Hoe fotografeert u objecten?

Opstelling voor het fotograferen van museumstukken. Foto: © Provincie Limburg, fotograaf: Tine Hermans

Foto's voegen veel waarde toe aan een objectbeschrijving:

 • Ze maken een collectie-inventaris aantrekkelijker en toegankelijker, waardoor u bijvoorbeeld ideeën opdoet voor het vernieuwen van presentaties, zowel intern als extern (stimulans voor bruikleenverkeer).
 • Zonder foto's zal een eventuele ontsluiting van de collectie(registratie) op het internet veel minder interessant zijn. Ook voor andere publicaties en in de publiciteit komen foto's van pas.
 • Ze helpen om de toestand van het stuk op te volgen en een conditierapport te maken. Hiervoor zijn een reeks detailfoto's per object aan te raden.
 • Tot slot kunnen ze van dienst zijn bij calamiteiten, voor de opmaak van een PV bij diefstal en vandalisme of voor een snelle identificatie bij brand of wateroverlast.

Het fotograferen van erfgoedobjecten draait om het maken van een natuurgetrouwe, leesbare weergave. U hoeft geen specialist fotografie te zijn om goede werkfoto's te maken. Houd onderstaande tips goed in het achterhoofd en oefen, oefen, oefen.

Fotograferen met of zonder nummer?

Het is interessant het objectnummer met het object mee te fotograferen om een verkeerde identificatie te vermijden. De foto identificeert het object en vormt een aanvulling op de inhoudelijke beschrijving ervan. Om na het fotograferen de bestandsnamen van de foto's te conformeren aan het objectnummer (bv. voor bulkimport van foto's in een collectie-informatiesysteem), kan dit ook handig zijn.

Een foto zonder nummer is interessant om virtueel te ontsluiten. Een goede herkenbaarheid van het object blijft ook dan van groot belang, evenals een back-upprocedure waardoor de opgeslagen data niet verloren gaan.

Aan de slag! Enkele tips

 • Overweeg of de stukken eerst ontstoft moeten worden.
 • Hanteer de objecten op een veilige en doordachte manier.
 • Fotografeer objecten voor hun registratie in een zo neutraal mogelijke omgeving. Gebruik bijvoorbeeld een neutrale achtergrond, waarbij het object voldoende contrasteert.
 • Vermijd te veel schaduwvorming door gebruik te maken van een goede belichting vanuit minstens twee standpunten.
 • Zorg ervoor dat het objectnummer op de foto staat en dat het, met het oog op andere doeleinden, ook makkelijk van de foto 'afgeknipt' kan worden. Fotografeer het objectnummer dus bij voorkeur op voldoende afstand aan steeds dezelfde (zij)kant mee. U kunt het nummer dat zichtbaar moet zijn op de foto bijvoorbeeld op een blokje schrijven waarover whiteboard-folie is geplakt (verkrijgbaar in hobby-/papierwinkels). Het objectnummer dat hierop wordt geschreven met whiteboard-stiften kunt u steeds makkelijk verwijderen.
 • Door een meetlat mee te fotograferen geeft de foto een goede indicatie van het formaat van het object. Hiervoor geldt net als bij het objectnummer: plaats de meetlat zo op de foto dat hij er 'afgeknipt' kan worden.
 • Door een grijs- en/of kleurkaart mee te fotograferen kunt u de kleuren van de foto achteraf zo nodig corrigeren met een beeldbewerkingsprogramma.
 • Fotografeer een object zo dat de foto een indruk geeft van de diepte van het object. Een kast fotografeert u niet recht, maar schuin van voren.
 • Maak van bepaalde objecten, zoals penningen, een foto van de voor- én achterkant.
 • Hou rekening met eventueel auteursrecht! Sluit met een externe fotograaf een contract af waarbij hij/zij de auteursrechten aan uw instelling overdraagt. En ga goed na of u foto's van recente werken kunt publiceren of niet.
 • Fotografeer een object tegelijk met het nummeren, en het liefst digitaal. Zo hoeft u de objecten later niet nogmaals te hanteren.

Benodigdheden:

 • digitale (reflex)camera;
 • camerastatief;
 • twee of drie lampen (een soft box is zinvol bij het fotograferen van 3D-objecten);
 • neutrale achtergrond of rondbooghorizon (een achtergrond van buigzaam karton of kunststof);
 • een staander of stevige plakband om deze achtergrond te kunnen ophangen;
 • eventueel een fototent, voor het fotograferen van glanzende objecten (metaal, glas ...);
 • tafel;
 • materiaal voor het noteren van het objectnummer dat op de foto zichtbaar moet zijn;
 • eventueel een meetlat en een grijs- en/of kleurkaar;
 • eventueel verlengsnoeren als er niet voldoende stopcontacten dichtbij zijn

Via de Uitleendienst Erfgoed kunt u als erfgoedorganisatie gratis een fotografieset met de eerste zes items ontlenen.

Deze pagina werd uitgewerkt door Livia Snauwaert en Jan De Cock voor Depotwijzer.be.