Eerste hulp bij glasbreuk

Wat doet u als het toch misloopt? Als glas barst of breekt en u, zoals het spreekwoord zegt, de scherven moet lijmen?

Schade aan het object

 • Meld elke vorm van schade onmiddellijk aan de registrator en/of conservator. Vraag eventueel instructies of hulp.
 • Houd de ruimte afgeschermd zodat u het incident veilig kunt afschermen van medepersoneel en publiek en rustig kunt werken.
 • Vul een schaderapport of incidentenformulier in dat bij de registratie geplaatst kan worden.
 • Haal het nodige materiaal voor het opruimen en verzamelen van de scherven en een fototoestel. Als uw organisatie een calamiteitenkit of -kar heeft, vindt u het materiaal daarin.
 • Fotografeer alle belangrijke elementen van het incident (oorzaak en gevolg) en documenteer alles. Roep indien nodig de hulp in van een conservator. Verplaats een object of fragment nooit voordat het incident is gefotografeerd en gedocumenteerd. Dit wordt vaak vergeten.
 • Denk aan uw eigen veiligheid! Bescherm uzelf met handschoenen.
 • Raap de glasfragmenten één voor één op en plaats ze in een doos. Houd de grote zwaardere scherven apart van de kleine of bewaar zeer dunne scherven in een minigripzakje. 
 • De allerkleinste scherven en splinters verzamelt u door ze voorzichtig op te borstelen met een kleine veger (desnoods een tafelveger met blik). Kleine splinters zijn zeer gevaarlijk! De conservator kan ze achteraf scheiden van stof en vuil. Doe ze in een minigripzakje, waarop u op voorhand het inventarisnummer aanbrengt.
 • Plaats niet te veel scherven in één zak om extra schade te voorkomen. 
 • Na het verzamelen van de glasscherven geeft u ze de nodige identificatie.
 • Breng alles op een veilige wijze naar een bewaarplaats. Noteer de nieuwe standplaats in de inventaris (collectiebeheersysteem) en breng iedereen op de hoogte.
 • Contacteer de bevoegde personen (eigenaar, verzekering ...) en een conservator-restaurator voor een eventuele restauratie.

Extra tips bij een (middel)groot incident (zie ook het hoofdstuk 'Calamiteitenplan'):

 • Geef één persoon de leiding.
 • Blijf kalm en licht de veiligheidsdiensten of veiligheidsverantwoordelijke in, indien het incident in een publieke ruimte plaatsvond.
 • Iedereen die niet aanwezig hoeft te zijn op de plaats van het incident verlaat de ruimte.
 • Baken de plek af zodat ze vrij blijft en er rustig gewerkt kan worden.
 • Zorg dat er toezicht is bij het incident. Laat de plek nooit onbewaakt achter.

Eerste hulp bij een ongeval

Gebarsten of gebroken glas kan zeer scherp zijn en is gevaarlijk: neem uw voorzorgen. 

 • Het is belangrijk dat u steeds weet waar de EHBO-kist zich bevindt. Kijk die elk half jaar na of alle basismaterialen, zoals bandages, gaas, ontsmettingsmiddel, pleisters …, aanwezig zijn. Gebruik ook nooit materiaal uit deze kist voor andere doeleinden, zoals bv. de schaar.
 • Glas kan snijden als een scalpel, waardoor er snel een diepe snee kan ontstaan. Zorg dat er steeds iemand aanwezig is om u te helpen.
 • Houd altijd een nummer van een dokter in de buurt bij de hand. Wanneer u niet zeker bent, speelt u op veilig en belt u een ambulance.
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86