Pasform bouwt aan inclusie

Stenen trap. Foto: Clement Proust via Pexels

De sociaal-culturele organisatie Pasform wil culturele instellingen bewegen tot een daadwerkelijke en duurzame realisatie van inclusie. Tegelijk wil ze mensen met een (verstandelijke) beperking versterken in hun kwaliteit van leven. Een doorlichting van uw museum door ervaringsdeskundigen kan helpen om beide perspectieven te benaderen. Doet u mee?   

Vorig jaar bezocht Pasform het Leuvense 30CC, het STUK Leuven, Z33 Hasselt en het Gasthuismuseum in Geel. Dat gebeurde telkens met een groep van twaalf ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Doel was uitzoeken hoe toegankelijk de organisatie voor deze groep van mensen is. Na hun bezoek ontwikkelden ze een checklist op basis van deze doorlichting.

Pasform is nu op zoek naar organisaties uit de culturele sector die graag een groep van ervaringsdeskundigen willen ontvangen voor zo'n toegankelijkheidscheck. De nadruk ligt wel op de verstandelijke beperking (niet enkel rolstoeltoegankelijkheid). De check is niet gratis (300 euro plus verplaatsingsonkost) maar gebeurt in samenwerking met én concentreert zich specifiek op de groep van personen met een verstandelijke beperking.

Op YouTube heeft Pasform een filmpje gepost waarin u het verloop en de (beperkte) tijdsimpact van zo’n werkbezoek kunt inschatten. Meer informatie over de toegankelijkheidsheck vindt u via de website van Pasform.

Er zijn natuurlijk ook nog andere organisaties begaan met de toegankelijkheid van culturele organisaties. Ook bij hen kunt u altijd terecht, mocht dat al niet gebeurd zijn. Volledigheidshalve geven we u hier enkele links mee van organisaties die het brede scala aan toegankelijkheid adresseren:

Foto: Clement Proust via Pexels

Anne Milkers