Schoeisel uit natte context. © N. Cleeren

Archeologische voorwerpen uit leder, zoals schoeisel, beurzen, riemen, enz. zijn ontzettend kwetsbaar. Ze bewaren slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een waterput. Wat doet u wanneer u leer aantreft op een opgraving en hoe bewaart u leer in depot?

Materialen, technieken en bijzonderheden

 • Leder bestaat in grote mate uit de vezelachtige proteïne collageen.
 • Leder verweert wanneer het in contact komt met water. Onze voorouders waren experts in het looien van leder: ze brachten producten aan die hydrolyse vermeden. Zo bleef het leder soepel. Zonder die producten zou het na uitdroging immers broos en hard worden. Leder werd vaak afgewerkt met bijkomende vochtwerende producten en soms beschilderd of bekleed met goudblad enz.
 • Het verval van leder is hoofdzakelijk te wijten aan hydrolyse in water en oxidatie van het collageen en van de looiproducten in zure of basische omgevingen. De reacties variëren naargelang de omgevingsfactoren tijdens de begraving. Beide afbraakprocessen kunnen zowel het collageen als de looimiddelen in het leder aantasten.

Aftakeling

In de bodem

 • In onze zuurstofrijke, vochtige bodems zorgen micro-organismen ervoor dat er van het leder weinig of niets overblijft. De manier waarop het leder gelooid werd, zal deels bepalen hoeveel weerstand het kan bieden tegen degradatie in de bodem. Helaas overleeft leder in de meeste omstandigheden nauwelijks.
 • In volledig natte, zuurstofarme bodems vernietigen de anaërobe bacteriën en vooral het water zelf het leder. Toch kan leder uit natte bodems er, net als hout, verbazend goed, stevig en soepel uitzien. In het water verdwijnen de looiproducten stilaan. Water neemt hun plaats in en tast door hydrolyse het collageen aan. Ook hier levert dat een zwakke structuur op die in grote mate gevuld is met water.
 • Leder heeft minder last van insecten dan celluloserijke materialen als hout.
Verkleuring
Het leder wordt in de bodem donker door een reactie van de looiproducten. © Natalie Cleeren
 • Door de reactie van de looiproducten met bestanddelen in de bodem wordt het leder ook donker.
Leder in contact met metalen
Leder kan in de nabijheid van metalen dikwijls goed bewaard blijven. © Onroerend Erfgoed
 • In de nabijheid van metalen kan leder wel bewaard blijven. Zo bleef leder rond koperen elementen dikwijls vrij goed bewaard omdat kopercorrosie giftig is voor veel micro-organismen.
 • Ook in contact met ijzer zijn vaak sporen van leder bewaard. Het leder raakt doordrongen van ijzerzouten. De ijzerionen worden ofwel op of binnen in de collageenvezels afgezet. In het eerste geval blijft het echte organische materiaal bewaard doordat het leder van de omgeving wordt afgesloten.

In het tweede geval is er sprake van gedeeltelijke 'mineralisatie' van het leder (vervanging door ijzerionen). De structuur zal echter nooit zo duidelijk bewaard blijven als bij hout of textiel, waar exacte identificatie mogelijk is. Dat is veel moeilijker voor leder.

Bij de opgraving

Bovendeel van een emmer, Raversijde. © Onroerend Erfgoed
 • Leder uit een natte (anaërobe) context ziet er goed uit, maar is zeer sterk verweerd. De verzwakte structuur is gevuld met water.
 • Water heeft een grote oppervlaktespanning. Dit veroorzaakt een trekkracht bij het opdrogen. De collageenvezels kleven tegen elkaar. Het leder krimpt, scheurt, barst en vervormt. Dit proces is nauwelijks omkeerbaar.

In depot

Droog behandeld leder kan in een depot nog verder verweren (scheurtjes, vervorming). © Natalie Cleeren
 • Nat bewaard leder zal verder verweren door hydrolyse, zoals hoger beschreven. Als u het donker en koel bewaart, is er weinig kans op schade door micro-organismen.
 • (Uv-)licht kan het leder en ook de conservatiematerialen aantasten. Het leder verliest zo zijn soepelheid.
 • Droog (behandeld) leder zal verder verweren door schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Het leder kan vocht blijven opnemen en weer afgeven. Gevolg: scheurtjes, barsten en een lichte vervorming.
 • Verdere schade door micro-organismen treedt op in te vochtige omstandigheden. Schimmels kunnen deze materialen ook verkleuren.

Oude restauraties

 • Leder werd in het verleden op tal van manieren geconserveerd. Allerlei producten werden toegevoegd om het 'op te vullen' en het verlies aan water te compenseren. Heel wat wassen en oliën houden het leder soepel. Een probleem met veel van deze materialen is dat ze na verloop van tijd zelf verweren en het leder hard en broos maken. Dat gebeurt onder invloed van uv-licht en schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Een specialist kan evalueren of een nieuwe behandeling mogelijk of wenselijk is.
 • Vaak trekken deze materialen ook veel stof aan en verkleuren ze (sommige oliën en harsen).

Conditie bepalen

Lees zeker ook de pagina 'Conditiecontrole archeologische objecten'.

Nat leder

De exacte conditie van nat leder bepalen is moeilijk. Sommige objecten en fragmenten zullen erg fragiel aanvoelen. Andere, die er soepel en stevig uitzien, verbergen mogelijk een erg uitgeloogde en fragiele interne structuur. Op een eenvoudige manier de juiste toestand van een dergelijk object bepalen is haast onmogelijk.

Behandeld, droog leder

Behandeld leder. © Onroerend Erfgoed
 • Behandeld, droog leder wordt het best regelmatig geëvalueerd op bijkomende schade, zoals barsten en scheuren. Wanneer een scheur gedocumenteerd wordt (foto met latje erbij, tekening met de juiste lengte van de scheur enz.), kan men het verdere verloop ervan in kaart brengen.

Oude restauratiematerialen

 • Let op verkleuringen en/of het verharden en broos worden van de conserveringsproducten.

Bewaren

Bij de opgraving

 • Volledig natte lederen objecten moeten nat blijven (kraantjeswater is goed). Om de groei van micro-organismen te vermijden bewaart u ze het best donker en koel. Praktisch: zie bij verpakken.
 • Opgelet: deze tijdelijke manier van verpakken is niet geschikt voor permanente bewaring in het depot. 

In het depot

 • Droog (behandeld) leder wordt bewaard in een stabiele omgeving met een vochtigheidsgraad die zo stabiel mogelijk is en tussen de 45 tot 55% ligt (met een maximale fluctuatie van 3% per 24 uur).
 • Sluit de voorwerpen af van (uv-)licht (max. 50 lux bij langdurige belichting), de ruime omgeving en luchtvervuiling. Bewaar ze in een constante temperatuur van ongeveer 18 tot 20°C. Omgeef ze enkel met zuurvrije, inerte materialen.
 • Composietobjecten, veelal leder en metalen. Natte composietobjecten bewaart u nat tot aan hun behandeling. Na droging bewaart u ze heel droog (de goede conditie voor het metaal). Dat is eigenlijk té droog voor het leder, maar metaalcorrosie zal meer schade berokkenen dan een te droge (maar stabiele) bewaring van het leder. Gemineraliseerde lederresten op metalen worden, samen met het metaal, droog bewaard. 

Hanteren en verplaatsen

 • Hanteer nat en droog leder zeer omzichtig en altijd mét handschoenen.
 • Archeologisch leder kan zeer fragiel zijn en manipuleert u zo weinig mogelijk. Verpak het zo snel mogelijk correct en verplaats het in die verpakking.

Reinigen

Bij de opgraving

Reinigen: deze stevige schoenzool kan, na de vondst op een opgraving, gespoeld worden. © Natalie Cleeren
 • Natte lederen objecten spoelt u licht op de opgraving (in leidingwater). Verder reinigen mag niet. Het is niet de bedoeling druk uit te oefenen op het oppervlak. Ook wassen met een, zelfs zachte, borstel kan een fragiel oppervlak letterlijk wegvegen. Het object wordt naderhand, als onderdeel van de conservatiebehandeling, gereinigd en gedocumenteerd.

Depot/museum

Reinigen: dit fragiele element van een schoen reinigt u beter niet met nat om schade te vermijden. © Natalie Cleeren
 • Museale en geconserveerde objecten reinigt u niet actief. Licht afstoffen met een zacht penseel kan, indien vermeld in het conservatiedossier.

Opslag en verpakken in depot 

Voor behandeling

Hoe het niet moet: een doosje zonder goed sluitend deksel waardoor het water verdampt is. © Natalie Cleeren
 • Natte lederen vondsten bewaart u koel, donker en nat. Kleinere objecten kunt u bijvoorbeeld in een zakje met (leiding)water onderdompelen. Deze zakjes plaatst u in een emmer met water. Zet die op een koele, donkere plek en het leder blijft stabiel. Houd er wel rekening mee dat het proces van hydrolyse langzaam maar zeker voortgaat.
 • Deze tijdelijke manier van verpakken is niet geschikt voor permanente bewaring in depot.

Voor en na behandeling

 • Kleine fragmenten en objecten van droog (behandeld) leder verpakt u apart in geperforeerde PE-zakjes. De meeste objecten geeft u een steun van PE-schuim. Ook zuurvrij papier kan geschikt zijn. (Tenzij het object met oliën behandeld is: die trekken in in het papier.)
 • De vondsten verpakt u apart of met enkele samen in een doos. Luchtcirculatie is belangrijk: maak dus gebruik van inerte kunststof dozen/bakken die de objecten niet volledig afsluiten.

Zie ook het hoofdstuk 'Bewaren, verpakken en transporteren'.

Rol van de gespecialiseerde restaurator

Messchede die behandeld werd door een gespecialiseerde restaurator. © Natalie Cleeren
 • Objecten aan de lucht laten drogen? Nat leder wordt nooit 'ongecontroleerd' aan de lucht gedroogd. Dat is werk voor specialisten die kunnen evalueren op welke manier het object het best gedroogd wordt om barsten, scheuren en vervorming te voorkomen.
 • Objecten wassen? Zie onder 'Reinigen'.
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86