Audiovisuele collecties

Bewaring van audiovisuele materialen in een archiefdepot. Foto: Provincie Limburg, fotograaf: Tine Hermans

Materialen en technieken

Bij audiovisuele collecties wordt u geconfronteerd met een breed gamma aan diverse materialen, elk met hun problemen en gevaren. In geval van twijfel over de drager waarmee u te maken heeft, kunt u terecht op de website Ken je drager

Zowel inhoud, drager als afspeelapparatuur vragen een specifieke aanpak. Voor de inhoud is digitalisering een optie, maar ook daar moeten vaak keuzes gemaakt worden en krijgt u te maken met dezelfde problemen die bij digitaal erfgoed opduiken.

Conditiebepaling

Film. Foto: Rudy & Peter Skitterians via Pixabay

Een regelmatige conditiebepaling van alle, maar vooral van de kunststof objecten is van belang om eventuele aftakeling tijdig vast te stellen. Een goede conditiebeschrijving, gekoppeld aan foto’s, laat toe de toestand en veranderingen daarin nauwkeurig op te volgen. Merkt u nieuwe schadebeelden op of ziet u dat al aanwezige kenmerken verergeren, dan onderneemt u best actie. Roep de hulp in van een gekwalificeerde restaurator.

Preventieve conservering

U vindt op deze website heel wat algemene tips om goed voor uw collectie te zorgen:

Voor specifieke aandachtspunten en richtlijnen verwijzen we u graag door naar de gelijknamige aflevering van 'VerzekerDe Bewaring', waarin Rony Vissers de problematieken beschrijft en aangeeft hoe u best omgaat met de verschillende vormen van audiovisueel erfgoed. Andere interessante links vindt u hieronder. 

Verantwoordelijke Uitleendienst | DICE |
T
02 213 10 77