Gebruikersgroep auteursrecht maakt doorstart

Graffiti van copyright-symbool. Foto: Old Photo Profile via Flickr.com, CC BY 2.0

Sinds de start in 2010 ontwikkelt en ondersteunt de Gebruikersgroep auteursrecht de expertise van cultureel-erfgoedorganisaties en erfgoedwerkers over het auteursrecht. Het is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en FARO. Op 8 juni komt de groep terug samen bij FARO. Wil u lid worden van deze gebruikersgroep? Meld u dan aan en neem gratis deel aan de bijeenkomsten.

De groep telt ongeveer dertig leden uit musea, archieven, erfgoedbibliotheken, dienstverlenende organisaties en erfgoedcellen en komt enkele keren per jaar samen. Via vorming, advies en kennisuitwisseling versterken we de expertise van de leden over auteursrecht, privacy (AVG), open data, enzovoort. We focussen daarbij op de gebruikersrechten van cultureel-erfgoedorganisaties. We wisselen ook concrete ervaringen uit over de problematiek van de vergoedingsrechten voor auteursrechtelijk beschermd materiaal en de relatie met de collectieve beheersvennootschappen.

De groep doet een beroep op de expertise van een bekwame jurist/advocaat via het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S). De leden van de gebruikersgroep kunnen ook via FARO individueel eerstelijnsadvies vragen aan deze jurist.

Wat staat er op het programma?

Tijdens de coronapandemie lag de werking even stil, maar op 8 juni 2022 (14.00 - 16.30uur) komt de gebruikersgroep opnieuw samen bij FARO. Op de agenda:

  • Toelichting over de omzetting van de aangepaste Europese Richtlijn over auteursrecht naar Belgisch recht. Deze omzetting ligt momenteel ter bespreking voor in het federaal parlement
  • Bondige toelichting bij enkele andere Europese Richtlijnen die op stapel staan, zoals de ‘Open Data Directive’ die in Belgisch recht wordt omgezet, en de ‘Digital Service Act’, die de werking van internetplatformen in de toekomst zal regelen.
  • Vormingsmoment door Rony Vissers (meemoo)  over rechtenverklaringen, licenties en naamsvermeldingen.
  • Vormingsmoment door advocaat Joris Deene over het gebruik van persoonsgegevens of portretten.

Een goedgevulde namiddag dus!

Als u nog geen lid bent van deze gebruikersgroep, dan kunt u zich aanmelden bij jeroen.walterus@faro.be. U ontvangt dan de uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst op 8 juni en voor de daarna volgende bijeenkomsten.

Foto: Old Photo Profile via Flickr.com, CC BY 2.0

Jeroen Walterus