Auteursrechten: uw weg kwijt?

Doolhof

Auteursrechten en aanverwante rechten zoals privacy- en portretrechten hebben een grote impact op de werking van erfgoedorganisaties. Erfgoedwerkers worden er dus meer dan eens mee geconfronteerd. Vindt u uw weg niet in dit complexe rechtsgebied, of zit u met concrete vragen? Neem dan deel aan de workshop die FARO organiseert op 31 mei 2018.

Het is al voor de zesde keer dat advocaat Joris Deene deze dagvullende interactieve infosessie geeft. U kan van deze topspecialist een stevige introductie verwachten in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Omdat hij al jaren advies verleent aan erfgoedorganisaties kent hij hun noden op dit terrein heel goed. Volgende aspecten komen aan bod:

  • introductie tot het auteursrecht, met bijzondere focus op de uitzonderingen in de Auteurswet waar erfgoedinstellingen gebruik kunnen van maken;
  • toelichting bij de werking van de beheersvennootschappen;
  • licentiemodellen en contractmodellen (contractrecht) voor het klaren van rechten, met aandacht voor het gebruik van Creative Commons licenties en de ‘open data licenties’ v/d Vlaamse overheid.
  • aanverwante thema’s (bv. privacy-GDPR, portretrecht) komen aan bod wanneer relevant.

Meer info en inschrijving.

Om u goed voor te bereiden raden we u aan om vooraf de basisprincipes over het auteursrecht en de themadossiers door te nemen op de website www.auteursrechtensamenleving.be.

Deze cursus is een organisatie van FARO i.s.m. het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving.

FARO coördineert ook de 'Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht', voor meer info: jeroen.walterus@faronet.be

Jeroen Walterus