Anne Milkers

Aanspreekpunt voor: 

  • netwerking en praktijkuitwisseling voor lokale en regionale erfgoedorganisaties;
  • publiekswerking & participatie.

Anne Milkers studeerde Kunstgeschiedenis & Oudheidkunde, en Communicatiewetenschappen aan de UGent. Tot 1995 schreef ze freelance over tentoonstellingen voor De Gentenaar (HN) en De Morgen. Van 1995 tot 2018 werkte ze voor het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed in Hasselt, aanvankelijk rond onroerend erfgoed en vanaf 1999 als museumconsulent voor Limburg. Haar focus lag op het begeleiden en adviseren van erfgoedorganisaties, het opvolgen van onderzoeksopdrachten en stimuleren van netwerking en samenwerking. Vanaf 2013 lanceerde ze samen met publiekswerkers van erfgoedorganisaties en de onderwijssector in Limburg, het netwerk voor erfgoededucatie 'Erfgenoten'. Van 2018 tot midden 2019 werkte ze bij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Bij FARO wil ze de verbinding en ondersteuning van lokale en regionale erfgoedorganisaties faciliteren, met focus op publiekswerking en participatie.

Adviseur (boven)lokaal erfgoed | musea
02 213 10 84