Dossier Wallonië: schrijft u mee?

Luik, Théatre Royal de Wallonië en standbeeld van de in Luik geboren componist André-Modest Grétry. Foto: Promeneuse7 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Het decembernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed zoomt in op de cultureel-erfgoedpraktijk anno 2024 in Wallonië. In 2012 focuste het tijdschrift al eens precies daarop. Maar intussen is er wel wat veranderd. Tijd dus om opnieuw een balans op te maken. En dat doen we bij voorkeur met uw inbreng uit de praktijk. 

Wat weten we over de cultureel-erfgoedpraktijk in Wallonië vandaag? Welke relevante erfgoedpraktijk over de taalgrens zien we vandaag opduiken? Zijn inclusie, duurzaamheid of restitutie er evengoed aan de orde? U hebt misschien een of andere actie ondernomen om de regio Verviers en Luik in 2021 bij te staan na de watersnood? Of u wil wel interessante inzichten delen over samenwerking met Waalse erfgoedorganisaties? Fantastisch! Schrijf dan mee.

Hoe kunt u meedoen?

  • Stuur tegen uiterlijk maandag 10 juni 2024 een abstract van maximum één A4 naar anne.milkers@faro.be. Idealiter hanteert u daarbij een duidelijke structuur waaruit de relevantie voor het faro-dossier blijkt.
  • Als u representatief (historisch) rechtenvrij beeldmateriaal hebt op hoge resolutie (min. 300 dpi) is dat ook al welkom.

Twijfelt u of uw idee in aanmerking komt? Of heeft u vragen? Mail of bel dan gerust.

Tip! Bladert u online al eens door een of meerdere recente edities van het tijdschrift, dan krijgt u een idee welk soort inhoud we zoeken.

Zoals u wellicht weet, wijden we in elk nummer van het tijdschrift een dossier aan een bepaald thema. Het laatste nummer van 2023 stond in het teken van ‘diefstalpreventie’. In maart 2024 werd ‘het lichaam’ onder de loep genomen. Het eerstkomende faro-nummer gaat over ‘onderzoek in en over de erfgoedsector’, terwijl de  septembereditie het thema ‘erfgoed en onderwijs’ belicht.

U hoort het: we brengen graag een variëteit aan onderwerpen voor het voetlicht die een relevantie hebben voor de hele cultureel-erfgoedsector. Hebt u zelf een idee voor een dossier of een artikel? Voorstellen zijn meer dan welkom op redactie@faro.be.

Foto: Luik, Théatre Royal de Wallonië en standbeeld van de in Luik geboren componist André-Modest Grétry. Promeneuse7 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Anne Milkers