How to fix copyright? Info- en vragensessie over de Europese copyrighthervorming

Graag nodigen we alle geïnteresseerden uit op een open sessie van de gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht over de lopende European copyright reform.

Doelgroep: zakelijk medewerkers en verantwoordelijken, leidinggevenden, communicatie- en marketingmedewerkers, en anderen die met auteursrecht te maken hebben in hun job.

Het voorstel van de Europese Commissie voor een ‘Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt’ dateert al van september 2016. Het wordt momenteel druk besproken in het Europees Parlement en door de lidstaten.

Programma

14.00 - 16.30 uur

Het is tijd om een grondige status op te maken: daarom nodigen we Herman Rucic uit, senior policy manager voor C4C (Copyright4Creativity) bij N-square Consulting. Hij zal een toelichting geven over de stand van zaken en de uitdagingen in de lopende copyright reform:

  • wat staat er op het spel voor de cultureel-erfgoedsector en andere culturele sectoren?
  • wie zijn de belangrijkste spelers bij de EU en in België?
  • wat zijn de spelregels, d.w.z. hoe verloopt het besluitvormingsproces?
  • waar staan we nu en wat zijn de verwachtingen?
  • wat doet C4C en wat kunnen wij doen?

Na de toelichting is er gelegenheid tot vragen. De uiteenzetting verloopt in het Nederlands.

Een organisatie van de Vlaamse Kunstcollectie, PACKED, FARO en SA&S.

Meer info over de lopen hervorming is te vinden op de website van SA&S.

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis. Inschrijven kan online via onderstaand formulier.
Deelnemers
Maximum aantal deelnemers: 50
Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Zakelijk manager
Sectorcoördinator erfgoedbibliotheken
T
02 213 10 69

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal