Gepolychromeerde beelden hanteren en verplaatsen

Een gepolychromeerd beeld wordt klaargemaakt voor transport. © Stefaan De Vlieger

Waar moet u op letten wanneer u een gepolychromeerd object hanteert? Hoe maakt u het klaar voor transport? U leest het hier. 

Hanteren en verplaatsen

 • Polychrome objecten manipuleert u met katoenen handschoenen. Vette vingers en vochtige handen kunnen sporen nalaten op watergevoelige oppervlaktes of matte verflagen. Juwelen aan de vingers, horloges en armbanden aan de pols kunnen krassen veroorzaken. Draag ze niet als u polychrome objecten hanteert. 

 • Controleer steeds de conditie van de polychromie van een object voor u het hanteert of verplaatst. U kunt verlies van polychromie veroorzaken wanneer u een object met opgestuwde polychromie oppakt. Raadpleeg steeds een polychromierestaurator wanneer u opstuwingen van de verflaag vaststelt. Hij zal een tijdelijke noodfixatie of een definitieve fixatie kunnen uitvoeren van de polychromie, zodat er geen risico is op verlies tijdens het hanteren of verplaatsen van het object.  

Transporteren

 • Kijk eerst na of de polychromie goed vastzit. Is dat niet het geval of zijn er onderdelen los, dan kan het object niet worden verplaatst. Laat de polychromie en losse onderdelen dan voorlopig of definitief fixeren door een gekwalificeerde polychromierestaurator. 
   
 • Polychrome objecten transporteren of verplaatsen over grote afstand gebeurt het best in een dichte bekisting, in de positie waarin ze zijn opgesteld. Dat zal het minste risico op schade met zich brengen. 
   
 • Maak altijd een conditierapport voor u het object inkist. Zo kunt u de pijnpunten vastleggen en kan men bij het uitpakken het rapport raadplegen om eventuele schade te vermijden.
   
 • Til een gepolychromeerd object op door het te ondersteunen aan de onbeschilderde delen of de stevige beschilderde zones. Om rechtstreekse aanraking zoveel mogelijk te beperken legt u het object in een doos, zoals een krat of bak gebufferd met bijvoorbeeld polyethyleenschuim of noppenfolie. Bedek het telkens met zuurvrij zijdepapier om schade door wrijving te vermijden. 
   
 • Tracht zo weinig mogelijk contactpunten tussen de polychromie en de buffering te hebben. 'Oververpak' het voorwerp niet! Plaats vooral buffering in onversierde zones of de minst gevoelige, om het object te ondersteunen en beweging te voorkomen.
   
 • Voor u de objecten inkist, beschermt u de polychromie door ze in te wikkelen met zuurvrij papier of folie. Op die manier kan het materiaal dat wordt gebruikt bij het inkisten, zoals isolatieschuim of luchtkussenfolie, geen rechtstreeks contact hebben met het polychromieoppervlak en geen sporen nalaten.  
   
 • Zorg dat het object in de kist niet meer kan bewegen tijdens het transport. Het zou schade kunnen oplopen wanneer het los tegen de wanden van de kist botst. Stop de holtes en lege ruimtes rond het object vol met isolatie en/of een ander zacht materiaal. Zorg wel dat er geen grote druk op de polychromie komt; het object moet gewoon vastzitten. Raadpleeg een restaurator wanneer het gaat om complexe of grote objecten, of laat dit over aan een gespecialiseerde firma.
Gepolychromeerde objecten gewikkeld in zuurvrij zijdepapier. © Stefaan De Vlieger
Buffering in polyethyleenschuim. © Stefaan De Vlieger

Lees meer in het hoofdstuk 'Bewaren, verpakken en transporteren'.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Stefaan De Vlieger (2016) en geüpdatet door Thaïs Heijerick (2019) voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86