Auteursrecht

Copyright. Foto: DPics via Pixabay

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Op die dag verscheen immers in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn). De teksten in dit onderdeel houden rekening met deze wijzigingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen staat hier.

Verwerf inzicht in:

  • De basisprincipes van het auteursrecht.
  • De uitzonderingen in het auteursrecht waarop erfgoedorganisaties en erfgoedwerkers een beroep kunnen doen.
  • De juiste stappen om te bepalen of een werk kan gebruikt worden en onder welke voorwaarden.

Meer weten?

FARO biedt jaarlijks de basiscursus auteursrechten aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.

De Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht werkt rond de toepassing van het auteursrecht bij erfgoedorganisaties en telt ongeveer vijftig leden. De groep komt jaarlijks minstens tweemaal samen. De werking ervan wordt geco√∂rdineerd door Pascal Ennaert (VKC: voorzitter), Rony Vissers (meemoo) en Jeroen Walterus (FARO). Het (informeel) lidmaatschap van de gebruikersgroep staat open voor alle erfgoedorganisaties. Meer info via jeroen.walterus@faro.be.

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) heeft een website met info over de belangrijkste ontwikkelingen over het auteursrecht, enkele themadossiers en modelcontracten.

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een website over auteursrecht met een uitgebreide FAQ.

Cultuurloket kennisdatabank: intellectuele rechten.

Juridische bronnen: