2021 - juni

Communicatiekliniek 2021

De Communicatiekliniek gaat digitaal, en vindt gespreid over vijf dagen plaats. Met telkens een sessie in de voormiddag en een in de namiddag. Bovendien bestaat elke van die sessie uit twee delen.
Faro vorming

Oefening en presentatie | Basisopleiding Communicatie 2021

Om u meteen aan het werk te zetten met alle opgedane kennis tijdens de basisopleiding 'Communicatie 2021', krijgt u de opdracht om een communicatie(beleids)plan uit te werken.
Faro vorming

De nieuwe klimaatrichtlijnen | Interactief webinar

In dit interactieve webinar over de nieuwe klimaatrichtlijnen maakt u kennis met de nieuwe, versoepelde richtlijnen over klimaatbeheersing in erfgoedinstellingen.
Faro vorming
2021 - september

Basiscursus informatiebeheer voor erfgoedcollecties

Deze basiscursus helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Faro vorming

Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’: bereid u voor op Erfgoeddag 2022

In dit train-de-trainer-traject leren we u als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten die gepresenteerd worden op Erfgoeddag 2022.
Faro vorming

Live digitaal gidsen na corona: hoe gaan we verder?

Live digitaal gidsen biedt ook na de coronaperiode veel mogelijkheden. Bovendien kan het complementair worden aangeboden naast klassieke, fysieke rondleidingen. In dit webinar werken we daarop verder.
Faro vorming

Labo: ontwerp een intern meerstemmigheidstraject voor uw organisatie

Wilt u in uw organisatie de discussie over inclusiviteit in alle aspecten van de werking op gang trekken? Dan is dit labo iets voor u.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Bewaren van schoolerfgoed: ja, maar hoe?

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, én over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming
2021 - oktober

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waar u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Ook de erfgoedsector kan helpen bij het creëren van een dementievriendelijke(re) maatschappij. U verneemt er meer over in deze workshop.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Schoolerfgoed valoriseren en beheren met vrijwilligers

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, én over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming
2021 - november

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze praktische workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Op zoek naar schoolerfgoed? Laat u verrassen!

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector (november 2021)

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.
Faro vorming

In goede handen | Veilig en beveiligd

Collecties veilig en duurzaam bewaren en beheren is de absolute conditio sine qua non voor wat we erfgoedzorg noemen. Makkelijk gezegd, moeilijk(er) gedaan. De vraag is dan: hoe doen we dat?
Faro vorming

In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer

Tijdens deze vorming reiken we u aanknopingspunten en een structuur aan voor het schrijven van uw eigen collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis en -samenstelling, collectieprofiel, selectie, verzamelen en herbestemmen komen aan bod.
Faro vorming
2021 - december

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext (december 2021)

Ons erfgoed verdient de beste bewaaromstandigheden. Regelmatig schoonmaken en het juiste onderhoud zijn daarbij cruciaal. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming
2022 - januari

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?
Faro vorming

Slim aan de slag met schoolerfgoed | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.
Faro vorming

Basiscursus participatie

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk.
Faro vorming