Hout en houten meubelen bewaren in depot

Meubelen Gust de Smet in transitdepot Provinciaal Erfgoedcentrum Ename. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts

Hoe bewaart u het best meubelen in depot? Hoe beschermt u ze het best om schade en aftakeling te vermijden? 

Algemene informatie leest u in de hoofdstukken 'Bewaren, verpakken en transporteren' en 'Depotmeubilair'. Houd daarnaast rekening met onderstaande tips. 

  • Stapel de meubelen/objecten niet op elkaar: door een langdurige belasting kan het draagvlak doorbuigen of kunnen er indrukken worden nagelaten in een afwerklaag.
  • Zorg voor een vlakke ondergrond. Objecten schuin plaatsen of op drie poten zetten (i.p.v. vier) kan op lange termijn schade veroorzaken door kromtrekken of afhangen.
  • Dek af met Tyvek®, zodat stof geen invloed kan hebben. Dit beschermt ook tegen een direct waterlek en tegen zouten uit de muur of het plafond.
  • Plaats een meubel nooit voor lange tijd in een plasticfolie. Bij temperatuursverandering kan er condensatie ontstaan en vocht kan zich lokaal opstapelen. Daardoor kunnen  verkleuringen ontstaan.
  • Als u een meubel wil isoleren of in quarantaine plaatsen, bijvoorbeeld bij houtwormaantasting, maak dan een zak in plasticfolie om het meubel in te zetten, zorg ervoor dat er geen contact is met het oppervlak (Ethafoam®-tussenblokken), maak op voorhand een of meer 'vensters' en dicht ze weer af met Tyvek®-folie, die u kunt samenkleven met dubbelzijdige tape. Hierdoor is het klimaat gegarandeerd (vergelijkbaar met het depotklimaat waarin het meubel zich bevindt) omdat Tyvek® damp- en luchtdoorlatend is. De folie is doorzichtig, waardoor u tijdig controles kunt uitvoeren zonder de zak open te maken. De Ethafoam®-blokken zorgen ervoor dat afstand tussen folie en object wordt bewaard. Een uitvliegende houtkever zal zich dan niet door de folie knagen maar in de zak blijven. (Als men kevers aantreft is het noodzakelijk de gepaste maatregelen te treffen, zie de rubriek 'De 10 schadefactoren'.)
  • Plaats een meubel niet te dicht tegen de muur, omdat er dan lokaal een vochtig microklimaat kan ontstaan en er schimmelvorming kan optreden. Een afstand van 5 à 10 cm kan voor genoeg ventilatie zorgen.
Een slecht voorbeeld, waarin zowat alle regels worden overtreden.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Peter Taeymans voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86