Natuurhistorische collecties

Mammoetskelet. Foto: M W via Pixabay

Materialen

Natuurhistorische collecties vormen zowat de meest veelzijdige en complexe collecties. Meteorieten en geologisch materiaal, schelpen, planten, botmateriaal en opgezette dieren van uitgestorven en hedendaagse diersoorten: het komt allemaal voor in natuurhistorische collecties. 

De referentie bij het determineren van natuurhistorische collecties is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Wees u bewust van de mogelijke aanwezigheid van giftige residu's van oude bestrijdingsmethodes tegen insecten en schimmels. Bescherm uzelf bij elke handeling met de objecten.

Conditiebepaling

Een regelmatige conditiebepaling van de specimens is van belang om eventuele aftakeling tijdig vast te stellen. Een goede conditiebeschrijving, gekoppeld aan foto’s, laat toe de toestand en veranderingen daarin nauwkeurig op te volgen. Gezien de grootte van de meeste natuurhistorische collecties, kunt u dat best aanpakken door middel van steekproeven. Merkt u nieuwe schadebeelden op of ziet u dat al aanwezige kenmerken verergeren? Onderneemt dan actie en roep de hulp in van een gekwalificeerde restaurator.

Preventieve conservering

U vindt op deze website heel wat algemene tips om goed voor uw collectie te zorgen:

Voor specifieke aandachtspunten en richtlijnen verwijzen we u graag door naar de gelijknamige aflevering in de publicatie 'VerzekerDe Bewaring'. Andere interessante publicaties zijn bijvoorbeeld die van het Canadian Conservation Institute (CCI) en van de Sectie Natuurhistorische Musea van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland, u vindt ze hieronder terug.

Verantwoordelijke Uitleendienst | DICE |
T
02 213 10 77