Rol van de gekwalificeerde boekrestaurator

Een conservator-restaurator van boeken kan u met heel wat problemen helpen: van preventie en actieve conservering tot een volledige restauratie. Directe ingrepen op een boek en het herstellen van schade laat u het best altijd door zo'n restaurator uitvoeren. U bent zich immers zelf niet altijd bewust van de risico's.

Informeer voor u iemand inhuurt naar zijn/haar ervaring en referentieprojecten. Overleg samen over de precieze aanpak. Misschien kunt u na een opleiding wel enkele werkzaamheden zelf doen om geld uit te sparen. 

Stof en vuil verwijderen

Om hardnekkig stof en vuil te verwijderen spreekt u het best een restaurator aan. Zo voorkomt u dat:

 • er door chemische reacties verkleuringen ontstaan;
 • er lokale vlekken of verkleuringen optreden door een slechte uitvoering;
 • er patina verwijderd wordt;
 • er krassen ontstaan in het oppervlak;
 • er foute solventen gebruikt worden;
 • er te veel vocht aangewend wordt.

Andere ingrepen

Een boekrestaurator kan ook met verstand van zaken:

 • schade aan de boekband, binding of pagina's herstellen, waardoor het boek opnieuw meer stevigheid krijgt;
 • een verpakking op maat maken;
 • bros geworden leer behandelen;
 • papier ontzuren;
 • de bestrijding van insecten en schimmels in goede banen leiden. Een verkeerde oplossing voor het probleem zal u immers alleen méér geld kosten.

Advies en begeleiding

Ook goed advies en begeleiding zijn goud waard. Wacht niet tot een behandeling nodig is.

Enkele mogelijkheden:

 • bestaande richtlijnen voor behoud en beheer toepassen op de situatie;
 • conditiedoorlichting (zie ‘UPLA’) of rapportage: de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken kan u contactgegevens bezorgen van de vijf gekwalificeerde restauratoren;
 • opleiden van u en uw collega’s in routineklussen of collectiehulpverlening;
 • advies over invriezen, vriesdrogen en gammastralen met het oog op calamiteitenplanning;
 • analytisch labo-onderzoek op verfstoffen, lijmen en andere ongekende materialen.

Deze voorbeeldprojecten werden door een restaurator begeleid:

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86