Voor een werkbaar auteursrecht in een digitale wereld. SA&S presenteert memorandum

CC0

Namens cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Brussel stelde het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) een memorandum op voor de Vlaamse politieke partijen, naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019.

Logo SA&S

SA&S vraagt dat beleidsmakers meer oog hebben voor de impact van het auteursrecht op al wie informatie, digitaal bronnenmateriaal of gedigitaliseerde erfgoedcollecties wil gebruiken om te studeren, onderzoek te doen, of voor een verrijkende vrijetijdsbesteding. SA&S blijft vooral ongerust over de lopende Europese hervorming van het auteursrecht, die moet uitmonden in een aangepaste Richtlijn.

Het huidige ontwerp dat op tafel ligt zal het onevenwicht tussen rechthebbenden en gebruikers  geenszins oplossen, maar het nog verder bestendigen en versterken.

De volgende organisaties ondertekenen dit memorandum:

 • De leden van het Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving :
  • Cultuurconnect
  • FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
  • Koninklijke Bibliotheek van België
  • Luisterpuntbibliotheek
  • Lukas-Art in Flanders
  • Overleg Kunstenorganisaties
  • VIAA. Het Vlaams Instituut voor Archivering
  • Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)
  • Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
 • De Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht
 • Het Overleg Cultureel Erfgoed
 • De Federatie

Download het memorandum.
Lees het persbericht (20/11/2018).

Foto: CC0

Jeroen Walterus