Op 26 maart keurde het Europees Parlement de richtlijn over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt goed. Doel is de bestaande regelgeving te harmoniseren en aan te passen aan de uitdagingen in de digitale informatiemaatschappij. Gaan we erop vooruit?
Namens cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Brussel stelde het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) een memorandum op voor de Vlaamse politieke partijen, naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019.
Auteurs- en aanverwante rechten zoals privacy- en portretrechten hebben een grote impact op de werking van erfgoedorganisaties. Vindt u uw weg niet in dit complexe rechtsgebied, of hebt u concrete vragen? Neem dan deel aan de workshop op 31 mei.
Onder de slogan 'How to fix copyright?' organiseren de Vlaamse Kunstcollectie, PACKED, FARO en SA&S op 20 februari een infosessie over de lopende Europese auteursrechthervorming. Wil u weten wat er op het spel staat? Mis dan deze sessie niet.
Samen met tachtig andere organisaties ondertekende SA&S een open brief die EU-president Donald Tusk en andere EU-vertegenwoordigers en ministers van lidstaten erop wijst dat het niet de goede kant opgaat met de Europese auteursrechthervorming.
Marco de Niet verlaat Digitaal Erfgoed Nederland voor een nieuwe functie als divisiemananager onderzoek- en onderwijsdiensten en plaatsvervangend directeur bij de Universitaire Bibliotheken Leiden.
De Vlaamse overheid wil met een conceptnota de basis leggen voor een langetermijnvisie m.b.t. aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. In deze blog lichten we er de meest relevante elementen voor het cultureel-erfgoedveld uit.
De nieuwe ENUMERATE Core Survey – al de vierde in de reeks – is online beschikbaar. Erfgoedinstellingen kunnen de enquête nog invullen tot 30 juni.
De nieuwe ‘Barometer en Index van de Filantropie’ van de Koning Boudewijnstichting is uit. In vergelijking met 2013 is er sprake van een positieve trend. Over cultuur en erfgoed komen we niet zoveel te weten.
FARO lanceert een nieuw begeleidingstraject voor organisaties met of zonder ervaring in fondsenwerving. Naast twee gezamenlijke sessies zijn er ook drie individuele begeleidingsmomenten op maat van elke deelnemende organisatie. Verneem snel hoe u kan deelnemen aan dit aanbod!
Bent u de weg kwijt in het intellectueel eigendomsrecht? Dan kan de recent bijgewerkte publicatie 'Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht' (editie 2016-2017), u misschien op weg helpen.
De resultaten van het Cijferboek cultureel erfgoed 2014 zijn bekend. Er namen 128 cultureel-erfgoedorganisaties deel aan deze derde jaargang. De resultaten zijn gepubliceerd in een samenvattend algemeen rapport en in deelrapporten per werksoort.