2022 - september

Collegagroep digitale collectieregistratie

Deze collegagroep brengt projecten samen die ondersteuning krijgen via de ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’, een initiatief van het Departement CJM. De bijeenkomsten staan ook open voor erfgoedwerkers die (nog) geen project hebben lopen.
Faro vorming

Emotienetwerken als gespreksmethode

Op welke manieren kunnen we de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en/of kunst en mensen onderling onderzoeken? Op vraag van Museum Kunst & Geschiedenis en FARO gaat Prof.dr.Hester Dibbits in gesprek over de methode emotienetwerken.
Faro vorming
2022 - oktober

In goede handen | Basiscursus behoud en beheer

Bent u op zoek naar een goede basiskennis over het behoud en beheer van gemengde erfgoedcollecties? Schrijf u dan in voor deze driedaagse basiscursus.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Waarom en hoe inclusieve taal hanteren: het FARO-dokterskabinet beantwoordt al uw vragen

Aan de hand van duidelijke situaties en voorbeelden geven we een inkijk in de praktijk. Zoals in een echt dokterskabinet kunt u bij ons terecht met al uw vragen over inclusief taalgebruik.
Faro vorming

Inspiratiedag Buitengewoon Krokuskriebels

De editie 2023 van Krokuskriebels richt zich specifiek tot families met kinderen die een beperking hebben. Hoe we dat gaan doen? Daarvoor zetten we samen met u onze eerste stappen op de Inspiratiedag op 6 oktober.
Faro vorming

Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject? I Erfgoed in de praktijk

Maak een voorbeeldproject voor het Geef om erfgoed-crowdfundingsplatform!
Faro vorming

Bedrijfserfgoed. Gluren bij de buren

Heeft u interesse in het redden, bewaren en ontsluiten van bedrijfserfgoed? Dan krijgt u op deze dag heel wat inspirerende voorbeelden te horen.
Faro vorming

Hoe erfgoed inzetten in zorg? Leren door doen!

Tijdens dit vormingstraject van vijf interactieve workshops leert u methodieken actief toe te passen in uw erfgoedpraktijk. Aan het einde van de reeks bezit u de nodige handvatten om interventies op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden.
Faro vorming

Werksessie Erfgoedwijs.be: deel uw lesmateriaal met leerkrachten

In deze sessie maken we u wegwijs in het platform Erfgoedwijs.be en begeleiden we u stap voor stap om uw educatief materiaal te posten.
Faro vorming

Versterk uw contacten met het onderwijs! Cultuurkuur, Klasse/Lerarenkaart en Archief voor Onderwijs stellen zich voor

Zowel Cultuurkuur, Klasse/Lerarenkaart als Archief voor Onderwijs zijn grote en krachtige onderwijspartners en -platformen. Maar hoe kan u als erfgoedorganisatie met hen samenwerken om uw aanbod of collectie bij het lerarenkorps bekend te maken?
Faro vorming

Infosessie barrièremodel diefstal kunstcollecties

Hoe kunnen we kunstcriminelen een stap voor zijn? Op deze infosessie hoort u er alles over.
Faro vorming

Erfgoedlab | Hoe omgaan met polarisatie?

In dit Vlaams-Nederlandse Erfgoedlab verdiepen we ons in de rol van erfgoed en de erfgoedprofessional bij polarisatie. We gaan in op wat we wel – en niet – verstaan onder polarisatie.
Faro vorming

In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen.
Faro vorming

Infosessie hervorming auteursrecht

Op initiatief van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ organiseren we een infosessie over de gewijzigde Belgische auteurswet. U krijgt een actueel overzicht van advocaat Joris Deene over alle wijzigingen en ‘nieuwigheden’ in deze wetgeving.
Faro vorming
2022 - november

Tweedaagse masterclass gesprekstechnieken: verbindende communicatie

Tijdens deze tweedaagse masterclass gaan we met uw voorbeelden en ervaring aan de slag. De concrete situaties uit uw praktijk vormen het vertrekpunt om samen te ontdekken wat Verbindende Communicatie is. Een theoretisch kader vult dat aan.
Faro vorming

In goede handen | Veilig en beveiligd

In deze cursus leert u hoe u een risicoanalyse uitwerkt, wat de inhoud is van een calamiteitenplan, en hoe u het gebouw best beveiligt tegen brand, diefstal en andere risico’s.
Faro vorming

Aan de slag met Wikipedia in de klas

Tijdens deze workshop leert u hoe u een sterke Wikipedia-activiteit voor leerlingen secundair onderwijs uitwerkt.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren

Hoe kunt u erfgoedobjecten correct bewaren, verpakken en transporteren? Na afloop van deze workshop kunt u zelf aan de slag.
Faro vorming

Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In Vlaanderen leven naar schatting 160.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft. De erfgoedsector kan mee helpen om een
Faro vorming
2022 - december

Werkbezoek tentoonstellingsproductie en museumtechnieken

Op 1 december bent u welkom in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en zoomen we in op enkele thema’s zoals het recente verbouwproject, de organisatie van de inhuizing van de collectie, de integratie van multimedia en techniek
Faro vorming

Workshop | Brandbeveiliging voor lokale en regionale erfgoedspelers

Tijdens deze interactieve workshop ontdekt u aan de hand van een casus hoe u concreet werk maakt van brandpreventie. Want voorkomen is altijd beter dan genezen!
Faro vorming

In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext

Met zorg schoonmaken en onderhouden wordt vaak over het hoofd gezien. Een onderhoudsplan is deel van de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?
Faro vorming

Basiscursus immaterieel erfgoed

Wilt u graag meer weten over het beleid rond immaterieel erfgoed? Bent u geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor u en uw (collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Bent u op zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan met het
Faro vorming

Erfgoeddag en Erfgoedweek: alles wat u over Beestig! wil weten

U heeft al heel wat ideeën voor een of meerdere activiteit(en). Maar wat kunt u hiermee precies doen binnen het kader van Erfgoeddag? En hoe maakt u die activiteit aantrekkelijk?
Faro vorming
2023 - januari

Basiscursus informatiebeheer voor objectencollecties

Deze basiscursus Informatiebeheer van objectencollecties helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Faro vorming

Scherp uw verteltechniek aan

Tijdens deze praktische workshop gaan we samen met Fred Versonnen aan de slag. U ontdekt al doende wat het effect is van verteltechnieken, zoals het vertragen en versnellen, het inzetten van zintuiglijke elementen, het opzetten van spanningsbogen en het gebruik
Faro vorming
2023 - februari

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob (februari 2023) | FARO Verkenner

Bent u net gestart in de erfgoedsector en heeft u nood aan basisinformatie over erfgoedwerk? Wil u kennismaken met de werking van FARO en met collega-beginners in de sector? Dan is deze vorming precies wat u zoekt.
Faro vorming