Conditie van hout en houten meubelen bepalen en opvolgen

Los mahoniefineer. © Anne-Cathérine Olbrechts

Waar moet u op letten als u de conditie van uw meubelen bepaalt of opvolgt bij de conditie-inspectie (jaarlijkse controle) of voor en na een transport (bv. bruikleen, restauratie)? Welke aftakeling vormt een bedreiging? Wat onderneemt u het best als u aftakeling ontdekt?

Conditiebepalingen zijn belangrijk om de evolutie van het object op te volgen, op korte en lange termijn. Het kan ook iets duidelijk maken over de bewaaromstandigheden en de depotwerking.

Constructie primair niveau

 • algemene constructiestabiliteit;
 • spleten tussen constructie-elementen;
 • oude herstellingen.

Constructie secundair niveau

 • bevestiging fineer (scheuren, spleten, blazen, opstuwingen, losse stukken, ontbrekende stukken);
 • al dan niet functioneren van mobiele stukken (slepende deur, vastzittende schuif);
 • oude herstellingen.

Afwerklaag

 • fysische beschadigingen (deuken, krassen, slijtage);
 • invloed van vloeistoffen (witte waterkringen, vlekken);
 • verkleuringen (geel of donker);
 • craquelures, eilandvorming ...

Biologische aantasting

 • houtwormaantasting volledig in kaart brengen (oude en/of nieuwe uitvlieggaten: soort, actief, niet-actief);
 • schimmelvorming (oppervlakkig of dieper in het hout met vruchtlichaamontwikkeling (= zwam));
 • textielvreters.

Omgevingsfactoren

 • temperatuur en relatieve vochtigheid;
 • omgeving (rein, zoutuitbloei aan muur of plafond, opgestapeld, belichting ...).

Tips & trucs

 • Een grondige inspectie vraagt tijd en kan aanleiding geven tot het omkeren of losmaken van onderdelen. Raadpleeg indien nodig steeds een houtrestaurator.
 • Maak altijd gebruik van een zaklamp, zeker voor een goede inspectie onderaan, aan de binnenzijde of in donkere hoeken.
 • Maak duidelijke foto's van de aftakeling/schade of een schets waarop u de probleemzones voor opvolging aanduidt. Zo kunt u bij het monitoren (opvolgen aftakeling) beter evalueren of de aftakeling voortgaat.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Peter Taeymans voor Depotwijzer.be.                  

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86