Jan De Smedt

Aanspreekpunt voor:

Jan De Smedt (°1964) studeerde af als licentiaat in de Archeologie met een thesis over de geschiedenis van de Belgische nationale archeologie. Eerder was hij werkzaam in de archiefwereld bij Amsab-ISG en de Zwarte Doos (Stadsarchief Gent). Daarna werd hij erfgoedconsulent bij de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Sinds juli 2019 werkt hij voor FARO.

Verantwoordelijke Uitleendienst | DICE | archief
02 213 10 77