2018 - mei

Conference on Modern Oil Paints

On the occasion of the conclusion of the research project ‘Cleaning Modern Oil Paints’ (2015-2018), the Rijksmuseum, in collaboration with the CMOP project partners cordially invite you to the three-day Conference on Modern Oil Paints.

Inforum 2018 | We manage everything

Jaarlijks organiseert de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) onder de noemer Inforum een studiedag.

Walking with Saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape

In mei 2018 organiseert de stad Ronse in samenwerking met KADOC de internationale conferentie 'Walking with saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape'.

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met

Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie

Deze studiedag is het resultaat van het project Meerstemmig Erfgoed, een samenwerking tussen het onderwijs en de erfgoedsector.

Van schade koesteren tot diepgaand restaureren. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers over conservatie en restauratie | Tweede internationaal Cores-symposium

Wat is schade? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie? Welke waarde geven we aan de historische sensatie van een document? In dit tweede Cores-symposium staan deze dilemma’s centraal.

Het Archief Simón Ruiz, documentair erfgoed voor de Europese economische geschiedenis in de 16e eeuw

Een internationaal congres in de Universiteit Gent bestudeert het archief van het handelshuis van Simón Ruiz, een van de meest invloedrijke Spaanse koopmannen ten tijde van Philips II.

Publiekdomeindag

In België wordt de Publiekdomeindag uitgebreid naar een Publiekdomeinmaand, die plaatsvindt in mei 2018. De organiserende partners zijn Constant vzw, de Koninklijke Bibliotheek (KBR), het Jubelparkmuseum (KMKG), Muntpunt, Rosa vzw, Cinema Nova, Plus-tôt Te Laat en PACKED vzw.

Communicating the Museum 2018 | Brussel

Het thema van de 20e editie van Communicating the Museum is dit jaar Participatie. Van 27 tot en met 31 mei is de conferentie te gast in Bozar, Brussel.

Meesterwerk: Miniatuurkunst in de Zuidelijke Nederlanden

Laat u meevoeren in de magische wereld van de middeleeuwse miniaturen vol kleuren, fantastische wezens, dieren en bloemen. Toonaangevende experts vertellen u alles over de Zuid-Nederlandse miniatuurkunst.

'Out on the Streets': Heritage for All, in Theory and Practice | Lezing John Schofield

In zijn lezing gaat prof. dr. John Schofield dieper in op zijn erfgoedwerk met minder evidente en moeilijk te bereiken gemeenschappen en groepen, in het bijzonder als het over identiteit en samenleven gaat.
Faro vorming

Infosessie Wiki Loves Heritage

Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen erfgoed online te ontsluiten onder een vrije licentie. De Vlaamse overheid organiseert samen met PACKED vzw en FARO enkele regionale infomomenten om u op

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen

E-HERITAGE 2018 | International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage

Tweedaagse International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage in Brasov, Roemenië.

Take notice. Vorming mindfulness in het museum | Brussel

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming

Een nieuwe blik op de inbeslagname van erfgoed in Europa ten tijde van de Franse Revolutie | 19e kunsthistorisch seminarie KIK

In aansluiting op de wetenschappelijke inventaris die het KIK opmaakt van de door de Franse revolutionairen uit de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik geroofde schilderijen en beeldhouwwerken, organiseert de instelling een tweedaags colloquium.

Infosessie Wiki Loves Heritage

Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen erfgoed online te ontsluiten onder een vrije licentie. De Vlaamse overheid organiseert samen met PACKED vzw en FARO enkele regionale infomomenten om u op

Take notice. Vorming mindfulness in het museum | Antwerpen

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming

Studiedag kunst en rechtspraak

Op 31 mei 2018 organiseren Opera Vlaanderen en Museum Hof van Busleyden een studiedag over de rol die de kunsten doorheen de geschiedenis gespeeld hebben in de beeldvorming rond rechtspraak, recht en onrecht, in het bijzonder in de beeldende kunsten,

Copyright geregeld? Basisvorming auteursrechten in de erfgoedsector

In deze jaarlijkse interactieve vorming krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Take notice. Vorming mindfulness in het museum | Gent

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming

Hoe schrijf ik de geschiedenis van de lokale spektakel- en muziekcultuur?

De lokale geschiedenis van theater, dans, muziek en film spreekt tot de verbeelding. Misschien ken je zelf wel kleurrijke affiches, sprekende foto’s, strooibriefjes, toneelteksten, bladmuziek, opnames, …
2018 - juni

The promise of web-archiving in Belgium

Het web vormt vandaag een publicatiekanaal op zich. Gezien het vluchtige karakter van het web gaat veel van deze online informatie echter verloren. Om een digitale vergeetput te vermijden, willen de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief een pilootproject in webarchivering

Infosessie Wiki Loves Heritage

Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen erfgoed online te ontsluiten onder een vrije licentie. De Vlaamse overheid organiseert samen met PACKED vzw en FARO enkele regionale infomomenten om u op

Infosessie Wiki Loves Heritage

Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen erfgoed online te ontsluiten onder een vrije licentie. De Vlaamse overheid organiseert samen met PACKED vzw en FARO enkele regionale infomomenten om u op

SIBMAS-conferentie 2018

Van 5 tot 8 juni 2018 organiseert SIBMAS de conferentie 'Being Succesful Together - Participate, share, cooperate in safeguarding performing arts heritage' in Parijs.

Expeditie Participatie | Participatiecafé Kessel-Lo

Tijdens Expeditie Participatie gaat FARO de hort op. Naast de schriftelijke en audiovisuele input die we van u krijgen op basis van de !Participatievragen?-affiche vinden we het namelijk even zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de
Faro vorming

Vrijwilligerswerk binnen uw erfgoedorganisatie. Intervisiegroep

In het voorjaar van 2018 organiseerde FARO intervisiebijeenkomsten over vrijwilligerswerk, verspreid over heel Vlaanderen. Deze bijeenkomsten krijgen nog een staartje. Want op 5 juni organiseren we een nieuwe bijeenkomst, ditmaal in Mechelen.
Faro vorming

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

In deze vorming krijg je tips en tricks voor een betere digitale mappenstructuur. Er is niet alleen aandacht voor het maken van een goede ordening, maar ook voor het overschakelen naar een betere werking.

ODIS-Ontmoetingsdag

Op vrijdag 8 juni organiseert ODIS, de grootste historische databank van Vlaanderen, zijn jaarlijkse Ontmoetingsdag. De Ontmoetingsdag brengt medewerkers en geïnteresseerden samen en biedt de kans om kennis te maken met de databank en het team. U krijgt een korte

Basiscursus 'Leren waarderen' | Juni

Tijdens deze basiscursus van drie dagen leert u waarden toekennen aan cultureel erfgoed.
Faro vorming

Netwerkmoment voor molenaars

Op 9 juni organiseert Herita in samenwerking met Molenforum Vlaanderen en Levende Molens vzw een netwerkmoment voor molenaars.

Summerschool: ondernemerschap in cultuur

De druk om als cultureel ondernemer te opereren is groter dan ooit. Het is een van de fundamenten van het beleid van cultuurminister Gatz waarvoor hij ook een aangepast instrumentarium heeft uitgewerkt. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat

STEPP-Contactdag 'Watt na de gloeilamp?'

Op dinsdag 12 juni buigt STEPP, het Steunpunt voor Productionele, Ontwerpende en Technische krachten van de brede culturele sector, zich over de gevolgen van het verdwijnen van de gloeilamp.

De communicatiekliniek

De tweede editie van 'De Communicatiekliniek' wordt nog straffer dan de eerste! Een greep uit de onderwerpen: smartphonevideo, personas, Google Analytics, livestreaming, infographics, samenwerken met media en pers, crisiscommunicatie, werken met communities, merkenstrategie, enz.
Faro vorming

Facebooken!

Tijdens deze workshop leer je hoe je Facebook kan integreren binnen de werking van een vereniging.

Volgens de regels van kunst. Over de zorg voor kunstarchieven

Op maandag 18 juni organiseren Archiefbank Vlaanderen, M HKA en PACKED vzw in het M HKA een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst.

AVA_net Symposium | Born digital AV aan de poort

AVA_Net is het Nederlands netwerk voor audiovisueel collectiebeheer. Op 21 juni 2018 organiseert het een nieuwe editie van zijn symposium, deze keer onder de titel ‘Born digital AV aan de poort’.

Cultureel erfgoed draagt bij tot een lokale ontwikkeling | Lezing Koen Van Balen

Koen Van Balen is hoogleraar aan de KU Leuven, departement Burgerlijke Bouwkunde. Hij is tevens directeur van het Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor Conservatie (RLICC) en houder van de UNESCO-leerstoel over preventieve conservatie, monitoring en onderhoud. Hij is daarnaast ook
Faro vorming

OMG! (Other Museums Generation!). 2018 European year of culture and heritage | Youth in action at the Museums

The purpose of this seminar is to create new synergies between youth, art and cultural heritage. On the occasion of the celebration of 2018 as the European Year of Heritage, the Spanish National Agency for Youth organise this TCA activity
2018 - juli

Summer School: Museum Objects as Evidence

From 9-20 July 2018 the Rijksmuseum, the University of Amsterdam and the Bard Graduate Center, will collaborate in offering a Summer School with an interdisciplinary focus on object-based research within a museum setting.

ICCROM - First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis

Van 31 juli tot 24 augustus organiseert ICCROM samen met een aantal partners een Training Course rond het project FAC. Aanvragen tot deelname moeten voor 23 maart verstuurd worden.
2018 - augustus

Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer school

The Faculty of Design Sciences of the University of Antwerp, Etnocoll, the King Baudouin Foundation and FARO organize a third and last edition of this summer school. The intensive 8-day program will focus on ethnographic artefacts.
Faro vorming

To End All Wars? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War

Van 22 tot 25 augustus 2018 organiseren het In Flanders Fields Museum en CEGESOMA de spraakmakende, meerdaagse internationale conferentie To End All Wars? – Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War.

16th Summer University dedicated to Food & Drink Studies

Van 26 augustus tot 2 september 2018 vindt in Tours (Frankrijk) de zestiende editie plaats van 'Summer University dedicated to Food & Drink Studies'. Momenteel loopt er een oproep tot deelname. Inschrijven kan tot en met 18 mei 2018.
2018 - september

Expeditie Participatie | Participatiecafé Genk

Tijdens Expeditie Participatie gaat FARO de hort op. Naast de schriftelijke en audiovisuele input die we van u krijgen op basis van de !Participatievragen?-affiche vinden we het namelijk even zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de
Faro vorming

The Bruegel Success Story | Colloquium

Van 12 tot 14 september 2018 organiseert het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) in Brussel een internationaal colloquium over het succesverhaal van de Bruegel-dynastie.

Nazomers trainingskamp ‘open culturele content’

Naar aanleiding van de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ organiseert PACKED vzw in september 2018 een vijfdaagse workshop over open culturele content.

Verbeter het timemanagement in uw erfgoedorganisatie

We hebben het allemaal druk-druk-druk en dus hebben we voor alles te weinig tijd. Maar is dat wel zo? Laten we ons niet teveel opjutten door tijdrovers? De mailbox bijvoorbeeld, of de oeverloze vergaderingen. Het goede nieuws is: er zijn
Faro vorming

Internationale conferentie en expertmeeting musea, ICE en ‘de verstedelijkte samenleving’

Op 25 en 26 september vindt in Bern, Zwitserland, een internationale conferentie en expertmeeting plaats over musea, ICE en ‘de verstedelijkte samenleving’. Momenteel loopt een oproep tot inzenden van bijdragen.
2018 - oktober

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Digital storytelling in de zorg

Leer hoe u, met digital storytelling als methodiek, kunt werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

8th International Conference of Art Libraries

Voor de achtste keer al komt het internationale netwerk van kunstbibliotheken samen voor een tweejaarlijkse conferentie, deze keer in het Rijksmuseum in Amsterdam op 4 en 5 oktober 2018.

Klein_Kunst inspiratiedag. Cultuur voor de allerjongsten | Save the date

Op vrijdag 5 oktober 2018 slaan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kind en Gezin, VBJK, VCOK en de stad Leuven de handen in elkaar voor een boeiende studiedag over kunst en cultuur voor de allerjongsten.

Hoe geef je feedback die plakt? Workshop met intervisie

In een steeds sneller veranderende omgeving wordt één ding steeds belangrijker: het geven van effectieve feedback. Goed onderbouwde feedback helpt mensen groeien, resultaten halen en gemotiveerd blijven. Vandaar dus dat we er een hele dag aan wijden!
Faro vorming

Musea Brugge Research School | Derde editie

Van 20 tot 22 oktober 2018 en van 9 tot 11 februari 2019 organiseren het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en Musea Brugge voor de derde keer een Musea Brugge Research School.
2018 - november

Erfgoed & dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In deze vorming leggen we aan medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties uit hoe ze een aanbod kunnen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet. Organisaties die bereid zijn te investeren in kennisoverdracht en
Faro vorming

WOII door de ogen van je publiek? Een praktische inspiratiedag

Met het oog op de herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog focussen we tijdens deze inspiratiedag op de vraag hoe archieven, musea, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties aan de slag kunnen gaan met deze mijlpaal.
Faro vorming

Save the date: studiedag 'bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed'

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseert ETWIE in samenwerking met de Nederlandse Stichting Bedrijfsgeschiedenis op vrijdag 16 november een studiedag met als werktitel 'Bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed'.

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan en we sluiten af
Faro vorming

Touring Belgium. A nation’s patrimony in print, ca. 1795-1914

Op 23 november vindt in Gent een studiedag plaats waarop zal ingezoomd worden op hoe en waarom toeristen, schrijvers, kunstenaars en historici gedurende de 19e eeuw het ontluikende architecturale en artistieke patrimonium van België verkenden.

Participation in Cultural Heritage for Mental Health Recovery | International Conference

Op 29 en 30 november 2018 brengt deze conferentie experten uit heel de wereld en uit verschillende sectoren samen rond interventies met cultureel erfgoed die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen.
Faro vorming
2019 - januari

Winterschool 2019 Archives & Outreach

Speciaal voor de vijfde jubileumeditie van de Summer & Winter Schools Archives & Education in 2019 hebben we de focus verlegd naar het ontwikkelen van outreachprogramma's met documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Faro vorming