2018 - december

Hoe schrijf je het? Schrijf samen met ons je Erfgoeddagactiviteit in (Haacht)

Doe je graag mee aan Erfgoeddag, heb je zelfs al een idee maar weet je niet hoe je je activiteit indient? Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Schrijf dan samen met de Coördinatie Erfgoeddag jouw activiteit in.
Faro vorming
2019 - januari

Starten met beleidsplanning: hoe zet ik een sterk planningsproces op?

Een klassiek beleidsplanningstraject verloopt volgens een vast aantal stappen. In deze vorming overlopen we met u ons basisrecept beleidsplanning.
Faro vorming

Ontwikkelen van een mindful museale praktijk

FARO organiseert samen met het FOMU – Fotomuseum Antwerpen en de Stresskliniek ZNA een opleiding over het toepassen van mindfulness in een museale praktijk.
Faro vorming

Mediacoach Erfgoed 2019

Samen met Mediawijs ontwikkelde FARO de aangepaste opleiding Mediacoach Erfgoed. Bij wijze van piloot leggen we in de eerste editie van 2019 de focus op archieven en erfgoedbibliotheken.
Faro vorming

Hands-on een objectgestuurde filmspeler maken

Het grassroots-erfgoedproject O Lab wil mensen in hun eigen buurt meer met elkaar verbinden door hen verhalen te laten vertellen. Al deze verhalen worden ‘zichtbaar’ dankzij een installatie waarin de verhalen worden gekoppeld aan persoonlijke, alledaagse objecten. Voor het koppelen
Faro vorming

Winterschool 2019 Archives & Outreach

Speciaal voor de vijfde jubileumeditie van de Summer & Winter Schools Archives & Education in 2019 hebben we de focus verlegd naar het ontwikkelen van outreachprogramma's met documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Faro vorming

Bootcamp ErfgoedApp

Dit bootcamp is een vervolg op de workshop ErfgoedApp en heeft tot doel om uw ErfgoedApp-tour of -idee nog multimedialer, meer augmented en beter te maken. We dompelen u onder in storytelling, smartphone video, augmented reality, musea, apps & erfgoedroutes.
Faro vorming
2019 - februari

Maak het mee! Bootcamp Erfgoeddag 2019

Tijdens een driedaags bootcamp bieden we je graag de unieke kans om een brede waaier aan erfgoedberoepen te ontdekken en in beeld te brengen. Erfgoeddag zet deze filmpjes (en dus ook jouw werk) in de spotlights.
Faro vorming

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Collegagroep: beleidsplanning cultureel-erfgoedconvenant

In deze collegagroep focussen we op belangrijkste tendensen op lokaal vlak én in de cultureel-erfgoedsector. Samen met u maken we de analyse en benoemen we kansen en bedreigingen voor het cultureel-erfgoedbeleid in uw stad of regio.
Faro vorming

MAS in Jonge Handen

Sinds 2006 onderzoekt het MAS methodieken rond jongerenparticipatie aan musea. Twaalf jaar later blikken we graag terug op het proces dat ‘MAS in Jonge Handen’ heeft doorlopen en delen we méér dan graag onze ervaringen met andere musea en culturele
Faro vorming

Verbeter het time-management in uw erfgoedorganisatie

Betere afspraken tussen collega’s kunnen voor meer aandacht en focus zorgen. Deze vorming ondersteunt u om dit gesprek aan te gaan.
Faro vorming

Masterclass waarderen religieus erfgoed

Op 28 februari organiseert FARO in samenwerking met het CRKC en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een masterclass over het waarderen van religieus erfgoed met het oog op de herbestemming van een kerkgebouw.
Faro vorming
2019 - maart

Polariseren doorbreken

Deze vorming wil een houvast bieden bij situaties van polarisering. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inleiding in het denkkader rond polarisatie zoals dit ontwikkeld werd door Bart Brandsma.
Faro vorming

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming
2019 - april

Kick-off traject ‘Beladen erfgoed’

Tijdens deze kick-off van het traject 'Beladen erfgoed' gaan we in gesprek met collega’s en ervaringsdeskundigen over verwachtingen en behoeften. Hoe gaat u als cultureel-erfgoedorganisatie met dit thema aan de slag?
Faro vorming

Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn. Workshop 1: Object handling en object storytelling

Tijdens deze workshop leert u alles over interventies met cultureel-erfgoedcollecties in de zorgsector, en krijgt u inzicht in object handling en object storytelling.
Faro vorming

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Introductiecursus groepsdynamica: omgaan met verschillen, weerstand en conflict

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 2: Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Evidence based werken vereist geen rakettentechnologie. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten van hun acties op korte en lange termijn kunnen meten.
Faro vorming
2019 - juni

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming
2019 - oktober

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming