Conditiecontrole archeologische objecten

Conditiecontrole van een archeologisch object met behulp van de Schadeatlas. Foto: © Provincie Oost-Vlaanderen

Wilt u de conditie van uw archeologische collectie nakijken en opvolgen? Gaat u een object uitlenen voor een tentoonstelling en wilt u de conditie ervan vastleggen vooraleer het de deur uitgaat? Dan maakt u best gebruik van een conditieblad waarin u de conditie op een uniforme wijze en snel registreert en waarbij u meteen weet welke maatregelen er nodig zijn.

De Schadeatlas Archeologische Materialen is een handig gebruiksinstrument. De leeswijzer loodst u door de structuur en de vele illustraties dienen als vergelijkingsmateriaal om het juiste schadebeeld te herkennen. Met de conditiebladen kunt u een conditiecontrole of -doorlichting meteen in de praktijk brengen. 

  • Het conditieblad is ontworpen om de toestand van een archeologisch voorwerp in depot op te volgen en een helder beeld te krijgen van zijn evolutie. Het wordt ook opgesteld met het oog op een bruikleen, transport, onderzoek, enz. De conditie bepalen hangt nauw samen met de evaluatie van het schadebeeld. 
  • Extra handig is het om via het registratiesysteem een waarschuwing te krijgen dat de conditie moet worden opgevolgd als de toestand precair is. Het bepalen van die conditie is namelijk steeds een momentopname. Neem als voorbeeld corrosie of afschilfering: wordt het erger of is de situatie ‘stabiel’?
  • Het conditieblad kan tot slot dienstdoen als ‘nulmeting’ van de toestand bij het binnenkomen van een object in een collectie. Dat maakt een latere toestandsvergelijking (lees: conditie-inspectie) mogelijk.

U gebruikt de conditiebladen best samen met de schadeatlas. De actiepunten die van toepassing zijn (zie acties in de schadeatlas), kunt u op het conditieblad aanvinken en datum en stand van zaken registreren, zodat een duidelijke opvolging van de toestand van het object mogelijk wordt. We raden aan om elk object te monitoren om in de eerste plaats na te gaan of u met een stabiel of een onstabiel object te maken hebt en ten tweede om de controle of aanpassing van de omgeving van het object op te volgen. Is het object onstabiel of twijfelt u, neem dan altijd contact op met een conservator-restaurator.

Bij elke nieuwe conditiecontrole maakt u een nieuw document aan, zodat u de evolutie van de conditie goed kunt opvolgen. Verwijs naar het document van de vorige controle als dat niet makkelijk te traceren is. Afsluitend kunt u specifieke richtlijnen noteren voor het hanteren van het object, de verpakking, eventueel transport en risico’s op basis van de schadeatlas of advies van een conservator-restaurator.

Er worden vier categorieën gehanteerd om de bewaartoestand aan te geven. Elke categorie wordt zeer duidelijk omschreven in de leeswijzer die bij de conditiebladen hoort. Heel handig dus als referentiepunt om de bewaartoestand van een object als goed, redelijk, matig of slecht te omschrijven. 

Deze pagina werd uitgewerkt door Lien Lombaert voor Depotwijzer.be.