Binnenklimaat

Instrumenten en documentatie inzake het binnenklimaat. Foto: Provincie Limburg, fotograaf: Tine Hermans

Het binnenklimaat - met name de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit - houdt op langere termijn risico's in voor erfgoedcollecties. Om deze risico's te voorkomen of verminderen, zijn er verschillende maatregelen mogelijk op verschillende niveaus.

Het begint allemaal bij het meten en begrijpen van het huidige binnenklimaat en de gevoeligheden van de aanwezige collectie, op basis waarvan u de concrete risico's in kaart kunt brengen.

Vervolgens kunt u eisen formuleren voor het gewenste binnenklimaat. Deze eisen heeft u bij een bouwproject of verbouwing nodig voor een Programma van Eisen. Maar even goed kunnen kleine aanpassingen die u zelf doet volstaan.

Tot slot geven we u graag een stappenplan mee, gebaseerd op internationale vakliteratuur, voor het kiezen en implementeren van de juiste maatregelen. Ingrijpen op het binnenklimaat is een complexe zaak en de visie op duurzaamheid is het afgelopen decennium steeds zwaarder gaan meewegen. Informeer u over de laatste richtlijnen en laat u bij belangrijke keuzes begeleiden door een expert.