Conditie van glas bepalen en opvolgen

Schadebeelden bij glas herkennen en de conditie van glas bepalen en opvolgen is een bijzonder complexe materie. De eerste tekenen van glasziekte bij glas zijn lang niet altijd direct waarneembaar.

Conditiebepaling

Om de toestand van objecten op te volgen en prioriteiten te kunnen bepalen, werken we met vier beschrijvende categorieën. De ervaring leert dat twee te weinig is, zes te veel en dat we bij oneven aantal keuzes te vaak de (gemakkelijke) middenweg kiezen. In dit geval hanteren we de begrippen goed, redelijk, slecht en zeer slecht. Uiteraard kiest u zelf wat best past in uw collectie. Er kan ook met ‘zeer goed - goed - redelijk - slecht’ gewerkt worden. Sommige registratiesoftware heeft standaard de keuzemogelijkheden 'goed - redelijk - matig - slecht'. Wanneer u eenmaal start, is het van belang dat u zich gedurende het proces consequent houdt aan deze opdeling.

Bijgevoegd document kunt u gebruiken als basis voor een toestandscontrole - voor de collectie, steekproefgewijs, op per inkomend object - en bevat:

  • een beschrijving/definitie per categorie;
  • een overzicht van de schadebeelden met de mogelijke oorzaken, zodat u weet wat u moet aanpakken om de situatie te verbeteren.

Omdat er soms ook archeologisch glas aanwezig is in depot, is er een kolom voorzien om te bepalen of corrosievorming zich ook voordoet in depot of enkel in de bodem. Een glas kan immers fel gecorrodeerd zijn, maar nu in bewaring in depot chemisch stabiel zijn. Lees hierover ook de pagina 'Glas (archeologisch)'.

Aandachtspunten voor een conditiesurvey

  • Wie? Depotbeheerder, conservator, curator … (een samenwerking!). Voldoende kennis van de materie en schadebeelden is nodig, dus de aanwezigheid van een conservator wordt sterk aangeraden.
  • Bij het begin van elke survey moet 100% duidelijk zijn welke betekenis aan welke term wordt toegeschreven!
  • Overloop wat het doel is van de survey en wat u ermee wil bereiken. Maak daarna duidelijke afspraken over de werkwijze en de registratie.
  • Bekijk altijd de functie van het object. Losse glasfragmenten kunnen goed scoren voor bewaring in depot of studiedoeleinden, maar kunnen ook slecht scoren indien de scherven een min of meer compleet voorwerp zouden vormen en voor tentoonstelling bedoeld zijn. Scherven zijn niet automatisch structureel slecht.
  • U kunt eventueel werken met gekleurde stickers op de doos om visueel het onderscheid te maken tussen objecten of een Excel-werkblad met kleurcodes (gaat vaak sneller dan meteen de individuele objectfiches aan te passen). 
  • Zorg dat u wat verpakkingsmaterialen in de buurt hebt om snel extra ondersteuning aan te brengen indien nodig.

Lees hierover ook de pagina 'Conditie- of toestandscontrole'.

Conditierapport

Download hieronder het conditieblad voor glazen objecten.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86