Jeroen Walterus

Aanspreekpunt voor:

Opvolging thema's, projecten:

Jeroen Walterus (°1965) behaalde een licentiediploma in de moderne geschiedenis aan de KU Leuven en promoveerde in 1999 tot doctor in de informatie- en bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Hij werkte aan diverse projecten en instellingen in de bibliotheeksector en nadien in het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (1999-), dat in 2008 via fusie opging in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Als adjunct-directeur van FARO coördineert hij het operationeel management van het steunpunt, en volgt hij daarnaast specifieke inhoudelijke terreinen op zoals auteursrecht en monitoring en is hij het aanspreekpunt voor erfgoedbibliotheken.

Jeroen Walterus (°1965) holds a master degree in History and a phd in Information and Library Science. In 1999, after working for several years in the library sector, he started working in the heritage sector. He first worked for the Flemish centre for popular culture (VCV) and since 2008 for FARO, the Flemish interface centre for cultural heritage, where he is involved in different programs in the domain of management, monitoring, and heritage libraries.