Schilderijen reinigen

Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts

Wanneer een schilderij 'onleesbaar' wordt door de vernislaag of stofophoping, vraag dan raad aan een restaurator. Een schilderij reinigen is een delicate opdracht die u het best overlaat aan een gekwalificeerde schilderijenrestaurator. Hieronder vindt u enkele tips over wat u zelf kunt doen, en over af te raden praktijken.

  • Losliggend stof op het verfoppervlak verwijdert u het best voorzichtig en zorgvuldig met een plumeau of een modern alternatief (statisch geladen plumeau).
  • Gebruik nooit een vochtige doek. Die laat in het beste geval vieze sporen na.
  • Losliggend stof op de lijst mag u met een zachte borstel verwijderen. Gebruik ook een stofzuiger om te vermijden dat het stof terug in de omgeving terechtkomt. Doel is alleen het losliggende stof te verwijderen: 'aai' dus zachtjes met de borstel in de richting van de stofzuigermond over het oppervlak. Maak geen ronddraaiende bewegingen en duw ook niet op de borstel.
  • Wanneer er kleine verfschilfers of boormeel (memel) onderaan op de lijst liggen, stop dan meteen met reinigen en schakel een restaurator in.
  • Probeer nooit zelf een vernis te verwijderen of een nieuwe vernis aan te brengen.
  • Breng nooit chemische producten aan op een schilderij.
  • Onoordeelkundig gebruik van solventen op kunstwerken is vaak de oorzaak van ernstige schade.
  • Reinigen met een doormidden gesneden aardappel is een fabeltje met nare gevolgen. Kopieer nooit trucjes van kunstkenners uit televisieprogramma's om schilderijen plots te doen heropleven. Het gaat hier om huis-, tuin- en keukentrucs die meer kwaad dan goed doen.

Lees meer over stof verwijderen.

Dit hoofdstuk werd geschreven door David Lainé voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86