Eerste hulp bij schade aan schilderijen

Schade aan een schilderij. © Anne-Cathérine Olbrechts

Heeft u te kampen met wateroverlast of brand? Met insecten? Op deze pagina leest u wat u in zulke gevallen het beste doet.

Waterschade 

Volg de stappen in het calamiteitenplan.

  • Neem contact op met een restaurator voor een plaatsbezoek.
  • Verwijder het schilderij uit de vochtige zone en leg het met de verfzijde naar boven op een droge plek. Zorg voor een minimum aan luchtcirculatie onder het schilderij door het met één zijde op een verhoog van 2-5cm te leggen.
  • Vermijd een versnelde droging door warmeluchtblazers, verhoging van de kamertemperatuur enz.
  • Wrijf schilderijen niet droog met doeken. Door die actie kunt u verf loswrijven en veel schade aanrichten. Probeer heel voorzichtig te deppen met een zachte absorberende doek. Duw daarbij niet op de borstel!

Insecten en schimmels 

  • Neem onmiddellijk contact op met een restaurator voor een plaatsbezoek. Die zal de aard en oorzaak van de aantasting kunnen identificeren en een gepast behandelingsvoorstel suggereren.
  • Probeer indien mogelijk het object te isoleren (in afzondering), zodat er geen andere objecten besmet worden. Bij plaatsgebrek kunt u het object ook tijdelijk inpakken in Tyvek®, DuPont™. Zo isoleert u het op een correcte manier zonder dat het het depot hoeft te verlaten.

Brand en vandalisme 

  • Neem onmiddellijk contact op met een restaurator voor een plaatsbezoek. Die zal de beschadiging kunnen kwantificeren en een gepast behandelingsvoorstel doen.
  • Schakel voor het verwijderen van as en roet steeds een gespecialiseerde restaurator in. U doet meer kwaad dan goed door roet te verwijderen met een doek.

Dit hoofdstuk werd geschreven door David Lainé voor Depotwijzer.be.

Vandalisme. © David Lainé/IPARC, België
Vandalisme. © David Lainé/IPARC, België
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86