CAMOC - COMCOL 2024 Amsterdam Annual Conference | Collecting with(in) the city

In oktober 2024 bundelen de ICOM Internationale Comités CAMOC (Stadsmusea) en COMCOL (Verzamelen) opnieuw hun krachten om het verzamelen en (re)presenteren in en met de stad opnieuw te bekijken door de vloeibaarheid van de grenzen tussen musea en steden te onderzoeken. De conferentie Collecting with(in) the city wordt georganiseerd door het Amsterdam Museum in samenwerking met Imagine IC en gaat in op wat verzamelen met en in een stad betekent en hoe de musea en cultureel-erfgoedinstellingen van nu dit doen.

Wat kunnen musea naast objecten nog vastleggen? (Hoe) kunnen ze stadsritmes, geluiden of geuren verzamelen? Kun je de mensen verzamelen die een stad creëren en gebruiken? Hoe kan hedendaags verzamelen geïnspireerd worden door bestaande collecties, en hoe kan het kijken naar collecties met nieuwe (buiten)perspectieven nieuwe inzichten opleveren? Welke overblijfselen uit het verleden leven in het heden en hoe manifesteren ze zich? Hoe moeten musea zorgen voor nieuwe stedelijke verhalen en voor de mensen die ze aangaan? Welke ongelijkheden en machtsverhoudingen komen naar voren in (stads)musea als er wordt gewerkt aan een nieuw evenwicht tussen expertise en verwachtingen? Hoe beïnvloeden veranderende ideeën over eigendom en autoriteit de verzamel- en tentoonstellingspraktijk?

Voor musea worden deze vragen steeds relevanter, omdat de balans tussen materieel en immaterieel erfgoed verschuift. Musea en erfgoedinstellingen verzamelen niet alleen voorwerpen, maar ook verhalen en ervaringen. En steeds vaker doen ze dat in verschillende participatievormen met bewoners, die partners kunnen worden in cocreatieprocessen en -projecten. Omdat verzamelsteden zowel hedendaagse stedelijke ruimtes als stedelijke levens en stedelijke verhalen kunnen omvatten, raken deze vragen ook kritische discoursen over macht, wederkerigheid en impact. Met wie kan/wil je samenwerken? Hoe ziet dit proces van samenwerken met netwerken en gemeenschappen in een stad eruit? Wat maakt samenwerking wederzijds voordelig? Met andere woorden: collaboratief en participatief verzamelen roept verschillende kwesties op die de moeite waard zijn om te bestuderen, van ethiek en wettigheid tot sociologische en psychologische vragen, en natuurlijk ook vanuit een museologisch perspectief.

Drie dagen lang buigt de conferentie Collecting with(in) the city zich over deze en andere vragen. Afspraak in Amsterdam, van 9 tot en met 11 oktober 2024. 

  • Meer informatie over de conferentie vindt u hier.
  • Tot 15 april loopt er een oproep tot bijdragen: informatie daarover vindt u hier.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Amsterdam

Elders op FARO

Tijdens een internationale conferentie, meegeorganiseerd door FARO, werden de aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers van regionaal, nationaal en Europees niveau.
De nieuwe update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen die FARO in nauw overleg met onze creatieve community van makers ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange