Rol van de gekwalificeerde restaurator van stenen voorwerpen

Altaar in natuursteen lijdt fel onder vochtig klimaat. © Anne-Cathérine Olbrechts

Wat zijn de gevoeligheden van steen? Wat kunt u zelf, wat niet? Waarmee kan een restaurator van stenen voorwerpen u helpen? U leest het hier.

Omdat er zoveel verschillende steensoorten bestaan en ze allemaal hun eigen aanpak nodig hebben, vraagt u het best altijd raad aan een specialist. Een voorbeeld: sommige handelingen, zoals een droge reiniging, kunt u zelf uitvoeren. Maar ook weer niet op elke steen. Daarom overlegt u eerst over wat wel of niet kan.

Preventieve conservering

Vraag raad aan een gekwalificeerde steenrestaurator voor:

  • advies over de geschikte bewaaromstandigheden: klimaat, bescherming tegen verontreiniging ...;
  • een evaluatie van de bewaaromstandigheden;
  • advies bij verplaatsingen en transport;
  • advies over hoe u steensoorten kunt herkennen en benoemen voor de registratie;
  • advies over hoe u oorzaak van schade kunt achterhalen;
  • advies over hoe u steen kunt beschermen tegen de tien schadefactoren.

Actieve conservering 

Laat actieve conservering altijd over aan een gekwalificeerde steenrestaurator. Dat is belangrijk om informatieverlies te vermijden. Het gaat onder meer om:

  • fixeren en verlijmen;
  • consolideren;
  • dieptereiniging;
  • het ontdoen van oude restauraties.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Linda Temmink voor Depotwijzer.be.

Beeld uit albast voor restauratie. ©  Linda Temmink/IPARC, België
Beeld uit albast na restauratie. ©  Linda Temmink/IPARC, België
Grafplaat - positioneren en verlijmen fragmenten. ©  Linda Temmink/IPARC, België
Grafplaat - positioneren en verlijmen fragmenten. ©  Linda Temmink/IPARC, België
Grafplaat na restauratie. ©  Linda Temmink/IPARC, België
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86