How to fix copyright?

How to fix copyright

De Europese Commissie staat voor de uitdaging het auteursrecht verder te harmoniseren en aan te passen aan de digitale realiteit. Het voorstel van de Commissie voor een ‘Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt’ dateert nu al van september 2016. Het wordt momenteel druk besproken in het Europees Parlement en door de lidstaten. Het lobbywerk draait overuren.

Een ver-van-mijn-bedshow? Toch niet, want de European copyright reform is meer dan voer voor juristen. Voor de erfgoedwerking is deze hervorming uiterst relevant, omdat die zal bepalen wat de toekomstige spelregels worden voor de (digitale) ontsluiting en (her)gebruik van erfgoedcollecties en -data.

Wil u weten wat er op het spel staat? Kom dan naar de open sessie van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’, die plaatsvindt op 20 februari om 14.00 uur bij FARO te Brussel. Herman Rucic, senior policy manager voor C4C (Copyright4Creativity) zal ons dan door het labyrint van de Europese beslissingsprocessen loodsen. Zo bent u weer helemaal mee.

Na de toelichting is er ruim gelegenheid tot vragen stellen. De uiteenzetting verloopt in het Nederlands. U kan zich aanmelden via de website van FARO. Deelname is gratis.

Een organisatie van de Vlaamse Kunstcollectie, PACKED, FARO en SA&S.

Jeroen Walterus