Om de twee jaar organiseert CORES in Brugge een internationaal symposium over conservatie en restauratie. De editie 2018 focust onder meer op de restauratie van incunabelen en handschriften, uitgevoerd in functie van de expo 'Haute Lecture'.
'Wiki Loves Heritage', de opvolger van 'Wiki Loves Art', nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen erfgoed online te ontsluiten onder een vrije licentie. Doe mee!
FARO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Daarom hebben we conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming een stevig privacybeleid ontwikkeld zodat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.
Op 9 november verzamelen we voor het Groot Onderhoud in Brussel. Een hele dag lang onderzoeken we wat participatie voor u en uw instelling betekent. Om het voormiddaggedeelte verder vorm en inhoud te geven, is uw feedback meer dan welkom!
Ook u kent ongetwijfeld de zegswijze ‘een aanbod dat u niet kunt weerstaan’. Als u ‘in de communicatie zit’, geldt ...
Eind 2017 lanceerde Plantentuin Meise het DoeDat-crowdsourcingplatform. Crowdsourcing, inderdaad, want voor de digitalisering van zijn herbarium doet de Plantentuin beroep ...
U bent geïnteresseerd in het evalueren van de impact van activiteiten op het welzijn van mensen maar weet niet goed ...
Verenigingen en burgerinitiatieven zijn wezenlijk participatief omdat ze volledig draaien op de goesting en passie van groepen geëngageerde burgers. Daarom ...
Om met participatie aan de slag te gaan moet een erfgoedorganisatie duidelijke doelstellingen formuleren en concrete kaders bieden. Tijdens een studiedag in mei 2015 bundelden we heel wat inspiratie om die interne dialoog op gang te brengen.
Bij het ontwerp van het logo voor de internationale conferentie 'Participation in cultural heritage for mental health recovery', op 29 en 30 november in Museum Dr. Guislain, hebben we bewust gekozen voor een puntkomma. In dit blogbericht leest u waarom.
Op Klara kunt u dezer dagen naar een bijzondere radioreeks luisteren. Producer Liesbet Vereertbrugghen verzamelde zestig verhalen waarin de roos - of Rosa - van de partij is. Daarbij maakt ze vaak en graag een uitstapje naar de cultureel-erfgoedsector.
Het Departement Buitenlandse Zaken en Scriptie vzw gaan voor de tweede keer op zoek naar sterke bachelor- en masterproeven over WOI. Samen met KlasCement wordt nu ook een deelprijs ingericht voor eindwerken uit de lerarenopleiding.
Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze doen dat in het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.