Auteursrechten: uw weg kwijt?

Auteursrechten en aanverwante rechten zoals privacy- en portretrechten hebben een grote impact op de werking van erfgoedorganisaties. Erfgoedwerkers worden er dus meer dan eens mee geconfronteerd. Vindt u uw weg niet in dit complexe rechtsgebied, of zit u met concrete vragen? Neem dan deel aan de workshop die FARO organiseert op 8 juni 2017.

In deze interactieve infosessie door advocaat Joris Deene krijgt u een stevige introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Er is bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Volgende aspecten komen aan bod:

  • introductie tot het auteursrecht, naburige rechten en andere intellectuele eigendomsrechten;
  • toelichting bij de werking van de beheersvennootschappen;
  • aanverwante thema’s (bv. privacywet, portretrecht);
  • bijzondere focus op uitzonderingen in de Auteurswet waar erfgoedinstellingen gebruik kunnen van maken, zoals de nieuwe uitzondering voor ‘verweesde werken’;
  • licentiemodellen en contractmodellen (contractrecht) voor het klaren van rechten;
  • gebruik van Creative Commons licenties en de ‘open data licenties’ v/d Vlaamse overheid.


Meer info en inschrijving.

Om u goed voor te bereiden raden we u aan om vooraf de basisprincipes over het auteursrecht en de themadossiers (bv. over verweesde werken) door te nemen op de website www.auteursrechtensamenleving.be. Deze cursus is een organisatie van FARO i.s.m. het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving.

FARO coördineert ook de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht, voor meer info: jeroen.walterus@faronet.be

Jeroen Walterus