2019 - februari

Masterclass waarderen religieus erfgoed

Op 28 februari organiseert FARO in samenwerking met het CRKC en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een masterclass over het waarderen van religieus erfgoed met het oog op de herbestemming van een kerkgebouw.
Faro vorming
2019 - maart

Polariseren doorbreken

Deze vorming wil een houvast bieden bij situaties van polarisering. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inleiding in het denkkader rond polarisatie zoals dit ontwikkeld werd door Bart Brandsma.
Faro vorming

Wat met het striperfgoed? (bis)

Stripgids, het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts Brussel en FARO begonnen in april 2018 een onderzoek naar een mogelijk toekomstig striperfgoedbeleid. Op zaterdag 16 maart presenteren we u de resultaten.
Faro vorming

Ontwikkelen van een mindful museale praktijk

FARO organiseert samen met het FOMU – Fotomuseum Antwerpen en de Stresskliniek ZNA een opleiding over het toepassen van mindfulness in een museale praktijk.
Faro vorming

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming

Samen op weg naar een duurzame vrijwilligersploeg | Traject

In dit leertraject delen FARO en Herita theoretische kaders, methodieken, tips & tricks en onze eigen praktijkervaringen om vrijwilligers te vinden en te blijven motiveren.
Faro vorming

Collegagroep COM - Communicatiebeleid

Tijdens deze bijeenkomst delen we kennis en expertise over het werken aan een gedragen communicatiebeleid.
Faro vorming

Collegagroep Digitale Participatie

Maandag 25 maart is er een nieuwe bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie. Voor deze editie zijn we te gast in het museum Hof van Busleyden in Mechelen.
Faro vorming

Teksten schrijven? Een fluitje van een cent | Erfgoed in de Praktijk

Tussen 25 maart en 23 april kunt u op verschillende locaties in Vlaanderen deelnemen aan een korte cursus boordevol schrijftips. Bovendien steekt u ook zelf de handen uit de mouwen.
Faro vorming

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Op 26 maart organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Maart 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Masterclass Science and Heritage 1.0

De masterclass Science and Heritage 1.0 belicht het belang van hard science voor cultureel erfgoed door middel van vier concrete projecten waarin onderzoeksmethoden nieuwe kennis opleverden over objecten uit de collectie van het MAS.
Faro vorming
2019 - april

Kick-off traject ‘Beladen erfgoed’

Tijdens deze kick-off van het traject 'Beladen erfgoed' gaan we in gesprek met collega’s en ervaringsdeskundigen over verwachtingen en behoeften. Hoe gaat u als cultureel-erfgoedorganisatie met dit thema aan de slag?
Faro vorming

Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn. Workshop 1: Object handling en object storytelling

Tijdens deze workshop leert u alles over interventies met cultureel-erfgoedcollecties in de zorgsector, en krijgt u inzicht in object handling en object storytelling.
Faro vorming

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Brainstorm asbest

Deze brainstorm start de discussie over het hiaat in het asbestbeleid als het gaat over de cultureel-erfgoedsector, brengt de noden van de sector in kaart en onderzoekt hoe die sector het best kan worden ondersteund.
Faro vorming

Introductiecursus groepsdynamica: omgaan met verschillen, weerstand en conflict

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 2: Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Evidence based werken vereist geen rakettentechnologie. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten van hun acties op korte en lange termijn kunnen meten.
Faro vorming

Communicatie voor cultureel-erfgoedorganisaties. Vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie

Deze vijfdaagse basisopleiding is op maat van elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie.
Faro vorming
2019 - mei

Copyright geregeld? Auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Mei 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2019 - juni

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming
2019 - oktober

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming