Anne Milkers

Aanspreekpunt voor: publiekswerking en participatie. Het accent ligt op volgende elementen:

  • erfgoed en onderwijs,
  • vrijwilligerswerking,
  • netwerking,
  • en praktijkuitwisseling voor lokale en regionale erfgoedorganisaties.

Anne Milkers studeerde Kunstgeschiedenis & Oudheidkunde, en Communicatiewetenschappen aan de UGent. Tot 1995 schreef ze op freelancebasis over tentoonstellingen voor De Gentenaar (HN) en De Morgen. Van 1995 tot 2018 werkte ze voor het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed in Hasselt, aanvankelijk rond onroerend erfgoed en vanaf 1999 als museumconsulent voor Limburg. Haar focus lag op begeleiden en adviseren van erfgoedorganisaties, opvolgen van onderzoeksopdrachten en stimuleren van netwerking en samenwerking. Vanaf 2013 heeft ze, samen met publiekswerkers van erfgoedorganisaties en de onderwijssector in Limburg, het netwerk voor erfgoededucatie 'Erfgenoten' opgestart. Van 2018 tot midden 2019 was ze werkzaam bij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Bij FARO bouwt Anne verder aan de ondersteuning en verbinding van (lokale en regionale) erfgoedorganisaties, vooral rond publiekswerking en participatie (organisatiebreed).

FARO
Adviseur participatie | publiekswerking
02 213 10 84