Wouter Lammens

Wouter Lammens (1977) is Licentiaat in de Archeologie. Na enkele jaren veldwerk en materiaalstudie ruilde hij de archeologiepraktijk in voor het Abdijmuseum Ten Duinen. Daar stond hij geruime tijd in voor zowel het beheer als voor de registratie van de uitgebreide collectie.

Die praktijkervaring zette Wouter vervolgens in om anderen concreet te ondersteunen en begeleiden in allerlei aspecten van de zorg voor het cultureel erfgoed. Eerst als depotconsulent voor de provincie West-Vlaanderen, later als erfgoedconsulent bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wouter werkt sinds 1 augustus 2019 bij FARO. U kan hem al uw vragen stellen over het behoud en beheer van erfgoedcollecties. Belangrijke klemtonen binnen zijn takenpakket zijn momenteel:

  • het helpen ontwerpen, realiseren en inrichten van depotinfrastructuur
  • het specifiek ondersteunen van lokale en bovenlokale partners op vlak van behoud en beheer
  • de uitleendienst erfgoed
Adviseur (boven)lokaal erfgoed | behoud en beheer
02 213 10 83