2022 - januari

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?
Faro vorming

Climate.Culture.Peace

ICCROM organiseert een internationale online reeks van interactieve sessies om de verbindingen te exploreren tussen klimaatverandering, cultuur en erfgoed, vrede en conflict en calamiteitenplanning.

Infosessie crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?

Via deze infosessie krijgt u stap voor stap informatie over het proces van crowdfunding en de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform.
Faro vorming

Basiscursus participatie

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk.
Faro vorming

Kickstart OSLO-Cultureel Erfgoed als uitwisselingsstandaard voor het Vlaamse erfgoedveld

Dit webinar deelt de OSLO-ervaringen opgedaan in 'De collectie van de Gentenaar' en overloopt vier stappen die u moet doorlopen om OSLO te implementeren.

Textiles in Libraries: Context & Conservation series

Wie zich samen met een internationaal deelnemersveld van restauratoren, curatoren en boekkunstenaars wil verdiepen in de aanwezigheid van textiel in bibliotheekcollecties en de daarmee gepaarde gaande conserveringsbehoeften, kan daarvoor terecht in een vijfdelige online lezingenreeks.

Focus op Europa: in gesprek over Erasmus+ en European Solidarity Corps

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Maar het programma beidt ook heel wat mogelijkheden voor culturele en creatieve organisaties.

Lezingenreeks ‘Heksen avant la lettre’

Van 26 oktober 2021 tot 24 april 2022 ontdekt u in het KBR museum een nieuwe selectie handschriften uit de bibliotheek van de Bourgondische hertogen én de themafocus ‘Heksen avant la lettre’. De thematische focus krijgt een verlengstuk in de

In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer

Tijdens deze vorming reiken we u aanknopingspunten en een structuur aan voor het schrijven van uw eigen collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis en -samenstelling, collectieprofiel, selectie, verzamelen en herbestemmen komen aan bod.
Faro vorming
2022 - februari

Masterclass US Popular (Black) Visual Culture

In 2022 kunt u deelnemen aan de masterclass US Popular (Black) Visual Culture van Tunde Adefioye, georganiseerd door FOMU i.s.m. Karel De Grote Hogeschool. De cursus zal zowel in het FOMU als online plaatsvinden.

Focus op Europa: in gesprek over Creative Europe

Tijdens deze online sessie gaat Cultuurloket in gesprek met Creative Europe Desk Vlaanderen, het Vlaamse aanspreekpunt voor het Creative Europe-programma.

Basiscursus inventariseren in een kerk

Ga aan de slag om een inventaris in je kerk op te stellen.

Virtueel museum: ontwerpdagen voor de sector

Het virtuele museum wil roerend, onroerend en immaterieel erfgoed verbinden in verhalen over Vlaanderen, en daarom willen de projectleiders collega’s van over de hele sector uitnodigen op een reeks ontwerpdagen.

Storytelling as a multifunctional didactic tool in the classroom

In 2021 en 2022 organiseert Alden Biesen een reeks internationale vijfdaagse cursussen voor docenten waarin de verscheidenheid aan verteltechnieken als didactische tool wordt verkend onder deskundige begeleiding van gerenommeerde vertellers.

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Bent u net gestart in de erfgoedsector en heeft u nood aan basisinformatie over erfgoedwerk? Wilt u kennismaken met de werking van FARO en met collega-beginners in de sector? Dan is deze vorming precies wat u zoekt.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 5: Omgevingsanalyse. Interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties

Uw eigen sterktes en zwaktes onderzoeken vormt een belangrijke stap in een beleidsplanningsproces. In dit webinar focussen we daarbij op de collectie.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Zorgen voor een topstuk religieus textiel | Infosessie Gent

Hoe zorgt u samen met uw medewerkers en vrijwilligers als een goede huisvader voor deze topstukken en waar kunt u terecht voor financiële en andere ondersteuning?

Financieel management in vzw's en stichtingen

Tweedaagse opleiding over financieel management in vzw's en stichtingen voor niet-financiële specialisten.

Zorgen voor een topstuk religieus textiel | Infosessie Antwerpen

Hoe zorgt u samen met uw medewerkers en vrijwilligers als een goede huisvader voor deze topstukken en waar kunt u terecht voor financiële en andere ondersteuning?

Zorgen voor een topstuk religieus textiel | Infosessie Leuven

Hoe zorgt u samen met uw medewerkers en vrijwilligers als een goede huisvader voor deze topstukken en waar kunt u terecht voor financiële en andere ondersteuning?

To imagine otherwise: future archives | Wie bepaalt de waarde van archieven? Een feministische benadering. Met: Michelle Caswell

In een reeks van vier webinars, verspreid over het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022, laten we vier internationale toonaangevende experts aan het woord over het archief van de toekomst.
Faro vorming

Eerste resultaten project Getuigenissen Brugge

Benieuwd naar het Getuigenissenproject en wat het voor u en uw onderzoek eventueel zou kunnen betekenen? Of hebt u zin om uzelf onder te dompelen in de leefwereld van onze voorouders en het crimineel gedrag waaraan sommigen van hen zich

Vrijwilligers rekruteren en motiveren in lokale erfgoedverenigingen

In dit parcours gaat u zelf aan de slag: naast vorming, uitwisseling van ervaring en goede voorbeelden, werkt u aan opdrachten. Op het einde van het traject hebt u een ruw plan voor vrijwilligersbeleid in uw eigen vereniging.

Digitaliseren & ontsluiten van bouwtekeningen

Amsab-ISG en het Vlaams Architectuurinstituut nodigen u graag uit voor de digitale studiedag Digitaliseren en ontsluiten van bouwtekeningen op 18 februari 2022.

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext

Ons erfgoed verdient de beste bewaaromstandigheden. Regelmatig schoonmaken en het juiste onderhoud zijn daarbij cruciaal. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming

Coachingstraject Erfgoedklasbakken voor de Erfgoeddag-week

FARO moedigt iedereen aan om een verhaal te brengen in de klas op een lagere of secundaire school, op een lesuur tijd. FARO zal u daarbij helpen met een coachingstraject.
Faro vorming

Workshops crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?

Tijdens deze workshops krijgt u meer ondersteuning bij de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne.
Faro vorming

Wat kunnen pardonbrieven betekenen voor erfgoedvrijwilligers?

Dit webinar licht de sluier over de eerste resultaten van het PARDONS-project. U krijgt een impressie van de rijkdom van deze bronnen en ziet hoe u en andere vrijwilligers kunnen helpen met de ontsluiting ervan.

De jaarrekening van vzw's en stichtingen

Grondige bespreking van de jaarrekening van vzw's en stichtingen.

Beleidsplanning | Webinar 6: Tussentijds samenvatten en conclusies trekken

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming

Coaching inventariseren

Een religieuze erfgoedcollectie inventariseren, hoe gaat dat in zijn werk? Deze vorming biedt een leidraad voor wie een inventarisatie in een kerk of klooster wil coördineren.

Omgaan met zwarte bladzijden in bedrijfserfgoed en -archief | Lezingenreeks

Hoe gaat u om met de zwarte bladzijden in bedrijfserfgoed en -archieven als onderzoeker? Als archivaris? En als bedrijf?
2022 - maart

Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profitcontext

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

Vol vertrouwen naar een wetenschappelijk verantwoord en duurzaam binnenklimaat

In deze vorming over de nieuwe klimaatrichtlijnen maakt u kennis met de nieuwe, versoepelde richtlijnen over de klimaatbeheersing van cultureel erfgoed. U leert eveneens het binnenklimaat meten en interpreteren, en met de resultaten in de hand beslissingen te nemen.
Faro vorming

Basisvorming ‘Marketing voor cultureel-erfgoedinstellingen’

Stel uzelf deze vraag: wat bent u met geweldige producten, als u er geen aansluiting mee vindt bij uw klanten, gebruikers of bezoekers? Die simpele vaststelling ligt mee aan de basis van het succes van allerhande marketingtechnieken in de wereld
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 6: Tussentijds samenvatten en conclusies trekken

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming

De vrijwilligerswetgeving in tien stappen

Blijft u graag op de hoogte van de vrijwilligerswetgeving? Fris uw kennis op tijdens dit online infomoment, georganiseerd door het Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel.

55e Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen | De Groten van Lier

Wie heeft er nog niet gehoord van Felix Timmermans, klokkenmaker Louis Zimmer en schilder baron Isidoor Opsomer? Tijdens verschillende voordrachten maakt u kennis met deze figuren en andere elementen uit de Lierse geschiedenis.

Beleidsplanning | Webinar 7: Doelstellingen formuleren

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces met een dossier dat na de zomer op de Erfgoedwijzer verschijnt
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons (Maart 2022)

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Asbest in collecties van erfgoedverenigingen en lokale musea

Tijdens deze studiedag over asbest richten organisatoren Histories en ETWIE de aandacht op het herkennen én behandelen van asbesthoudende voorwerpen.
2022 - april

Samen inzetten op depotuitdagingen

Op 1 april organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed in nauwe samenwerking met FARO de studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen'.

Juridische en fiscale aspecten van vzw's

Hoewel de benaming misschien anders doet vermoeden, hebben ook vzw’s wel degelijk fiscale verplichtingen. Deze kunnen een verregaande (financiële) invloed hebben op het beheer van een vzw en vragen dus ook de nodige aandacht.

Basisopleiding communicatie voor erfgoedinstellingen

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie of -instelling.
Faro vorming

Beleidsplanning | Webinar 7: Doelstellingen formuleren

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces met een dossier dat na de zomer op de Erfgoedwijzer verschijnt
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2022 - mei

Leve immaterieel erfgoed! Save the date

Leve immaterieel erfgoed is een dag vol inspiratie en informatie.
2022 - juni

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming