Gebruikersgroep auteursrecht

De ‘Gebruikersgroep auteursrecht’ is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en FARO. De groep telt ongeveer dertig leden uit musea, archieven, erfgoedbibliotheken, dienstverlenende organisaties en erfgoedcellen en komt enkele keren per jaar samen. Via vorming, advies en kennisuitwisseling versterken we de expertise van de leden rond auteursrecht, privacy, (her)gebruik van data, enzovoort. 

Daarbij focussen we op de gebruikersrechten van cultureel-erfgoedorganisaties. We wisselen ook concrete ervaringen uit over de problematiek van de vergoedingsrechten voor auteursrechtelijk beschermd materiaal en de relatie met de collectieve beheersvennootschappen. De groep doet een beroep op de expertise van een bekwame jurist via het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S). 

Tijdens de coronapandemie lag de werking even stil, maar op 8 juni 2022 (14.00 - 16.30 uur) komt de Gebruikersgroep terug (fysiek) samen bij FARO. Bent u nog geen lid van de Gebruikersgroep en werkt u in de cultureel-erfgoedsector? Dan kunt u lid worden en gratis deelnemen aan de bijeenkomst op 8 juni door u tegen ten laatste 31 mei aan te melden bij jeroen.walterus@faro.be. U ontvangt dan een uitnodiging voor deze en ook de volgende bijeenkomsten.

Doelgroep: erfgoedprofessionals die met auteursrechten te maken hebben in hun job (bv. collectiebeheerders, communicatie- en ICT-medewerkers, zakelijke medewerkers, coördinatoren, enzovoort.)

Programma

  • Toelichting door Joris Deene (Everest Law/SA&S) over de omzetting van de aangepaste Europese Richtlijn over auteursrecht naar Belgisch recht. Deze omzetting ligt momenteel ter bespreking voor in het federaal parlement.
  • Bondige toelichting door Joris Deene bij enkele andere Europese Richtlijnen die op stapel staan, zoals de ‘Open Data Directive’ die in Belgisch recht wordt omgezet, en de ‘Digital Service Act’, die de werking van internetplatformen in de toekomst gaat regelen.
  • Vormingsmoment door Rony Vissers (meemoo) over ‘rechtenverklaringen, licenties en naamsvermeldingen’.
  • Vormingsmoment door Joris Deene over het gebruik van persoonsgegevens, foto’s of portretten.
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Joris Deene (advocaat Everest Law, SA&S), Rony Vissers (meemoo) 
Prijs
Gratis
Meer info

Voor aanmelding of voor meer info kunt u terecht bij jeroen.walterus@faro.be.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...