FARO heeft een nieuw meerjarenplan 2023-2027

De voltallige FARO-ploeg. Foto: FARO, fotograaf: Dries Theuwissen

U heeft er wellicht niets van gemerkt, maar sinds 1 januari 2023 is FARO gestart met een nieuwe vijfjarige werkingsperiode (2023-2027). We begrijpen dat u niets in de gaten had, we gaan immers gewoon door met u te helpen en te ondersteunen.

Toch moet FARO net als elke andere cultureel-erfgoedorganisatie om de vijf jaar een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Het Cultureelerfgoeddecreet bepaalt bovendien dat het steunpunt deze aanvraag één jaar voor de andere cultureel-erfgoedorganisaties indient. Op 1 april 2022 diende FARO dus een subsidieaanvraag in als steunpunt voor cultureel erfgoed. Deze aanvraag werd door de beoordelingscommissie positief beoordeeld en in oktober 2022 kreeg FARO van de Vlaamse regering een – weliswaar lichte – verhoging (65.000 euro) van de structurele werkingssubsidies: een primeur sinds de oprichting van FARO in 2008!

Om onze subsidieaanvraag te onderbouwen ontwikkelde ons team i.s.m. de algemene vergadering en in overleg met talloze stakeholders binnen en buiten de sector een meerjarenplan. We stelden een nieuwe missie en visie op voor FARO, bakenden onze doelgroepen nog beter af en beschreven hun noden. We baseerden ons hiertoe vooral op een uitgebreide sectorale nodenbevraging bij professionele erfgoedorganisaties en erfgoedwerkers, die FARO in 2021 uitvoerde. Vanuit deze nodenanalyse bouwden we een geactualiseerde set van doelstellingen op die een stevige basis vormen voor onze activiteiten in de komende vijf jaar. Daarbij werken we natuurlijk voort op de realisaties van de vorige werkingsperiodes. Toch leggen we ook enkele belangrijke nieuwe accenten.

Onze gloednieuwe missie willen we u alvast niet onthouden:

“FARO ondersteunt erfgoedwerkers en doet hen groeien. Samen zorgen we voor het cultureel erfgoed en houden we het actueel en relevant.”

We voeren onze missie uit vanuit vier kernwaarden:

  • Engagement: we zetten ons met expertise en passie in voor de erfgoedwerkers en het cultureel erfgoed.
  • Innovatie: we zijn ons scherp bewust van de urgente maatschappelijke uitdagingen. Daarom zetten we actuele erfgoedvraagstukken op de agenda. Zo stimuleren we vernieuwing en experiment.
  • Dialoog: cultureel erfgoed verbindt, maar zorgt ook voor conflict. Daarom hechten we veel belang aan een respectvolle, meerstemmige dialoog over het verleden. Gelijkwaardigheid is daarbij cruciaal.
  • Samenwerking: we versterken de uitwisseling tussen erfgoedorganisaties en tussen erfgoedwerkers. Als draaischijf delen we genereus visies, inzichten en praktijken uit binnen- en buitenland.

De maatschappelijke uitdagingen die in het Cultureelerfgoeddecreet vermeld worden zijn daarbij heel belangrijk: diversiteit (inclusie, meerstemmigheid), digitale transformatie, ecologische en sociale duurzaamheid en de dreigende klimaatcrisis. Samen met onze sector zoeken we antwoorden op deze en andere grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Dus ja: we gaan ons nog eens vijf jaar ‘smijten’!

Honger naar meer? Lees dan snel de samenvatting van ons meerjarenplan 2023-2027.

We maken ook graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die van ver of nabij heeft meegewerkt aan dit nieuwe plan!

Foto: de voltallige FARO-ploeg © FARO, fotograaf: Dries Theuwissen

Jeroen Walterus