Podiumkunsten- en kunstcollecties

Poppentheater. Foto: Fernando Villadangos via Pixabay

Waarvoor kunt u bij FARO terecht?

Op deze website bieden we u heel wat algemene informatie over de bewaring van erfgoedcollecties en andere kerntaken van erfgoedinstellingen:

Voor organisaties die erfgoed niet als kerntaak hebben, is er bovendien een alternatief op maat: project TRACKS.

Project TRACKS

Bent u kunstenaar, architect of vormgever en vraagt u zich af hoe u zorg kan dragen voor uw archief? Wilt u de collectie van uw dans-, muziek- of toneelvereniging onder handen nemen? Of wilt u als erfgoedvereniging aan de slag met de sporen uit het verleden van een plaatselijke (amateur)kunstenaar, academie of theatergezelschap?

Bovenstaande en andere vragen waren de concrete aanleiding om een strategie uit te werken over de zorg voor archieven en collecties in de kunstensector. Onder 'kunstensector' verstaan we: beeldende, audiovisuele en mediakunsten, architectuur, vormgeving, podiumkunsten en muziek. Personen, organisaties, verenigingen, professionelen en amateurkunstenaars vormen het kunstenveld.

De samenwerking resulteerde in de online toolbox TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector) die kunstenaars en kunstenorganisaties concreet ondersteunt met tal van praktische tips en richtlijnen over de zorg voor archieven en collecties.

De richtlijnen en tools zijn ontwikkeld voor de kunstensector en geschikt voor iedereen die de zorg voor archief en collecties niet als prioritaire taak heeft. Daarom worden altijd de meest economische en efficiënte oplossingen voorgesteld die toch kwaliteitsvol zijn. Iedereen kiest zélf welke aspecten binnen de archief- en collectiezorg het meest prangend zijn en welke oplossingen realistisch zijn. Want alle richtlijnen staan op zich en kunnen zonder raadpleging van de andere richtlijnen toegepast worden.

De website www.projecttracks.be werd gerealiseerd door PACKED vzw (sinds 2020 gefuseerd tot meemoo. Vlaams instituut voor het archief) en Het Firmament (sinds 2019 gefuseerd tot CEMPER) i.s.m. tal van partners. Het is het resultaat van het project Erfgoedzorg in de kunstensector, gecoördineeerd door PACKED vzw, in samenwerking met Het Firmament, BAM, VTi, FARO, Resonant, VAi/CVAa, Archiefbank Vlaanderen en Forum voor Amateurkunsten, met de steun van de Vlaamse overheid.

Deze tekst kwam tot stand met medewerking van Eline De Lepeleire.

Verantwoordelijke Uitleendienst | DICE | archief
T
02 213 10 77