Eerste hulp bij schade aan gepolychromeerde objecten

Gepolychromeerde urne: aantasting door insecten en verlies van polychromie. © Anne-Cathérine Olbrechts

Wat als een gepolychromeerd object valt of het slachtoffer is van wateroverlast? Eerste hulp bij ongelukken!

Breuk 

Verzamel alle stukken, verpak en label ze nauwkeurig. Maak foto's van het ongeval, de verschillende stukken en waar ze oorspronkelijk gepositioneerd zaten op het object. Maak ook foto's van de omgeving, zodat bij de evaluatie conclusies getrokken en maatregelen genomen kunnen worden om dergelijke gevallen in de toekomst te vermijden. Verlijm gebroken stukken nooit zelf: raadpleeg een gekwalificeerde polychromierestaurator om dat te doen.

Wanneer blijkt dat de polychromie van de stukken heel fragiel is en verloren dreigt te gaan, neem dan onmiddellijk contact op met een polychromiespecialist. Onderneem zelf geen actie. De restaurator zal de polychromie moeten fixeren vooraleer er verdere acties kunnen volgen. 

Losse polychromie

Gooi schilfers niet weg, maar houd ze bij in afwachting van een fixering. Ook de kleinste schilfer kan worden gered door een gekwalificeerde polychromierestaurator.

Verlies polychromie stenen grafmonument. © Anne-Cathérine Olbrechts
Opstuwingen en verlies polychromie. © Stefaan De Vlieger

Brand of water 

Verplaats het polychrome object onmiddellijk uit de gevarenzone en roep de hulp in van een restaurator. Lees hierover ook het hoofdstuk 'Noodreactie en herstel' bij het calamiteitenplan.

Probeer de polychromie niet op eigen houtje te behandelen. Laat de restaurator zijn onderzoek uitvoeren; mogelijk kan de polychromie gered worden. 

Insecten of schimmels 

Plaats een object in quarantaine wanneer er een actieve biologische aantasting wordt vastgesteld. Raadpleeg een restaurator of een gespecialiseerde firma om ze te bestrijden. De verschillende mogelijkheden, hun voor- en nadelen worden beschreven in het hoofdstuk 'Bestrijdingsmethodes'.

Verzwakt hout door insectenaantasting en verlies polychromie. © Anne-Cathérine Olbrechts 
Achterzijde urne: felle aantasting door actieve kleine klopkever. © Anne-Cathérine Olbrechts

Dit hoofdstuk werd geschreven door Stefaan De Vlieger (2016) en geüpdatet door Thaïs Heijerick (2019) voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86