2022 - mei

Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Tijdens deze workshopreeks geeft een medewerker van het Rijksarchief u telkens praktische informatie over het gebruik van een bepaald bronnentype. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19e-eeuws archief ligt de focus nu op materiaal van vóór de Franse

Hoe maakt u digitale kaarten in Quantum GIS voor uw historisch onderzoek?

In deze vorming leert u hoe u het programma Quantum GIS (QGIS) kunt inzetten voor uw historisch onderzoek.

Webinar 'Doelgericht digitaal transformeren'

Op dinsdag 17 mei organiseert DCJM een online infosessie over het programma 'Doelgericht digitaal transformeren'. U verneemt meer over de context en doelstellingen en krijgt uitleg bij de huidige status en de toekomstige stappen.

Fieldlab: tentoonstellen van religieuze objecten

Dit Fieldlab over het tentoonstellen van religieuze objecten denkt na hoe we het oorspronkelijke gebruik en de gelaagde betekenis van religieuze voorwerpen duidelijk kunnen maken aan museumbezoekers

Beleidsplanning | Hoe stelt u een begroting op?

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren. FARO ondersteunt u bij dit proces.
Faro vorming

Dag van de Nieuwste Geschiedenis | Publieks- en lokale geschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

De BVNG verenigt de Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten en Belgische archief- en onderzoeksinstellingen en verwelkomt u in Eupen op 20 mei 2022.

De beiaard is van iedereen: inspiratiedag voor lokale beiaardcultuur

Op vrijdag 20 mei 2022 vindt in de lokalen van de Toeristische Dienst van de stad Doornik de derde inspiratiedag voor lokale beiaardcultuur plaats. Het thema van deze dag is ‘De beiaard is van iedereen.’

Vertalersarchieven in de schijnwerpers

Wat verzamelen en bewaren literaire vertalers? Hoe worden vertalersarchieven ontsloten en hoe zit het met het onderzoek in deze archieven? Dit en meer komt aan bod tijdens een een webinar én een workshop, georganiseerd door Het Letterenhuis.

Lenteschool ‘Cultural Heritage & Wellbeing’

Van 23 tot en met 27 mei 2022 organiseren Museum Dr. Guislain Academy en Erfgoedhuis Zusters van Liefde samen met het National Waterfront Museum uit Wales en The National Archives (UK) de internationale lenteschool Cultural Heritage & Wellbeing in Swansea.

Journée des Arts | Van kleins af aan

Op maandag 23 mei organiseert Cie sQueezz i.s.m. GC De Rinck Journée des arts ‘Van kleins af aan’. Naast een artistiek programma voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, is er ook vorming en uitwisseling voor professionals voorzien rond het

Un dossier pour se (re)construire? Archives et enjeux d’identités. 18e Journée des archives

De Archieven van de UCLouvain, het Laboratoire de Recherches Historiques (Institut IACCHOS, UCLouvain) en het Centre Vulnérabilités & Sociétés de l’UNamur nodigen u uit op de 18e editie van de Archievendag, op 24 mei 2022 in Louvain-la-Neuve.

Hoe omgaan met het koloniaal verleden? Een ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

Hoe zorgt u ervoor dat uw dekolonisatietraject een breed gedragen verhaal blijft en niet zorgt voor onnodige polarisatie en wij-zij-denken?

Masterclass van Marian Duff

Marian Duff, directeur OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) over het bouwen van een museum in een veranderd kunstenlandschap.

Tweede Afrikaans-Europese Museumslab

Een compact, digitaal workshop- en bijscholingsprogramma in Berlijn en Kaapstad met een residentie van twee weken in een Europees museum en een cocreatiefase van een week in Zuid-Afrika. Het programma loopt tussen mei en september 2022.

Ontmoeting Publieksgeschiedenis | Extreemrechts: lessen uit de geschiedenis

Vincent Scheltiens gaat in debat met Nico Wouters over de aard van het hedendaagse extreemrechts, de eventuele remedies en de rol die historici - en kennis van onze geschiedenis - daarbij wel of niet kunnen spelen.

Basiscursus leren waarderen

Wil u aan de slag met waarderen? Dan biedt deze basiscursus u de ideale start. In drie sessies leren we u de kneepjes van het vak. We reiken u praktische methodieken aan, en illustreren het verhaal met vele voorbeelden uit
Faro vorming

Leve immaterieel erfgoed!

Leve immaterieel erfgoed is een dag vol inspiratie en informatie.

Hoe doet u historisch onderzoek naar doodsoorzaken en epidemieën?

De huidige gezondheidscrisis zorgt voor een hernieuwde aandacht voor ziekte en gezondheid in het verleden. Deze vorming gaat na hoe u kan onderzoeken waaraan mensen vroeger dood gingen. De focus ligt op de negentiende eeuw.

Het Groot Onderhoud | Erfgoed x onderwijs = da’s klasse!

Hoe kunnen musea, archieven, erfgoedcellen, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedorganisaties in de toekomst nog beter samenwerken? Dat willen we graag onderzoeken, samen met u, tijdens deze elfde editie van het Groot Onderhoud.
Faro vorming
2022 - juni

Steunmaatregelen Brexit: digitale infosessie voor de cultuursector

Ook in de cultuursector heeft de Brexit zijn sporen nagelaten. Tijdens een online infosessie verneemt u alles over de mogelijkheden om BAR-financiering aan te vragen voor uw culturele projecten.

Intergrated Pest Management (IPM)

Deze tweedaagse workshop gaat in op het detecteren, blokkeren en identificeren van biologische aantasters.

Hoe geef ik een goed meester-leerlingtraject vorm? Infosessie

Tijdens deze infosessie verneemt u meer over de verschillende aspecten die een goed meester-leerlingtraject kunnen vorm geven, en er is ruimte voor uitwisseling en vragen.

Basiscursus participatie

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk.
Faro vorming

To imagine otherwise: future archives | Wat brengt de toekomst voor digitalisering? Met: Andrew Prescott

In een reeks van vier webinars, verspreid over het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022, laten we vier internationale toonaangevende experts aan het woord over het archief van de toekomst.
Faro vorming

De Communicatiekliniek ‘22

Wie er de vorige keer (of keren) bij was wil de Communicatiekliniek beslist voor geen geld ter wereld missen. Waarom dan? Heel eenvoudig. Omdat de Communicatiekliniek een uitgesproken praktijkgerichte benadering van een waaier van actuele communicatiethema’s brengt, met de allerbeste
Faro vorming

FARO-zitdagen: alles over de evenwichtskunst van het lokale erfgoedbeleid (Zedelgem)

FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en adviseert en begeleidt professionele erfgoedmedewerkers en beleidsmakers rond roerend en immaterieel erfgoed. Om onze dienstverlening – letterlijk – dichter bij u te brengen, organiseren we twee ontmoetingsmomenten.
Faro vorming

Beleidsplanning | Immaterieel erfgoed en/in collectiebeherende organisaties

Een aantal musea, archieven en erfgoedbibliotheken bouwden de afgelopen jaren een immaterieel-erfgoedwerking uit. De komende beleidsperiode biedt ook kansen om te komen tot een (meer) geïntegreerde cultureel-erfgoedwerking.
Faro vorming

Straffe studenten, straffe stories. Start jij ook een story met een van onze straffe studenten?

Op 7 juni 2022 delen de studenten Informatiebeheer Arteveldehogeschool het boeiende verhaal van hun afstudeerstage. Iedereen uit de informatiesector (bib, archief, erfgoed) is welkom.

Gebruikersgroep auteursrecht

De ‘Gebruikersgroep auteursrecht’ is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en FARO. Via vorming, advies en kennisuitwisseling versterken we de expertise van de leden rond auteursrecht, privacy, (her)gebruik van data ...
Faro vorming

Erfgoed zonder drempels

De afgelopen twee jaar legden verschillende erfgoedcellen een diversiteitstraject af. Op deze studiedag delen ze hun leerervaringen met u.
Faro vorming

CAG Contactdag | De blik vooruit

Voor het eerst sinds de pandemie organiseert CAG opnieuw een live versie van de jaarlijkse contactdag. Op 9 juni bent u welkom in De Hoorn in Leuven voor een boeiende dag vol internationale sprekers, uitwisseling en écht contact.

Basiscursus inventariseren in een kerk

Ga aan de slag om een inventaris in je kerk op te stellen.

ODIS-ontmoetingsdag

Op vrijdag 10 juni organiseert ODIS, de grootste historische databank van Vlaanderen, zijn jaarlijkse ontmoetingsdag.

DOE-LAB #2 | Praktijkonderzoek naar hoe een museum zich duurzaam kan verbinden met de samenleving

Tijdens dit tweede DOE-LAB gaan we in kleine groep aan de slag rond de toekomst van het 'open museum'.

Iedereen asbestwijs!

ETWIE en partners zetten de afgelopen twee jaar de schouders onder een asbestveilig Vlaanderen door de asbestwijsheid in de erfgoedsector te vergroten. Hoe ze dit gedaan hebben stellen we graag voor op deze afrondende studienamiddag.

Collectie Hulpverlening (CHV) voor uitvoer

In deze tweedaagse cursus wordt onder andere ingegaan op de werking van het CHV team binnen een instelling, op calamiteiten die je tegen kunt komen en op mogelijke hulpmiddelen en -materialen.

Duurzaamheid in je organisatie: aan de slag!

Van energiezuinigheid tot catering, van mobiliteit en transport tot sociale duurzaamheid, van afval tot collega's en publiek motiveren ... In deze summerschool krijgt u inzichten, tips en tools en wordt u aangemoedigd om met uw organisatie aan de slag te

Technisch erfgoed in de podiumsector | STEPP contactdag

Hoe een toekomst geven aan podiumtechnisch erfgoed? Een ontmoetingsmoment voor techniekers, beheerders en liefhebbers.

Beleidsplanning | Digitale transformatie en digitale maturiteit bij beleidsplanning

In deze korte webinar bespreken we de speerpunten die Vlaamse overheid centraal stelt m.b.t. de digitale transformatie van de cultuursector, en geven we een stand van zaken van de lopende initiatieven met een mogelijke impact.
Faro vorming

Geschiedenis van oude drukken en registratie volgens de STCV-methode. Vierdaagse workshop

Bevat uw collectie boeken gedrukt voor 1801? Wil u meer te weten komen over dit bibliothecair erfgoed en leren hoe u dit soort collecties op een consequente en goede manier kan registreren?

Breed infomoment 'Broodcultuur in Vlaanderen'

Naast frietkotcultuur, biercultuur en heel wat tradities en ambachten, vinden het Bakkerijmuseum en de broodcultuurraad dat broodcultuur ook een plaatsje verdient op de Vlaamse Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarom zetten ze in 2020 een traject op om de broodcultuur

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Erfgoed en de 4 elementen: Aarde | Studiedag

Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Na twee eerdere studiedagen over respectievelijk water en lucht gaat deze derde studiedag in op het thema van fysische krachten.
Faro vorming

Digitale transformatie van de cultuursector: geen weg terug?

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een relevant managementthema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de reflectie en kennisdeling omtrent het cultuurmanagement en het debat stimuleren met de culturele

Subsidies aanvragen binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet | Digitale infosessie

15 januari 2023 is de deadline voor de werkingssubsidies binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. Een aanvraag voor een projectsubsidie dient u uiterlijk op 15 september 2022 in. Wat is nu dat nieuwe decretale kader en waar moet u rekening mee houden

FARO-zitdagen: alles over de evenwichtskunst van het lokale erfgoedbeleid (Hasselt)

FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en adviseert en begeleidt professionele erfgoedmedewerkers en beleidsmakers rond roerend en immaterieel erfgoed. Om onze dienstverlening – letterlijk – dichter bij u te brengen, organiseren we twee ontmoetingsmomenten.
Faro vorming

AVA_NET Symposium 2022 | Op de radar: AV-erfgoed als bron in de nieuwe werkelijkheid

Hoe kunnen we als AV-erfgoedsector meebewegen met de veranderende maatschappij, nieuwe vragen, behoeften en perspectieven? Welke kennis is hiervoor nodig? Welke rol speelt technologie? En hoe kunnen we hierin samenwerken?

Praten over platen: naar een Muziekarchief voor Vlaanderen

Kunstenpunt, VI.BE en CEMPER nodigen iedereen met een hart voor Muziekarchief uit.

Erfgoedlab | Hoe omgaan met polarisatie?

In dit Vlaams-Nederlandse Erfgoedlab verdiepen we ons in de rol van erfgoed en de erfgoedprofessional bij polarisatie. We gaan in op wat we wel – en niet – verstaan onder polarisatie.
Faro vorming

In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer

Tijdens deze vorming reiken we u aanknopingspunten en een structuur aan voor het schrijven van uw eigen collectieplan
Faro vorming

Summer School Books and Culture

Na twee geannuleerde edities organiseren het Ruusbroec Instituut, Bijzondere Collecties Universiteit Antwerpen, Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in 2022 een nieuwe editie van de Summer School Books and Culture | The Plantin Press and the Religious Book.

Collegagroep Communicatie | Wat is het ABC van efficiënte vormgeving?

Onder het motto ‘samen sterk’ houden we in deze vorming een aantal communicatievraagstukken tegen het licht. In alle openheid wisselt u in deze collegagroepen met collega’s ervaringen, inzichten en expertise uit.
Faro vorming

Facilitating Decision-making Through Analysis of Temperature and Relative Humidity Data

Heeft u al klimaatmetingen (temperatuur en relatieve vochtigheid) in een museum, archief, erfgoedbibliotheek of kerk uitgevoerd? En vraagt u zich af hoe u die resultaten kan interpreteren? Het Getty Conservation Institute en het KIK organiseren met een aantal partners een
Faro vorming

Creative Museums Summit

De Creative Museums Summit brengt museumprofessionals van over de hele wereld samen om casestudy's, bruikbare strategieën en nieuwe ideeën over creativiteit in musea te delen.
2022 - juli

Dekolonisatie en restitutie. De rol van universitaire musea in herkomstonderzoek en de impact ervan

Op 3 en 4 juli 2022 organiseert ULB een pre-conferentie workshop Dekolonisatie en restitutie. De rol van universitaire musea in herkomstonderzoek en de impact ervan.

Universeum 2022 | University Museums & Collections: Challenges of the Past, Responsibilities for Today

In 2022 nodigt Universeum European Academic Heritage Network u uit in België voor zijn jaarlijkse conferentie rond thema 'Universitaire musea en collecties: uitdagingen uit het verleden - verantwoordelijkheden voor vandaag'.

Storytelling as a multifunctional didactic tool in the classroom

In 2021 en 2022 organiseert Alden Biesen een reeks internationale vijfdaagse cursussen voor docenten waarin de verscheidenheid aan verteltechnieken als didactische tool wordt verkend onder deskundige begeleiding van gerenommeerde vertellers.
2022 - augustus

Historicidagen 2022

De Historicidagen worden georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) van 25-27 augustus 2022 en zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, professioneel of anderszins.

Basiscursus participatie in archieven

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en dus ook een kernopdracht voor archieven. De grote vraag is natuurlijk: hoe begint u eraan? En wat is allemaal mogelijk? Wat kan het opleveren? FARO gaat samen met Archiefpunt en
Faro vorming
2022 - september

Digitaal leiderschap in de cultuursector

Hoe verankert u het digitale in de missie, visie en vaardigheden van uw cultuurorganisatie?

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob (september 2022) | FARO Verkenner

Bent u net gestart in de erfgoedsector en heeft u nood aan basisinformatie over erfgoedwerk? Wil u kennismaken met de werking van FARO en met collega-beginners in de sector? Dan is deze vorming precies wat u zoekt.
Faro vorming

Basiscursus informatiebeheer voor objectencollecties

Deze basiscursus Informatiebeheer van objectencollecties helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Faro vorming

Linked data and international standards for cultural heritage

Op 13 & 14 september vindt de internationale conferentie 'Linked data and international standards for cultural heritage' plaats in de KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België.

12th International Conference on Cultural Policy Research. Disruption or interruption?

Ervaren we met de pandemie een onderbreking - zoals een rimpeling in de zee - of worden we geconfronteerd met verstoring, een crisis die leidt tot de noodzaak om het systeem af te breken en opnieuw op te bouwen? Waar

ICA Roma 2022 | Archives: bridging the gap

Van 19 tot 23 september vindt de conferentie van de International Council of Archives plaats. De call for papers staat nog open tot en met 21 maart.

Over de generatiekloof heen. De waarde van intergenerationeel werken

Hoe kunnen we de vaak negatieve en stereotype beeldvorming over ouderen in onze samenleving ombuigen? Destelheide nodigt onderzoeker An-Sofie Smetcoren uit om onze blik te openen en de effecten van intergenerationeel werken toe te lichten. Daarna gaan we in een

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis 2022

De vijfde editie zal plaatsvinden op donderdag 29 september 2022 in Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent. De Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis is in 2022 toe aan zijn vijfde editie. Sinds 2017 verzamelen onderzoekers van de Belgische universiteiten zich
2022 - oktober

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Inspiratiedag Buitengewoon Krokuskriebels

De editie 2023 van Krokuskriebels richt zich specifiek tot families met kinderen die een beperking hebben. Hoe we dat gaan doen? Daarvoor zetten we samen met u onze eerste stappen op de Inspiratiedag op 6 oktober.
Faro vorming

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming
2022 - november

In goede handen | Veilig en beveiligd

In deze cursus leert u hoe u een risicoanalyse uitwerkt, wat de inhoud is van een calamiteitenplan, en hoe u het gebouw best beveiligt tegen brand, diefstal en andere risico’s.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Culture & Mental Health 2 | Internationale Conferentie

Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022 de Internationale conferentie 'Culture & Mental Health 2' in Gent.
2022 - december

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext

Met zorg schoonmaken en onderhouden wordt vaak over het hoofd gezien. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming