De rol van de gekwalificeerde polychromierestaurator

Reinigen van polychromie. © Stefaan De Vlieger

Om gepolychromeerde objecten met kennis van zaken te behandelen, is de nodige ervaring, kennis en kunde vereist. Raadpleeg daarom bij de minste twijfel altijd een gekwalificeerde polychromierestaurator. Sommige ingrepen, zoals aanpassingen in de bewaaromstandigheden, kunt u zelf uitvoeren. Andere laat u beter over aan een gekwalificeerde restaurator die de voorwerpen in hun authenticiteit bewaart en technieken toepast die geen schade aanrichten.

Een gekwalificeerde polychromierestaurator kan u helpen om de gebruikte materialen en technieken te herkennen. Verder kunt u er ook terecht voor advies over:

Preventieve conservering 

 • geschikte bewaaromstandigheden: klimaat, bescherming tegen verontreiniging ...,
 • depotinrichting,
 • opslag in het depot,
 • verpakkingsmaterialen,
 • materialen en methodes voor het reinigen en de frequentie van het reinigen,
 • aandachtspunten voor fragiele voorwerpen,
 • oorzaak bij schade,
 • gepolychromeerde objecten beschermen tegen de tien schadefactoren,
 • transport van gepolychromeerde objecten,
 • conditiedoorlichting, om de gevoeligheid van de polychrome objecten te bepalen maar ook om onstabiele objecten te identificeren die een conservatie nodig hebben.

Actieve conservering 

Laat actieve conservering over aan een gekwalificeerde restaurator polychromie. Zo'n restaurator houdt rekening met de authenticiteit van het voorwerp. Dat is belangrijk om informatieverlies te vermijden. Het gaat onder meer om:

 • vooronderzoek waarin gegevens worden samengebracht over de historische en materiële geschiedenis van het werk, de huidige bewaartoestand en de oorzaken van de schade, en ook over de voorgestelde behandeling volgens de technische en esthetische vereisten;
Stratigrafisch onderzoek van onderliggende lagen. © Stefaan De Vlieger
Onderzoek van onderliggende verflagen. © Stefaan De Vlieger
 • behandelen tegen insecten en verzwakt hout consolideren;
 • losse onderdelen fixeren;
 • losse polychromie fixeren en eventueel storende lacunes geïntegreerd retoucheren;
Polychromie fixeren met een warme spatel. © Stefaan De Vlieger
Polychromie fixeren met Japans papier en tylose. © Stefaan De Vlieger
Lacunes invullen. © Stefaan De Vlieger
Invullingen retoucheren. © Stefaan De Vlieger

 

 • reinigen: zowel oppervlaktevuil als dieptereiniging, verwijderen van oppervlakteschimmels. 
Polychromie reinigen. © Stefaan De Vlieger
Polychromie reinigen. © Stefaan De Vlieger

Dit hoofdstuk werd geschreven door Stefaan De Vlieger (2016) en geüpdatet door Thaïs Heijerick (2019) voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86