Museum Fort Van Liezele erkend

Museum Fort Van Liezele © Kurt Van Camp

Het Museum Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands behaalde het kwaliteitslabel. De erkenning als museum volgde op een nauwgezette screening van de museumwerking, gebaseerd op een internationale minimumstandaard voor een professionele cultureel-erfgoedwerking. 

Aan deze erkenning koppelt de Vlaamse overheid geen werkingssubsidie. Toch biedt het kwaliteitslabel best wel kansen, zoals het aanvragen van projectsubsidies en het deelnemen aan netwerken en kennisdeling. Bovendien schept een label vertrouwen tegenover partners of derden in verband met bruiklenen, schenkingen, onderzoek of samenwerking. In Vlaanderen zijn op dit ogenblik 97 collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties door de Vlaamse overheid erkend als museum (68), erfgoedbibliotheek (9) of culturele archiefinstelling (20).

Vesting Antwerpen 

Het Fort van Liezele werpt een blik op het ontstaan en de rol van de Vesting Antwerpen, de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Het museum, ondergebracht in een beschermd monument, biedt een kijk op de ontwikkeling van de Belgische militaire strategie en focust op de eerste oorlogsmaanden van 1914.

Museum Fort Liezele wil een toegankelijk museum zijn met een laagdrempelige benadering van een bewogen geschiedenis. Het wil de bezoeker laten ontdekken hoe belangrijk Vesting Antwerpen geweest is aan het begin van de Eerste Wereldoorlog en welke tol dat heeft geëist, zowel van de militairen in en rond het fort als van de lokale bevolking. 

Foto: Museum Fort Van Liezele © Kurt Van Camp 

Anne Milkers