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 2

Een communicatieplan is een belangrijke basis en een handig werkinstrument voor het communicatiebeleid van elke organisatie. Eric Goubin vertelt hoe u stapsgewijs een communicatieplan opstelt.
Faro vorming

Art Academy | Veilig transport van erfgoedobjecten (art handling)

In deze deels theoretische, deels praktische opleiding krijgt u handvatten om zelf veilig aan de slag te gaan met het hanteren van objecten.

Erfgoed en duurzaamheid: een kijk op vensters

Op donderdag 4 mei 2023 organiseert het Steunpunt Duurzaam Wonen & Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een studiedag rond erfgoed en duurzaamheid.

Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Tijdens de workshops geeft een medewerker van het Rijksarchief u praktische informatie over het gebruik van het bronnentype in kwestie.

Hoe betrekt u jongeren bij de erfgoedactiviteiten van uw vrijwilligersorganisatie?

In deze vorming geven we concrete tips over hoe u jongeren kunt betrekken bij uw erfgoedactiviteit en hoe uw uw organisatie aantrekkelijker kunt maken voor jongeren.
Faro vorming

Socialemediastrategie en scanbaar schrijven | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 3

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u twee thema's voorgeschoteld die u meteen in de praktijk kunt toepassen.
Faro vorming

IIPC Web Archiveringsconferentie 2023 | Resilience and Renewal

De webarchiveringsconferentie van het International Internet Preservation Consortium (IIPC) wordt dit jaar gehouden in Hilversum, bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (B&G).

Art Academy | Wat te doen tegen biologische schade?

Wat kunt u doen als u ongewenste gasten aantreft in uw collectie? In deze cursus leert u hoe u een collectie kunt monitoren en schade voorkomen.

Cultural Heritage, Ageing, Disability, and Identity | Lezing door Simon Hayhoe

Lezing in het Engels. De lezing is onderdeel van de Leuven Health Humanities Lecture Series, die dit jaar inzoomt op het thema ouder worden, 'ageing'.

Interpret Europe | Creating learning landscapes through heritage interpretation

Van 12 tot en met 15 mei 2023 organiseert Interpret Europe in de historische stad Sighișoara (Roemenië) de conferentie Creating learning landscapes through heritage interpretation.

Lerend netwerk | Digitale kaarten maken in Quantum GIS voor uw historisch onderzoek

Via het programma Quantum GIS (QGIS) kunt u zelf aan de slag om digitale kaarten te maken. In dit lerend netwerk focust Histories om een fysieke kaart op perceelsniveau van uw gemeente digitaal te maken. Het programma is gratis te

Groot Onderhoud 2023

Op dinsdag 16 mei 2023 wordt u verwacht voor een Groot Onderhoud dat qua urgentie en relevantie zijn gelijke niet kent. Komt u in Lamot Mechelen meedenken en -praten over de impact van de klimaatcrisis op erfgoed?
Faro vorming

Diversiteitscommunicatie en Mediabeleid | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 4

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u twee thema's voorgeschoteld die u meteen in de praktijk kunt toepassen.
Faro vorming

Inspiratie- en netwerkdag voor collectiebeheerders: digitale ontwikkelingen in het immaterieel-erfgoedlandschap

Op dinsdag 23 mei nodigt Werkplaats immaterieel erfgoed u uit op een dag vol inspiratie over digitale ontwikkelingen in het immaterieel-erfgoedlandschap die raken aan het werk van collectiebeheerders.

Aan de slag met inclusieve taal

Vraagt u zich af hoe u inclusief taalgebruik kunt toepassen in uw werking én deelt u hierbij graag uw eigen inzichten en ervaringen? Dan is dit webinar iets voor u!
Faro vorming

Coated Fabrics Collection Care | Symposium

Het symposium Coated Fabrics Collection Care omvat onder meer de resultaten van Glossy Surfaces, een onderzoek naar conservatiebehandelingen voor thermoplastic polyurethaancoatings in modecollecties.

[PULSE] Praktijksafari | Proeven van Biodiversiteit

Samen met Natuuracademie nodigt Pulse Transitienetwerk u uit in het Natuurpunt Museum in Turnhout. Dit huis stond aan de bakermat van de natuurbeweging in Vlaanderen en Natuuracademie organiseert hier diverse activiteiten en stelt een grote collectie dieren tentoon.

Digital Heritage Seminar | Assessing Biases in Digitised Newspaper Collections

Kaspar Beelen (Alan Turing Institute) introduceert de 'Environmental Scan’ als methode om verborgen vooroordelen in gedigitaliseerde krantencollecties te onderzoeken.

Collegagroep Communicatie | Wat is het abc van efficiënte vormgeving?

Werkt u als communicatiemedewerker of -verantwoordelijke in de cultureel-erfgoedsector? Dan stuit u ongetwijfeld ook geregeld op allerhande vragen. Zowel strategische als heel operationele vragen waarover u graag eens van gedachten wil wisselen met collega’s. Omdat sommige collega’s dezelfde vragen hebben
Faro vorming

Workshop | Gedeelde uitdagingen in citizen science

Bij het opzetten van citizen science komen heel wat unieke uitdagingen kijken. Op 31 mei organiseert Scivil drie workshops om deze uitdagingen te bespreken en samen mogelijke oplossingen te bedenken.
2023 - juni

Art Academy | Gevaarlijk erfgoed

In deze cursus ligt de nadruk op het herkennen van asbestverdacht materiaal in museale collecties. U leert wat asbest is en hoe het kan voorkomen in erfgoedobjecten. U maakt ook kennis met de gevaren en de huidige regelgeving.

Leve immaterieel erfgoed

Leve immaterieel erfgoed is een dag vol feest, ontmoeting en inspiratie.

International Spring School Cultural Heritage & Wellbeing: Textile Cities

In 2023 en 2024 organiseert Museum Dr. Guislain met verschillende partners een reeks van internationale vormingsmomenten in drie Europese steden met een rijk textielerfgoed: Gent, Leeds en Tilburg.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector

In deze basiscursus krijgen de deelnemers een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.
Faro vorming

Gidsen voor laaggeletterde en analfabete groepen

Gidst u laaggeschoolde of analfabete groepen? Wil u graag weten hoe u met deze doelgroepen kunt werken? Dan is deze workshop iets voor u.
Faro vorming

Oefening & presentatie | Basisopleiding Communicatie voor erfgoedorganisaties, deel 5

Geen theorie zonder praktijk. We luisteren naar uw ideeën om een of meerdere communicatieproblemen in uw organisatie beter aan te pakken.
Faro vorming

Digital Heritage Seminar | Historical Newspapers in the Digital Age

Maud Ehrmann (École Polytechnique Fédérale in Lausanne) heeft het over de uitdagingen voor de betrouwbare semantische indexering van historische kranten.

Art Academy | Zilver in topconditie

Deze cursus richt zich op het reinigen van museaal zilver door alle medewerkers. Speciale aandacht gaat naar informatie en tools om grotere schade bij onderhoudsbeurten te vermijden.
2023 - augustus

IFLA Art Libraries Satellite Conference 2023 | Big Ideas, Challenging Questions

Van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 augustus 2023 organiseren IFLA Art Libraries Section en de Onderzoeksbibliotheek van het Rijksmuseum de IFLA Art Libraries Satellite Conference 2023.
2023 - september

Histories Festival: save the date

Noteer zaterdag 23 september 2023 alvast met stip in uw agenda. Histories nodigt u die dag uit voor het Histories Festival in de Sint-Pietersabdij in hartje Gent.
2023 - oktober

Informatie aan Zee 2023: save the date

Op 19 en 20 oktober 2023 organiseert de VVBAD de achttiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee.
2024 - mei

The 8th Architectural Finishes Research Conference over kleurhistorisch onderzoek

Een internationale conferentie over de afwerking in en op gebouwen, georganiseerd door partners uit de lage landen.