april

Studiedag Erfgoedondernemen

Als afsluiter van het eerste postgraduaat ‘Erfgoedondernemerschap‘ organiseren de Bardijnen vzw, de Erasmushogeschool Brussel en Uitgeverij Politeia een studiedag (masterclass) rond het thema 'Erfgoedondernemen'. Deze studiedag dompelt u gedurende een hele voormiddag onder in de techniek van het Erfgoed Business Lees meer

Erfgoed in beweging: tussen bewaring en devotie

Pas in de laatste jaren van de 20e eeuw werd immaterieel erfgoed onder impuls van UNESCO erkend als een essentiële component van het culturele erfgoed van de mensheid. Orale tradities, traditioneel vakmanschap, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten worden nu beschouwd Lees meer

Inleiding | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met Lees meer

Meer publiek met onze digitale nieuwsbrief (Mailchimp)

Steeds meer organisaties gebruiken Mailchimp voor hun digitale nieuwsbrief. Het is niet alleen gratis, het levert ook prachtige nieuwsbrieven op. Met op de koop toe heldere grafiekjes van hoeveel mensen je nieuwsbrief lezen. Hoe maken we nu een digitale nieuwsbrief Lees meer

Een kijk op vijfhonderd jaar uitgeven in Brussel

Brussel, voormalige hoofdstad van het hertogdom en huidige hoofdstad van Europa, dankt het ontluiken van een rijke culturele en intellectuele activiteit aan de politieke rol die de stad eeuwenlang speelde. Over die rijkdom is niet altijd evenveel bekend: dat geldt Lees meer

Wikipedia editathon | Dag van de Dans

Brussel wemelt van de bekende en minder bekende dansers, choreografen, gezelschappen en dansscholen. Internationaal staat onze hoofdstad bekend als een ‘mekka van de dans’. Toch vinden we slechts weinig of onvolledige informatie over deze rijke dansscène op Wikipedia, de meest Lees meer

Debat 14-18: Dark tourism

De herdenking van 14-18 is in heel de stad Ieper voelbaar. Tijdens deze debatavond gaat Jong Groen Ieper Poperinge in debat over het nut van herdenken, lokale economie en handel, commercialisering, subsidiëring, de invloed van de lokale politiek, toekomstperspectieven ... Lees meer
mei

Metallography | Workshop prof. Paolo Piccardo

Op geregelde tijdstippen organiseert de Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie. Van 1 tot en met 4 mei 2017 kunt u Lees meer

Meer publiek met Instagram

Instagram is een van de snelst groeiende sociale media. Logisch, we leven in een beeldcultuur. Mensen gaan steeds vaker foto’s met elkaar delen. Ook voor organisaties biedt Instagram veel voordelen. Lees meer

Nieuwe wetgeving voor digitale tijden, uitdagingen voor archieven | FAAD-studievoormiddag

Het wettenarsenaal waarmee archivarissen rekening moeten houden is de voorbije twee jaar gevoelig aangepast en uitgebreid. Door de toenemende digitalisering ziet de wetgever zich genoodzaakt wetten aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit. En 2016 bleek op dit vlak Lees meer

Bewaring van archief en documentatie | Aan de slag met archief en documentatie

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Perk. De Lees meer

Move It Kanal | Cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse kanaalzone

Wil je graag weten hoe jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse kanaalzone cultuur beleven en aan welke vormen van cultuur ze participeren? Ben je nieuwsgierig naar de onderzoeksresultaten in het kader van het Brussels stadsproject Move It Kanal ? Kom Lees meer

Hoe actualiseer ik mijn gidsenwerking? Open Moment Herita

Veel organisaties kampen met de vraag: wat is een hedendaagse manier van gidsen en hoe krijg ik mijn gidsen mee in dit verhaal? Op 4 mei nodigt Herita gidsencoach Thorsten Ludwig uit voor een hands-onworkshop in de inspirerende omgeving van Lees meer

Kadaster | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met Lees meer

Nottebohmlezingen over de impact van sociale media

Dit voorjaar belichten de Nottebohmlezingen van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verschillende bedreigingen of opportuniteiten van sociale media. Ze vormen een mooie inleiding op de tentoonstelling ' Conn3ct: 2 media, 1 verhaal ' die in de zomer te zien is in Lees meer

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD nodigen u uit voor het zevende Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deze bijeenkomst is hét forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor medewerkers van erfgoedbibliotheken. Lees meer

Archief beschikbaar stellen versus auteursrechten en privacy

Hoe zorg je er als archiefbeheerder voor dat het archief toegankelijk is? Welke methoden en instrumenten zijn er om dossiers en documenten vindbaar te maken? Hoe kan je het archief raadpleegbaar stellen? Wat met de dossiers die nog bij de Lees meer

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de Lees meer

Cultuurgoederen onder vuur. Oorlog en illegale kunsthandel

Het Belgische Blauwe Schildcomité organiseert op maandag 8 mei 2017 (14.00 - 16.00 uur) in het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium twee lezingen over 'Oorlog en illegale kunsthandel'. Na afloop wordt een gezamenlijke verklaring opgesteld ten voordele van de heroprichting Lees meer

Storytelling voor onze organisatie

Storytelling is tegenwoordig het buzzwoord in communicatie. Verhalen in plaats van slogans. En dat is goed nieuws voor social profit en overheid, want onze organisaties grossieren in authentieke verhalen. Alleen moeten we die vinden. En ze in onze communicatie verwerken. Lees meer

Afsluitdag opleiding erfgoed en onderwijs

Het expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES campus Tielt biedt een gecertificeerde opleiding erfgoed en onderwijs aan over erfgoededucatie voor kinderen en tieners. Je bent van harte welkom op de slotdag van deze opleiding. Lees meer

2+3D Photography. Practice and Prophecies

Op 10, 11 en 12 mei organiseert het Rijksmuseum samen met AHFAP (Association for Historical and Fine Art Photography) een internationale conferentie over 2D- en 3D-fotografie. Meer informatie vindt u op de website van het Rijksmuseum . Lees meer

Wetgeving en subsidieregeling | Aan de slag met archief en documentatie

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Perk. De Lees meer

Notariaat | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met Lees meer

Platform agrarisch erfgoed. Het gebruik en belang van cijfers

Op vrijdagmiddag 12 mei vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Platform Agrarisch Erfgoed plaats. Deze bijeenkomst is van 13.30 tot 17.30 uur in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Lees meer

Contactdag | Op handen gedragen

Vlaanderen kent een rijke processiecultuur. Ook vandaag gaan nog tal van processies en ommegangen uit. Sommige trekken tienduizenden bezoekers, andere kiezen bewust voor kleinschaligheid. Het processiegebeuren kent vele dimensies. Processies hebben niet alleen een zingevende functie, maar versterken tevens de Lees meer

Museumkennisdag | Ondernemende Musea

De Museumvereniging Nederland organiseert in het Louwman Museum (Den Haag) de Museumkennisdag met als centraal thema ‘Ondernemende Musea’. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over ondernemerschap, samenwerking en duurzame impact. Onder bezielende leiding van Hadassah de Boer en Jorn Lees meer

Focus op makerspaces

Makerspaces, FabLabs, Medialabs ... het zijn hot items. Bibliotheken, cultuurcentra en musea springen op de kar. Maar er zijn nog veel vragen. Waarom zou je beginnen met een makerspace of een fablab? Is het een buitenkans om aan geletterdheid te Lees meer

Ontmoetingsdag Erfgoedinzicht

De provincies Oost- en West-Vlaanderen nodigen u uit op de derde editie van de Ontmoetingsdag van Erfgoedinzicht. Deze editie staat in het teken van heden, verleden en toekomst. Lees meer

Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

Het Colloquium van het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen bundelt best practices en reflecteert over de toekomstige uitdagingen voor het duurzaam vrijwilligersbeleid in de culturele sector. Lees meer

Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed

Op 16 mei organiseert DEN de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed. Tijdens deze conferentie staat de ontmoeting tussen de erfgoedsector en de cultuursector centraal. Lees meer

Online meten

Hoe weten we of we met onze organisatie ons publiek online echt bereiken? En gedraagt ons publiek zich online zoals we verwachten? Welke gratis meetinstrumenten leveren ons interessante cijfers op over de bezoekers van onze website? Zijn er ook zulke Lees meer

Inforum 2017. Changing publics, changing services

Naast een uitstekende gelegenheid tot kennisverruiming is Inforum een netwerkmoment dat de gelegenheid biedt om met collega's uit andere instellingen, sectoren of regio te discussiëren over hoe zij deze problematiek zien evolueren en aanpakken. Lees meer

Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden van je familie | Boekvoorstelling

Zo'n half miljoen Belgen hebben een familielid dat 'fout' was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kleinkinderen en familieleden gaan vandaag meer en meer op zoek naar de juiste toedracht. Toch is het voor een leek niet gemakkelijk om de weg te Lees meer

Over de grenzen heen | CAG-Contactdag

Op de jaarlijkse contactdag van CAG staat de enorme diversiteit en rijkdom centraal die het erfgoed van voeding, landbouw en ambachten kenmerken. We verkennen verhalen die zich situeren op de grens met andere domeinen zoals gastronomie, landschappen, monumenten, onderwijs, vakmanschap Lees meer

Registratiekantoren | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met Lees meer

Lezingenreeks over het industrieel erfgoed in Brussel

Brusselfabriek, de vzw die ijvert voor het sociaal en industrieel patrimonium in Brussel, organiseert in samenwerking met ETWIE een nieuwe lezingenreeks over hedendaagse industrieel-erfgoedthema's in Brussel. Met dit initiatief willen beide organisaties het Brussels industrieel erfgoed in de kijker plaatsen. Lees meer

AVA_net. De audiovisuele samenleving

Het symposium van AVA_net focust op het groeiende belang van audiovisueel erfgoed in de publieke en culturele sector, en de rol die daarbij voor audiovisuele archieven is weggelegd. Lees meer

Conferentie 'Kunst doet leven!'

Het Departement CJM en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om de verschillende sectoren (kunst, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs) te inspireren, kennis te laten maken met elkaar en van elkaar te leren tijdens een conferentie. Lees meer

Waarderen en herbestemmen in de praktijk: de collectie Agfa-Gevaert

Het voorbije anderhalf jaar was de historische collectie van Agfa-Gevaert het onderwerp van waardering en herbestemming. Benieuwd naar de resultaten van dit boeiende traject? Op dinsdag 30 mei delen de projectpartners hun ervaringen met de erfgoedsector. Lees meer

Oogst wat je zaait. Immaterieel cultureel erfgoed (ICE) en musea in de praktijk

Immaterieel erfgoed inzetten om met de blik naar buiten aan netwerking, participatie, vrijwilligerswerking, publiekswerking én collectiewerking te doen (of omgekeerd)? Het kan! Lees meer
juni

Justitie en gevangenissen | Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met Lees meer

Alles voor stoeten | Beurs

Werkt u in uw vrije tijd of op professioneel vlak mee aan een stoet of optocht? Dan moet u op zaterdag 3 en zondag 4 juni, tijdens het Pinksterenweekend, in Blankenberge zijn voor een gratis beurs over alles wat bij Lees meer

Inspiratiemoment Kinderen Baas

Wat als Brusselse ketjes eens voor één dag de baas konden zijn in een cultuurhuis? Dat was het projectidee dat ontstond in het najaar van 2015 op het platform 'ondersteuning jeugdateliers' (Sonja) van JES. JES en Lasso werkten samen met Lees meer

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met Lees meer

[3D]IY. Erfgoedconservatie

Het project 'Duiken in de Machine' focuste de voorbije twee jaar op de mogelijkheden van hedendaagse 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Benieuwd naar de resultaten en de ervaringen? Kom dan naar deze afsluitende studienamiddag. Lees meer

New perspectives on the secularization of funerary culture in 19th- and 20th-century Europe

The celebration of the key human rites of passage without church ceremony was a major theme of the 19th-century 'culture wars' between anticlerical forces and religious authorities across Europe. Around the mid-19th-century the organisation of civil burials became an important Lees meer

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. Medieval and Renaissance Sculpture in the Low Countries

FARO en de erfgoedfora van Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent organiseren samen een reeks (inter)nationale museumbezoeken die wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst in Brussel. Met deze bezoeken willen we de erfgoedsector op een kritische manier laten kennismaken met andere Lees meer

De helende kracht van kunst

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten. Tijdens een innovatief colloquium tonen diverse sprekers en workshops aan hoe kunst en zorg in de praktijk kunnen verbonden worden. Lees meer

Sharing is Caring. Brussels Extension Opening up with Wikimedia

Sharing is Caring is een conferentieplatform met als doel om samenwerking en delen in de erfgoedsector te stimuleren door erfgoedwerkers, onderzoekers en gebruikers van cultuur samen te brengen. Lees meer

Curatorial Studies | Infonamiddag

De Engelstalige postgraduaatsopleiding Curatorial Studies is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initiëert de student op een specialistische wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement Lees meer
juli

SOIMA 2017 | International Course on Sustaining Sound and Image Collections

ICCROM together with the Institute of African Studies at the University of Ghana, is accepting applications for its 2017 SOIMA International Course on Sustaining Sound and Image Collections. The course will take place from July 9 to 23, 2017 in Lees meer
september

Digital Dreams. Information Technology, Social History Research and the Future of Archives, Museums and Libraries

Van 6 tot 9 september vindt in Gent een internationale conferentie plaats over de digitale toekomst van archieven, museums en sociaalhistorisch onderzoek. Lees meer

Rural History 2017

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven) organiseert van maandag 11 tot en met donderdag 14 september 2017 in Leuven de internationale conferentie Rural History 2017 (in samenwerking met CAG en het onderzoeksnetwerk CORN). Lees meer

Informatie aan Zee 2017

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, managementtrends of nieuwe Lees meer

Klimaatmetingen uitvoeren en interpreteren

Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden met behulp van de gemeten waarden allerlei grafieken gegenereerd en worden de Lees meer

Gezocht! Initiatieven en collecties omtrent migratiegeschiedenis

De studie van migratiegeschiedenis kent een lange traditie, waarvan de oorsprong dikwijls gelinkt wordt aan het pionierswerk dat door de Chicago School werd gevoerd tijdens de jaren 1920. In deze beginjaren werd het onderzoek naar migratie vooral gedomineerd door wetenschappers Lees meer

Landschapscontactdag 2017 focust op grenzen | Call for papers

De jaarlijkse landschapscontactdag van het Agentschap Onroerend Erfgoed staat dit jaar op 29 september geprogrammeerd. Focus van de studiedag: grenzen in het landschap. Grenzen variëren van tastbare naar onzichtbare concepten zonder duidelijke afbakening en worden vooral bepaald door een persoonlijke Lees meer
oktober

The structure and mechanics of canvas paintings

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, organiseert masterclasses en workshops voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van conservering en restauratie. Van 25 tot en met 27 oktober 2017 kunt u deelnemen aan een Lees meer
november

Verpakken en transport

Het verpakken en verplaatsen van objecten is geen sinecure. Hoe maakt u hierin de juiste keuzes? Door ervaring op te doen in het verpakken van voorwerpen en het uitpakken ervan om ze te analyseren. Dat is wat u onder andere Lees meer

BRK-APROA colloquium 2017. Keuzes en dilemma’s in de conservatie-restauratie | Call for Papers

Conservatie-restauratie is een beroep van voortdurende keuzes waarmee de beroepsuitoefenaars voortdurend geconfronteerd worden. Die keuzes zijn uiteenlopend en behoren tot diverse gebieden, vanaf het opstellen van een project, de mogelijke of meest geschikte graad van interventie voor elk werk, tot Lees meer