Auteursrecht en Samenleving publiceert memorandum

SA&S publiceert memorandum

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving heeft een memorandum gepubliceerd naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024.

Als cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen maken we ons zorgen over het onevenwicht en de lacunes in het auteursrecht. Digitalisering moet kansen geven aan onze studenten, docenten, wetenschappers, cultuur- en erfgoedwerkers, maar ook aan al onze gebruikers en bezoekers, die dagelijks gebruikmaken van onze diensten en ons aanbod. Digitalisering is dus niet enkel een ‘business opportunity’ voor rechthebbenden. Daarom doen wij een dringend beroep op alle betrokkenen en meer bepaald op alle beleidsmakers om informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. We pleiten voor een ‘auteursrecht in balans’, dat het evenwicht tussen de belangen van de gebruikers en die van de rechthebbenden beter garandeert.

Concreet vraagt SA&S aandacht voor:

  • een aanpassing van de openaccess-bepaling voor onderzoekspublicaties;
  • een werkbare uitzondering voor tekst- en datamining voor wetenschappelijk onderzoek;
  • een verplichte uitzondering binnen de Europese Unie voor grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek;
  • aanpassing van het moreel divulgatierecht;
  • een werkbaar systeem voor de ontsluiting van out-of-commerce-werken;
  • een aanpassing van de regeling inzake verweesde werken.

Lees onze concrete aandachtspunten voor een auteursrecht in balans in het Memorandum SA&S 2024.

Jeroen Walterus