Rol van de gekwalificeerde restaurator van metalen voorwerpen

Felle aanslag zilver: raadpleeg metaalrestaurator. © Anne-Cathérine Olbrechts

Sommige ingrepen kunt u zelf uitvoeren, andere laat u beter over aan een gekwalificeerde restaurator die de voorwerpen in hun authenticiteit bewaart en technieken toepast die geen schade aanrichten. Raadpleeg bij de minste twijfel een restaurator!

Vraag raad aan een gekwalificeerde metaalrestaurator voor advies over het herkennen van materialen en technieken maar ook voor:

Preventieve conservering 

 • geschikte bewaaromstandigheden: klimaat, bescherming tegen verontreiniging;
 • depotinrichting;
 • opslag in het depot;
 • verpakkingsmaterialen;
 • advies over het al dan niet aanbrengen van een beschermende was of vernis;
 • materialen en methodes voor het reinigen en de frequentie van het reinigen;
 • aandachtspunten voor fragiele voorwerpen;
 • raad in verband met samengesteld materiaal;
 • achterhalen van de oorzaak bij schade;
 • metaal beschermen tegen de tien schadefactoren.

Actieve conservering 

Deuk door vandalisme: raadpleeg metaalrestaurator. © Anne-Cathérine Olbrechts

Laat actieve conservering over aan een gekwalificeerde metaalrestaurator. Zo'n restaurator houdt rekening met de authenticiteit van het voorwerp. Dat is belangrijk om informatieverlies te vermijden. Het gaat onder meer om:

 • corrosie verwijderen en stabiliseren;
 • onderzoek naar de afwerking en bepalen of de afwerklaag moet worden vervangen (als ze niet oorspronkelijk/waardevol is en de corrosie onder de afwerklaag zit);
 • losse onderdelen fixeren, deuken wegwerken enz.
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86