Auteursrecht

Copyright. Foto: DPics via Pixabay
  • Verwerf snel inzicht in enkele basisprincipes van het auteursrecht.
  • Wat zijn de uitzonderingen waarop erfgoedorganisaties en erfgoedwerkers een beroep kunnen doen?
  • Zet de juiste stappen om te bepalen of een werk kan gebruikt worden en onder welke voorwaarden.

De Belgische auteurswetgeving wordt momenteel nog aangepast aan de nieuwe Europese Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de DSM-Richtlijn). Zodra deze omzetting gebeurd is, zullen we de inhoud van onderstaande principes waar nodig aanpassen. Meer info over de omzetting staat op de website van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving.

FARO biedt jaarlijks de basiscursus auteursrechten aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.

Meer weten?

De Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht werkt rond de toepassing van het auteursrecht bij erfgoedorganisaties en telt ongeveer vijftig leden. De groep komt jaarlijks minstens tweemaal samen. De werking ervan wordt gecoördineerd door Pascal Ennaert (VKC: voorzitter), Rony Vissers (meemoo) en Jeroen Walterus (FARO). Het (informeel) lidmaatschap van de gebruikersgroep staat open voor alle erfgoedorganisaties. Meer info via jeroen.walterus@faro.be.

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) heeft een website met info over de belangrijkste ontwikkelingen over het auteursrecht, themadossiers over ‘verweesde werken’, ‘open content licenties’ (Creative Commons), ‘hergebruik van overheidsinformatie’ en ‘werken die uit de handel zijn’. Op deze site staan ook modelcontracten.

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een website over auteursrecht met een uitgebreide FAQ.

Juridische bronnen: