2018 - januari

Ontwerpen voor beleving, emotie en wayfinding in musea

Beleving, routing en wayfinding zijn belangrijke aandachtspunten in architectuur en interieurarchitectuur vandaag, en verdienen zeker ook de nodige aandacht in musea. Tijdens deze workshop op 18 januari gaan we dieper op deze kernbegrippen in. Lees meer
Faro vorming

Groeien in je rol als teamleider. Basisvorming voor leidinggevenden

Leiding geven aan een team vergt inzichten en vaardigheden die je wellicht niet op de schoolbanken hebt meegekregen. Hoe maak je van een team een hecht team? Hoe motiveer je medewerkers? En hoe stuur je hen aan? Lees meer
Faro vorming

Hergebruik: lees de bijsluiter. Infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie

In deze infosessie krijgt u een introductie over het hergebruik van overheidsinformatie en een juridische toelichting over het Decreet Hergebruik van overheidsinformatie van 2015. Er komen ook enkele concrete toepassingscases aan bod. Lees meer
Faro vorming

Winter School Archives & Education 2018

Deze vierde editie van de Winter School Archives & Education vindt plaats tussen 29 januari en 2 februari 2018 in Gent. Bedoeling is om archivarissen en educatieve medewerkers in archieven en erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Lees meer
Faro vorming

Europa, migratie en musea | Lezing Sophia Labadi

In haar lezing presenteert prof. Sophia Labadi haar nieuwe boek 'Museums, Immigrants and Social Justice' en gaat dieper in op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen voor erfgoedinstellingen in Europa (EYCH 2018). Lees meer
Faro vorming

Waarden, erfgoed, UNESCO en conventies | Masterclass Sophia Labadi

Op 31 januari is de internationaal gerenommeerde onderzoekster Sophia Labadi te gast bij FARO voor een masterclass die kadert in het traject rond 'signficance' en waardering. Lees meer
Faro vorming
2018 - februari

Basiscursus 'Leren waarderen' | februari

Tijdens deze basiscursus van drie dagen leert u waarden toekennen aan cultureel erfgoed. Lees meer
Faro vorming

Stopmotion met archiefdocumenten

Stopmotion is een filmtechniek waarbij u voorwerpen doet bewegen om een verhaal te vertellen. Dankzij smartphones, tablets en toegankelijke software is deze methode zeer populair geworden bij jongeren. Lees meer
Faro vorming

Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage | Thinking and discussing about Intangible Heritage in the Age of Superdiversity

Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 biedt de superdiverse wijk Lombok in Utrecht het ideale decor voor een internationale conferentie over Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage. Lees meer
Faro vorming

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten … Lees meer
Faro vorming

Voorbij het aftikken van de checkboxes. Naar een raamwerk voor erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

Tijdens deze studiedag krijgt u een stand van zaken van de piloottrajecten uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector en krijgt u inzicht in de agenda en de bredere doelstellingen van deze trajecten. Lees meer
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp. Lees meer
Faro vorming
2018 - maart

De toekomsten van Erfgoed en Europa | Lezing Cornelius Holtorf

In deze lezing exploreert Cornelius Holtorf de relatie tussen kernenergie en -afval en erfgoedzorg, en onderzoekt hij wat hedendaagse participatieve methodes en archeologische vaardigheden kunnen betekenen bij het omgaan met dichte en verre toekomsten Lees meer
Faro vorming

Meer dan erfgoed

'Meer dan erfgoed' wil professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers. Lees meer
Faro vorming

Socratische dialoog | Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de … van het hele land? Conservatie-restauratie en perceptie. Wij doen het in België goed, toch?

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert FARO een onderzoekbijeenkomst waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen. Lees meer
Faro vorming

Gevaarlijk erfgoed

We werken aan het behoud van ons erfgoed, maar wat als het schadelijk is voor onze gezondheid? We draaien de rollen om en leggen het accent op hoe we ons best wapenen tegen gevaarlijk erfgoed. Lees meer
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp. Lees meer
Faro vorming
2018 - april

Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Een van onze doelstellingen is om methodieken en instrumenten voor op bewijs gebaseerde (evidence based) interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en welzijn te ontwikkelen en te verspreiden. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten Lees meer
Faro vorming

Erfgoedroutes

Hoe maak ik mijn erfgoedroute of wandeling, outdoor zowel als indoor? Welke technologie komt hierbij kijken? Maak ik gebruik van kaarten, apps, POI, iBeacons of gps? Lees meer
Faro vorming

Europa, erfgoedbeleid en -praktijk en internationaal recht, met bijzondere aandacht voor de Faro-conventie | Lezing Lauso Zagato

Lauso Zagato, specialist internationaal recht van de Universiteit van Venetië, deelt met ons de resultaten van het onderzoek waar hij reeds tien jaar mee bezig is: over de impact van internationale conventies zoals die van UNESCO of de Raad van Lees meer
Faro vorming
2018 - mei

Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceerde de Vlaamse Regering begin 2017 een Austismeplan. Een van de hoofddoelstellingen van dit plan is het verhogen van de Lees meer
Faro vorming

ErfgoedApp, Augmented Reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp. Lees meer
Faro vorming

'Out on the Streets': Heritage for All, in Theory and Practice | Lezing John Schofield

In zijn lezing gaat prof. dr. John Schofield dieper in op zijn erfgoedwerk met minder evidente en moeilijk te bereiken gemeenschappen en groepen, in het bijzonder als het over identiteit en samenleven gaat. Lees meer
Faro vorming
2018 - oktober

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten … Lees meer
Faro vorming

Digital storytelling in de zorg

Leer hoe u, met digital storytelling als methodiek, kunt werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners. Lees meer
Faro vorming
2018 - november

Erfgoed & dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In deze vorming leggen we aan medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties uit hoe ze een aanbod kunnen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Lees meer
Faro vorming

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan en we sluiten af Lees meer
Faro vorming

International conference Participation in cultural heritage for mental health recovery | Call For Contributions

That museums, archives, heritage organisations and the like can create a social value and have a positive impact on health and wellbeing is not just a matter of belief . It’s possible, provided that they develop sustainable offerings in close Lees meer
Faro vorming