Lerend Netwerk Co-waarderen: markeer uw agenda!

Deelnemers Lerend Netwerk Co-waarderen, eind mei 2024

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Reinwardt Academie ondersteunt FARO het Lerend Netwerk Co-waarderen. Na de zomer, op 13 september, organiseren we een tweede bijeenkomst in Amsterdam, met als thema 'Structureel aan de slag met co-waarderen'.

Hoe kan u ervoor zorgen dat co-waarderen in uw organisatie niet beperkt blijft tot een tijdelijk project? Wat is ervoor nodig om het onderdeel te maken van de museale kernprocessen, ofwel: hoe verankert u een cocreatieve aanpak rondom collectioneren en onderzoek?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierover samen in gesprek. Er komen inspirerende cases uit Nederland en Vlaanderen aan bod. In de middag staat het leren van en met elkaar centraal en worden ideeën uitgewisseld aan de hand van concrete opdrachten.

Noteer deze datum alvast in uw agenda; het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via de website van het Heritage Lab van de Reinwardt Academie vanaf 20 augustus 2024. 

Kent u een goed voorbeeld of een tool, hebt u een prangend dilemma of las u een artikel dat kan helpen om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen? Geef dan een seintje aan Jacqueline van Leeuwen. Zo geven we particiLeren samen vorm!

Foto: deelnemers Lerend Netwerk Co-waarderen, eind mei 2024

Jacqueline van Leeuwen