Rol van de gekwalificeerde keramiekrestaurator

Om objecten uit keramiek met kennis van zaken te behandelen is de nodige ervaring, kennis en kunde vereist. Raadpleeg daarom bij de minste twijfel altijd een gekwalificeerde keramiekrestaurator.

Preventieve ingrepen zoals aanpassingen in de bewaaromstandigheden, kunt u zelf uitvoeren. Maar eenmaal u iets aan het object zelf moet ondernemen, laat u dit beter over aan een gekwalificeerde restaurator die de voorwerpen in hun authenticiteit bewaart en technieken toepast die geen schade aanrichten.

Preventieve conservering 

Vraag raad aan een gekwalificeerde keramiekrestaurator voor advies over:

 • geschikte bewaaromstandigheden: klimaat, bescherming tegen verontreiniging ...;
 • depotinrichting;
 • opslag in het depot;
 • verpakkingsmaterialen;
 • materialen en methodes voor het reinigen en de frequentie van het reinigen;
 • het achterhalen van de oorzaak bij schade;
 • fragiele voorwerpen;
 • samengesteld materiaal;
 • hoe u objecten uit keramiek beschermt tegen de tien schadefactoren;
 • transport van objecten uit keramiek,
 • conditiedoorlichting, om de gevoeligheid van keramische objecten te bepalen maar ook om onstabiele objecten te identificeren die een conservatie nodig hebben.

Actieve conservering 

Laat actieve conservering over aan een gekwalificeerde restaurator keramiek. Zo'n restaurator houdt rekening met de authenticiteit van het object (zo gaat er zeker geen informatie verloren) en past technieken toe die geen schade aanrichten.

Het gaat onder meer om:

 • vooronderzoek waarin gegevens worden samengebracht over de historische en materiële geschiedenis van het werk, de huidige bewaartoestand en de oorzaken van de schade, en ook over de voorgestelde behandeling volgens de technische en esthetische vereisten;
 • ontzouten;
 • losse fragmenten fixeren;
 • verlijmingen uitvoeren;
 • aanvullingen uitvoeren en ze desnoods geïntegreerd retoucheren;
 • reinigen: zowel oppervlaktevuil als dieptereiniging, verwijderen van oppervlakteschimmels. 
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86