Polychromie

Retabel hoofdaltaar kerk Kluizen. © Anne-Cathérine Olbrechts

Polychromie is de expressieve afwerking van een gebeeldhouwd kunstwerk of ander driedimensionaal voorwerp zoals een stoel, een retabel of een lambrisering die er een geheel mee vormt. 

Het merendeel van de beeldhouwwerken, van de oudheid tot nu, is geheel of gedeeltelijk afgewerkt met polychromie. Deze afwerking werd lange tijd over het hoofd gezien, voornamelijk in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Polychromie werd in die periode vaak verwijderd om meer aandacht te besteden aan de beeldhouwtechnische kwaliteit. Hierbij gingen de afwerking en de picturale kwaliteit voorgoed verloren. Daarom verdient deze afwerking met een eigen beeldtaal en esthetica de nodige aandacht.  

Polychromie van etnografische collecties heeft vaak een andere samenstelling en andere gevoeligheden dan de polychromie die we hier bespreken. Daarom bespreken we dit type polychromie in het hoofdstuk 'Etnografische materialen'.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Stefaan De Vlieger (2016) en geüpdatet door Thaïs Heijerick (2019) voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86